آیت الله سیستانی درگیری‌های منطقه سبز را متوقف کرد و فعلا مقتدی صدر از تمام گزینه های خود استفاده کرد.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

قبل از انتخابات مجلس در عراق، رسانه های عرب زبان و بین المللی با اشتیاق منتظر شروع ریاست مقتدی صدر برای هدایت عراق در آینده بودند. پس از انتخابات او موفق به کسب بیشترین کرسی های مجلس شد. ولی با اینحال موفق نشد که با اتحاد با دیگر گروه ها به دوسوم آرای لازم برای انتخاب رییس جمهور جدید برسد. مقتدی صدر نتوانست به هدف خود برسد و پس از یک بار امتحان در مسایل سیاسی کناره گرفت. پس از آن مقتدی صدر چند تصمیمات بدون فکر گرفت از جمله مجبور کرد که ۷۳ وزرای مجلس استفعا دهند و طرفدارانش خیابان‌ها و اداره های دولتی را محاصره کنند ( بازی که او در آن مهارت دارد). 

مقتدی صدر پس از آن از حد عادی گذشت و وارد درگیری مسلحانه با طرفداران معاون رییس جمهور، نخست وزیر سابق و دشمن قبلی خود نوری المالکی و نیروهای امنیتی شد ولی پس از مدت کوتاهی به هواداران خود دستور خروج از منطقه سبز بغداد را صادر کرد.

این عقب نشینی طرفداران صدر به دلیل دستور مرجع عالیقدر سید علی سیستانی بود که از صدر خواستار پایان این جنگ نامعقول و خونریزی بین شیعیان شدند.

بنابراین، صدر تمام گزینه های خود را از دست داده و نتیجه این است که او یک رهبر با نفوذ کمتر در عرصه سیاسی است. او منتظر فرصت مناسب بعدی که در اکتبر در سالگرد “اعتراضات تیشرین “ است که اگر آنها با طرفداران جریان صدر همکاری کنند قدرت سرنگونی نخست وزیر کنونی مصطفی الکاظمی را دارند.

در حال حاضر صدر چندان گزینه و راه حلی ندارد نه به دلیل اینکه بین هواداران خود دیگر محبوب نیست چون آنها همیشه به خانواده صدر وفادار هستند به دلیل اینکه در یک مدت بسیار کم از تمام راه حل های موجود استفاده کرده. مقتدی صدر از یک سیاستمدار فروتن که به دیدار رهبران شیعه میرفت به کسی که فکر میکند هیچ احتیاجی به آنها ندارد و میخواهد به تنهایی عراق را رهبری کند تغییر کرده.

صدر اجازه داد که طرفدارانش در درگیری های خیابانی از بعداز ظهر روز دوشنبه تا اواسط روز بعد بدون هیچگونه دخالتی ادامه دهند،  با اینکه آیت الله سیستانی به شدت مخالف این عمل بودند. این نشان می‌دهد که صدر میخواهد قدرت خود را در مقابل دیگر گروه های شیعه نشان دهد که در جنگ با هواداران صدر تردید نشان ندادند و حاضر به شکست هم نبودند طوری که صدر انتظار داشت. این باعث شد که صدر در کنفرانس رسانه ها مخالفت خود را با این جنگ بین شیعیان اعلام کند. با اینحال باید یادآوری کرد که هواداران صدر با اینکه شروع به تضاهرات و اشغال های اداره ها کرده بودند ولی اولین درگیری مسلحانه را شروع نکردند.

مقتدی صدر اعلام کرد که برای همیشه از عرصه سیاست دور خواهد بود، حرفی که چند بار در گذشته هم تکرار کرده. با اینحال او با نام صالح محمد العراقی، شخصیتی مجازی در پشت پرده حساب‌ها در شبکه‌های اجتماعی به رهبران چارچوب هماهنگی حمله کرد به خصوص به فالح الفیاد، و شیخ قیص الخزالی. و نوری المالکی را مورد تمسخر قرار داد و از او به عنوان شیخ چارچوب هماهنگی یادآوری کرد.

خشم و ناراحتی مقتدی صدر بدون دلیل نبود؛ رهبران چارچوب هماهنگی همان شبی که درگیری‌های خیابانی تمام شد با هم دیدار کردند. المالکی ، رهبر عصائب اهل حق شیخ قیص خز علی، و سید امار الحکیم علاقمند تشکیل یک دولت جدید بودند.  این البته باعث تحریک و چالش صدر بود، به خصوص زمانی که هنوز طرفداران صدر که کشته شدت بودند هنوز دفن نشده بودند و هیچ گونه منفعت سیاسی و غیره به دست نیاوردند. هادی عامری که یکی از مهم‌ترین شخصیتهای چارچوب هماهنگی است به مراجع نجف بیان کرده بود که میخواهد از سیاسیت کناره گیری کند ولی آنها توصیه کردند که به فعالیت سیاسی ادامه دهد. بنابراین می‌شود گفت که عمر و پایداری چارچوب ممکن است کوتاه باشد.

مقتدی صدر از این ملاقات و مسایل پیشنهاد شده با اطلاع شد و چگونه بعضی از رهبران او را به چالش میکشند. و صدر فقط حساب توتیتر خود با اسم مستعار “ وزیر رهبر “ را داشت برای انتقام. او چارچوب هماهنگی را متهم به “بی احترامی “ کرد و خواستار شد که حداقل چند روز را به عزاداری ۴۰ نفر کشته ( بعلاوه ۷۰۰ نفر زخمی ) بگذارند قبل از اینکه دولت جدید را تشکیل دهند.

قطعنا هیچ شکی نیست که عراق احتیاج به اصلاحات و بازسازی و پایان به فساد دارد. ولی هنوز هیچ مقام سیاسی برنامه برای این عمل را بیان نکرده. بیشتر مقامات عراقی که از اصلاحات حرف زدند خودشان در مسایل فساد دستی داشتند. بنابراین، اظهارات صدر هیچ تفاوتی با دیگر مقامات ندارد و رهبران دو گروه های مختلف شیعه نشان دادند که برای حاکمیت عراق آماده جنگ بین خود هستند.

مشخص است که پس از درگیری‌های مسلحانه در منطقه سبز بغداد، المالکی راضی از نتیجه است چون او هنوز در قدرت می‌باشد، و میخواهد با آغاز مجلس و انتخابات ریاست جمهوری و دولت ادامه دهد. و در متقابل، مقتدی صدر فقط حساب توییتر را دارد. ولی گزینه های او هم به پایان نرسیدند و صدر می‌تواند به زودی جزو تضاهرات جدیدی که خودش شروع نکرده باشد. مقتدی صدر هنوز حرف آخر خود را بیان نکرده و میدان بعدی برای انتقام می‌تواند سالگرد تیشرین باشد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements