تعیین حدود مرزهای دریایی و جنگ بین لبنان و اسراییل فعلا عقب انداخته شد.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

دولت نخست وزیر نجیب میقاتی حاضر است که هدیه سوخت  ایران را برای تامین افزایش برق از یک ساعت تا ۸ و ۱۰ ساعت روزانه قبول کند و لبنان را از تاریکی خارج کند.  هوشستین در گذشته نارضایت امریکا را با دریافت این هدیه از ایران ابراز کرد و بیان کرد که « این تصمیم دولت است و وزارت انرژی نمیتواند به تنهایی این تصمیم را بگیرد. »

این دخالت امریکا در امور داخلی لبنان تازه نیست و با اینکه امریکا هیچ کمکی به لبنان در وضعیت وخیم اقتصادی نمیکند و حتی اجازه دریافت کمک و هدیه از کشورهایی به مانند ایران، روسیه و چین را نمیدهد. از سال پیش امریکا قول داد که گاز مصری را از طریقه سوریه به لبنان بیاورد ولی هنوز انجام نداده و بهانه میاورد که تاخیر به دلیل مشکلات بانک جهانی است.

دولت میقاتی به خوبی میداند که قبول هدیه ایران از طرف سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، امریکایی ها را به شدت عصبانی خواهد کرد. ولی ایران خواستار انتقال بانکی که زیر تحریم های امریکا است  و یا دیگر عملی که باعث تحریم شدن لبنان بشود را انجام نداد. علاوه بر آن، مقامات لبنان باور دارند که قبول کردن این هدیه برای کوتاه مدتی حزب الله را راضی نگاه میدارد و آنها به سوی تهدید جنگ نخواهند رفت. نخست وزیر میقاتی و دیگر مقامات لبنانی که میلیاردها دلار در بانک‌های غربی دارند مایل به چالش امریکا نیستند حتی زمانی که امریکا بر علیه منافع لبنان عمل میکند.

قبول کردن سوخت ایران برای گروه های موافق امریکا در لبنان بسیار خجالت اور است به خصوص که آنها هیچ راه حلی برای کمک به مردم لبنان که از بحران اقتصادی شدید رنج میبرند را ندارند. با اینحال، حزب الله موفق بود که بیش از یک تانکر حامل سوخت را به کشور بیاورد و تمام کشور از جمله بیمارستان ها از آن استفاده کنند. این نشان می‌دهد که ایران چگونه از متحدان خود حمایت میکند حتی وقتی که به نفع تمام لبنان  از جمله آنهایی که متحدان غرب هستند، می‌باشد.

در سال‌های اخیر امریکا نقش بسیار ویرانکری را در لبنان داشته؛ امریکا از طریقه دوستان خود در دولت اجازه نداده که چین و روسیه در باز سازی کشور ( جاده ها، پل ها، راه آهن و دیگر صنعت های حمل و نقل ) کمک کنند. امریکا به اشتباه فکر می‌کرد که با دشوار کردن وضع اقتصادی می‌تواند مردم را به ضد حزب الله کند که به نفع اسراییل باشد. ولی بالعکس حزب الله موفق شد که تهدید را تبدیل به فرصت کند و امریکا را به چالش بکشاند. با کمک ایران، حزب الله از مردم شیعه حمایت کامل میکند و امریکا در حمایت از دوستان خود در لبنان شکست خورده چون فقط به فکر منافع اسراییل در منطقه است.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements