در جنگ اوکراین، امریکا برنده و اروپا بازنده است


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

وزیران انرژی متحده اروپا در اولین مذاکرات درباره قیمت انرژی نتوانستند به توافق برسند تا از فروپاشی اتحاد اروپا به دلیل جنگ در اوکراین جلوگیری شود. ولی از یک لحاظ هم این به نفع مردمان ۲۷ کشور جزو اتحاد اروپا است که به دلیل وفاداری به امریکا قیمت هنگفتی را پرداخت می‌کنند. در ماه های اخیر مردم اروپا از گرانی بیش از حد انرژی، غذا و دیگر مایحتاج رنج میبرند.

 
امریکا تایید میکند که متحدان اروپایی او به دلیل تحریم های علیه روسیه با مشکلات بسیاری روبرو هستند. و منفعت آخر برای امریکا است که از قدرت یک جانبه گری خود دفاع میکند و از فروش گاز هم سود بیشتری میبرد به خصوص در زمانی که قدرت مالی و ذخیره انرژی اروپا کاهش می‌یابد. به دلیل سیاستهای علیه روسیه امریکا، کشورهای اروپایی مجبورند از امریکا اطاعت کنند ولی مردم این کشورها ممکن است که این بار سنگین مسیولیت را قبول نکنند.

در هفته اول ماه سپتامبر، کشورهای اتحادیه اروپا نتوانستند به توافق برسند چون اقتصاد این کشورها به اندازه های مختلف وابستگی به سوخت دارند. مجارستان، جمهوری چک، و آلمان جزو کشورهایی بودند که به شدت علیه گذاشتن حداکثر قیمت برای گاز روسیه بودند چون آنها به شدت احیتاج به این گاز را دارند. در حال حاضر وزیران اروپا راه حل های کوتاه مدت را پیشنهاد کردند و اورسلا فون در لاین رییس کمیسیون اروپا قرار است که در ۱۴ سپتامبر پیشنهادات اروپا را بیان کند.

در ۳ ژوین، اتحادیه اروپا ششمین تحریم ها را که جزو آنها ممنوعیت موقت برای نفت روسیه بود اعلام کرد. این تحریم ها واردات نفت خام روسیه از طریقه دریا از ۵ دسامبر ۲۰۲۲ و دیگر محصولات نفت از فوریه ۲۰۲۳ منع میکند. کشورهای اتحادیه اروپا هیچ راه دیگری برای منبع انرژی پس از دسامبر را ندارند به خصوص که ایران هم نمیتواند جزو کشورهای رسمی صادر کننده باشد به دلیل اینکه مذاکرات هسته ای هنوز به توافق نرسیدند.

خط مشی و سیاست اتحادیه اروپا باید برای حفظ منافع مردم این قاره تصمیم گرفته شود. ولی امریکا در این تصمیم گیری دخالت میکند و در وحله اول انتقال گاز روسیه به اروپا از طریقه نورد استریم ۲ را قطع کرد. امریکا هم چنان زمانی که ناتو نزدیک به فروپاشی بود و به گفته رییس جمهور فرانسه مکران زنده نیست را دوباره احیا کرد.

در هفته های اول جنگ بین روسیه و امریکا در خاک اوکراین به نظر میرسید کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص المان، فرانسه و ایتالیا مایل نباشند بر علیه روسیه عمل کنند. این کشورها فکر می‌کردند که می‌توانند روابط خود را برای مذاکره و توافق در آینده حفظ کنند.

ولی این کشورها با حمایت از راه برد امریکا، منافع مشترک خود به خصوص در موارد انرژی با روسیه را قربانی کردند. حقیقتا امریکا و کشورهای اروپایی در این جنگ فرصتی را برای قوی کردن هژمونی خود که رو به زوال را بود میبینند. تاریخ نشان می‌دهد که این هژمونی توسط سیاست استعماری و جنگ و یا تهدید به جنگ با کشورهایی که اطلاعت نمیکنند به وجود آمده بود. منطق راهبرد کشورهای غربی در حال حاضر این است: ما روسیه را شکست میدهیم، چین را میترسانیم، ایران را رام می‌کنیم، و حاکمیت خود را بر سراسر دنیا دوباره ایجاد می‌کنیم.

مقامات غربی باور دارند که آنها در جنگ هستند و میخواهند که مردمشان از آنها حمایت کنند؛ آنها تصور می‌کنند که پیروزی در جنگ اوکراین شروع پیروزی بر علیه دیگر دشمنان است. وقتی قیمت سنگینی که این جنگ در کشورهای اروپایی داشته و اینکه بسیاری از کشورهای دیگر دنیا از آن حمایت نکردند ممکن است که باعث شود که اروپا راه خود را تغییر دهد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements