حزب الله و اسراییل نیروهای خود را در لبه مرز آماده میکنند: اما احتمال جنگ گسترده کم می‌باشد.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

منابع آگاه اعلام کردند که حزب الله یک تاریخ دقیق برای آغاز جنگ را مشخص نکردند ولی گفتند که اگر استخراج گاز در کاریش شروع شود موجب جنگ خواهد شد. حزب الله درک کرد که تاریخ دقیق گذاشتن مناسب نیست چون مذاکرات ادامه دارد. ولی شروع استخراج در منطقه انرژی کاریش که منطقه بین لبنان و فلسطین اشغالی است ممکن است که اعلامیه آغاز جنگ باشد.

منابع تایید می‌کنند که اسراییل برای رویارویی احتمالی ارتش خود را در مرز آماده کرد و این روشی است که اسراییل معمولا برای آمادگی جنگ و یا تهدید استفاده میکند.

برای اولین بار از سال ۱۹۴۸ به بعد اسراییل در یک موقعیت عجیبی قرار گرفته و یک سازمان، اسراییل را که قوی ترین ارتش در خاور میانه است را با تهدید به شروع جنگ در یک تاریخ به‌خصوص به چالش کشیده. 

پس از یک ماه آرامی، به نظر می‌رسد که حزب الله و اسراییل آماده جنگ در مرزهای لبنان خواهند شد به دلیل اینکه اسراییل اعلام کرد که آماده استخراج گاز در مناطق مورد مناقشه کاریش می‌باشد. رهبر حزب الله سید حسن نصرالله به اسراییل هشدار داد که پیام قبلی او را که فرموده بود که « این ماه امکان جنگ وجود ندارد» را اشتباه نفهمند، چون « چشم ها و موشکهای ما در کاریش متمرکز است». بنابراین، احتمال جنگ بازهم بسیار امکان دارد.

بنابراین، حزب الله تصمیم گرفته که‌در مقابل اسراییل بایستد و پیام بدهد که آنها هم برای جنگ آمادگی دارند و اگر اسراییل بخواهد از فرانسه درخواست میانجیگری کند به جایی نخواهد رسید چون حزب الله مصمم است که فرانسه در امور لبنان دخالت نداشته باشد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements