جنگ امریکا و روسیه دنیا را تکان می‌دهد و انتظار می‌رود که برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

رییس جمهور امریکا جو‌یایدن اعلام میکند که « از هر وجب منطقه ناتو دفاع خواهیم کرد» با اینکه او میداند که هیچ کدام از ۳۰ کشور عضو ناتو مورد حمله قرار نگرفتند. این پیام امریکا برای متحدان او بود که امریکا اماده است از آنها بر علیه روسیه دفاع کند تا تنش را بین آنها ادامه دهد. 

در همان زمان هم رییس جمهور روسیه پوتین اظهار کرد که مناطق دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون پس از رفراتدم به روسیه پیوستند. اکثریت ساکنان این مناطق برای پیوستن با روسیه موافقت خود را نشان دادند و بسیاری از مناطق که روسیه هنوز آنها را آزاد سازی نکرده به زودی به روسیه میپیوندند. 

این نشان می‌دهد که جنگ روسیه ادامه دارد و به احتمال قوی با افزایش کمک های مالی، نظامی، تسلیحات پیشرفته و امنیتی امریکا گسترده تر خواهد شد. 

تلافات اوکراین تاکنون بیش از ۵۰٫۰۰۰ سرباز کشته شده، و ۱۵۰٫۰۰۰ مجروح بودند و حدود ۱۰۰٫۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را از دست دادند. 

در حقیقت به نسبت حمایتی که اوکراین از امریکا و ناتو داشته، اوکراین پیشرفت چندانی را نداشته و برای مثال چندین شهرها در منطقه دریای ازوف و سیاه، چندین کارخانه های مهم، زمین های کشاورزی و قوی ترین رآکتور اتمی در اروپا همگی در دست روسیه میباشند. 

چه اتفاقاتی در آینده ممکن است رخ دهد؟

در این جنگ، اکراین پیروزهایی نسبتی داشته به مثال پس گرفتن خارکیف، مناطق لیمان و شاید مناطق بیشتری تا زمانی که ارتش روسیه تعداد سربازان را بیشتر کند. امریکا وانمود میکند که اوکراین این مناطق را در چهار استان ها و شهرهای اوکراین هستند و نه ‌در روسیه . ولی این تاثیری در واکنش روسیه نخواهد داشت چون روسیه با شدت سعی خواهد کرد تا این منطقه ها که در رفراتدم شرکت داشتند‌ را پس بگیرد به خصوص در لوهانسک.

به خوبی واضح است که نیروهای عملیات ویژه در اوکراین که تحت نظارات افسران عالی پایه ناتو از ۲۰ تا ۳۰ کشور هستند با ریاست امریکا در پایگاه نظامی رامستین آلمان فعالیت دارند. تسلیحات بسیار پیشرفته و اطلاعات نظامی در اختیار انها قرار دارد تا جنگ اوکراین را ادامه دهند. انها به شدت مشغول پید‌اکردن نقاط ضعیف خط دفاعی روسیه هستند و این جبهه حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر است.

این افسران عالی مقام غربی در محیط دوستانه در المان و نه در جبهه جنگی مشغول هستند. آنها از هیچگونه فشار روحی و یا اخلاقی رنج نمیبیند با اینکه میدانند اشتباهات آنها منجر به مرگ بسیار سربازان اوکراین و نه اروپایی خواهد شد. و بنابراین برای پیروزهایی که داشتند می‌توانند چندین سربازهای اوکراین را قربانی کنند. و این پیروزیها برای امریکا مهم است که بتواند رسانه ها و فضای مجازی را تحت تاثیر قرار دهد تا حمایت بیشتری را برای اوکراین تامین کند و بر علیه روحیه مردم و نظامیان روسیه و یا متحدان او باشد. 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements