جنگ پنهانی سیا علیه روسیه: در این جنگ کدام طرف برتری میدان را دارد؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

در هفته های اخیر، روسیه تحت یک حمله تروریستی قرار گرفت، زمانی که دریا دوگینا دختر فیلسوف روسی الکساندر که یکی از دوستان صمیمی پوتین است در نتیجه خودروی بمب گذاری شده کشته شد. نیروهای امنیت امریکا ادعا کردند که مامورین اطلاعاتی اوکراین دستور این بمب گذاری را داده بودند. هم چنان چند هفته بعد خط گاز روسیه که گاز را برای اروپا تامین میکند و در دریای بالکتیک که به شدت تحت نظارت ناتو است در متاطق مختلف منفجر شد. جو بایدن قول داده بود که « من می‌توانم به خط گاز نورد استریم ۲ پایان دهم. »

عواقب انفجار خط گاز به نفع سیاستهای امریکا است. راه حلی را که سران اروپایی به دلیل نارضایتی شهروندان خود از تورم شدید و افزایش وحشتناک منابع انرژی را داشتند که شاید اجازه دهند این منابع از سوی روسیه تامین شود را از بین برده. البته اگر روسیه بتواند در رسیدگی به این انفجارات شرکت کند و یا اینکه بتواند هر چه زودتر در جنگ پیروز شود امکان تامین انرژی به اروپا هنوز وجود دارد.

علاوه بر این، هفته گذشته کامیون بمب گذاری شده در پل کریمه درست در زمانی که قطار حامل تسلیحات به نیروهای روسیه در جنوب اوکراین میگذشت منفجر شد. اکثریت کشورهای دنیا این عمل را محکوم نکردند ولی نیروهای اطلاعاتی امریکا و اوکراین اعلام کردند که این خرابکاری از طرف اوکراین صورت گرفته بود. روسیه با بمباران چندین مناطق در ۲۰ شهرهای اوکراین واکنش نشان داد و توانست که قدرت خود را از لحاظ روحی و عملی ثابت کند.

آیا آنطور که غرب وانمود میکند این عملیات تاکتیکی ضربه بزرگی به روسیه که در جنگ علیه امریکا و ناتو است، می‌باشد؟ کدام طرف در این جنگ تاکنون پیروزهای بیشتری داشته؟

جنگ جهانی اول به دلیل اینکه یکی از صربستان آرشیدوک اطریش را به قتل رساند شروع نشد. این یک جنگ اجتناب ناپذیر به دلیل چالش آلمان به انگلیس و افزایش ملت پرستی در اروپا بود. 

در اوکراین، جنگ به دلیل حمله روسیه در ۲۲ فوریه شروع نشد و دلایل بسیاری برای آغاز این جنگ در دهه گذشته وجود داشت. امریکا به قول هایی را که پس از فروپاشی شوروی داده بود احترام نگذاشت، گسترش ناتو که امریکا برای احتمال درگیری با روسیه آماده باشد، ترس از اتهاد بین روسیه و چین که امریکا را به چالش بکشاند، نفوذ و هم پیمانی بیشتر در کشورهای آسیایی، ثروت اقتصادی روسیه که به دلیل فروش منابع خود با قیمت مناسب افزایش یافته، تاثیر قیمت گاز روسیه در گاز مایع گران امریکا، همکاری های بسیار گسترده اقتصادی بین روسیه و اروپا، بازگشت روسیه قوی به میدان سیاسی پس از شرکت روسیه در جنگ سوریه در ۲۰۱۵ و دفاع روسیه از دسترسی خود به دریای مدیترانه، نفوذ هژمونی امریکا بر کشورهای اروپایی و امکان اینکه این کشورها شاید از “ ناتوی غیر عاقل” جدا شوند را می‌توان از دلایل آغاز این جنگ دانست.

اوکراین که فاسدترین کشور در اروپا است به عنوان بهترین میدان جنگ انتخاب شد تا بتواند وفاداری خود را به امریکا ثابت کند و جلوی روسیه بدون توجه به عواقب بایستد. 

اوکراین آماده است کشور و مردمانشان را برای یک جنگ نیابتی علیه روسیه قربانی کند.

منظور امریکا با انقلاب کرامت اوکراین در ۲۰۱۴ بسیار واضح است در زمانی که امریکا بدون در نظر گرفتن منافع و بهبودی اتحادیه اروپا، سران اوکراین را انتخاب کرد. آموزش ارتش اوکراین برای مقابله با روسیه توسط نظامیان امریکا و ناتو در سال ۲۰۱۵ در دوران ریاست جمهوری اوباما شروع شد. دولت فعلی امریکا فقط خواستار عضویت اوکراین در ناتو بود ولی آمادگی برای جنگ خیلی وقت پیش شروع شده بود و دولت بایدن به این دلیل در این جنگ درگیر است.

برخی از مردم در اروپا قبول ندارند که جنگ اوکراین در حقیقت بین امریکا و روسیه است. با اینحال یکی از مقامات عالی پایه ارتش امریکا جک کین ( رییس ستاد سابق ) بیان کرد که « امریکا ۶۶ میلیارد دلار در رژیم اوکراین سرمایه گذاری کرده و رقم به نسبت کمی است که ارتش اوکراین را مسلح کرده و مردم را علیه روسیه و آمادگی برای جنگ تشویق کرده. این برای امریکا ارزش دارد چون به جای سربازان امریکایی، اوکراین ها در این جنگ شرکت دارند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

علاوه بر این، وزیر دفاع امریکا لوید آستین بیان کرد که کشور او بعلاوه بیش از ۴۰ کشور و نه تنها کشورهای ناتو در پایگاه امریکا در رامستین آلمان امریک یک گروه تشکیل دادند تا تعهدات خود را برای حمایت از اوکراین نشان دهند.

امریکا در وحله اول کشورهای اروپایی و غربی را برای تامین تسلیحات و حمایت اطلاعاتی از اوکراین وادار میکند و در خود اوکراین حضور دارند. و بسیاری مسایل دیگر نشان می‌دهند که امریکا و ناتو مستقیما در جنگ نیابتی برای ضعیف کردن روسیه و سرنگونی پوتین با سرمایه گذاری با بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در هر روز شرکت دارند. اوکراین به عنوان داوطلب برای دفاع از امنیت جهانی ( یعنی هژمونی امریکا) همانطور که ژنرال مارک مایلی رییس ستاد امریکا بیان کرد، در این جنگ حضور دارد.

تاکنون، امریکا در چندین امور اقتصادی و نظامی موفقیتهای بسیاری داشته؛ موفق به احیا کردن ناتو، توقف نورد استریم ۲، فروش گاز گران قیمت، از بین بردن روابط اقتصادی بین روسیه و اروپا و فشار بر اروپا که به اوکراین سلاح بفرستد. این مسایل دستاوردهای فوق العاده برای امریکا است به خصوص در جنگی که دهها هزار سرباز کشته اوکرایینی هستند و نه امریکایی.

با اینحال، در امور داخلی امریکا هم مشکلاتی دیده می‌شود؛ باید از ذخیره نفت استفاده شود، قیمت نفت، گاز و مواد غذایی بسیار افزایش داشته، دو سوم دنیا هژمونی امریکا را قبول ندارند و منتظر نتیجه این جنگ هستند. البته بحران انرژی و افزایش مواد غذایی که اروپا از آن رنج میبرد به نفع امریکا است. اروپا گاز گران قیمت امریکا را میخرد و به دلیل جنگ صنایع اروپا نمیتواند با امریکا رقابت کند. رفاه اروپا اصلا در اولویت اهداف امریکا نیست و بسیاری از مقامات اروپایی در تحت سلطه بودن امریکا را برای سال‌های آینده قبول کردند.

در ماه های گذشته امریکا و متحدان او در پایگاه نظامی امریکا در رامستین آلمان جمع شدند و موفق بودند که برای پس گرفتن هزاران کیلومتر مربع مناطق شمالی کارکیف نقشه بکشند. آنها هم چنان موفق شدند که گسترش روسیه در مناطق خرسون و زاپوریرژیا را آهسته تر کنند. دو سوم این مناطق در کنترل روسیه است و پس از رفراندم ۴ مناطق، اینها جزو خاک روسیه حساب می‌شوند. اما نیروهای اوکراین موفق شدند که شهر لیمن در دونتسک را پس از عملیات ضد تهاجمی پس بگیرند.

امریکا و متحدان ناتو او مخصوصا سعی میکنند که روسیه را بیشتر تحریک کنند تا پوتین از سلاح های کشنده تر استفاده کند تا او را متهم به وحشیگری بیشتر کنند. و به این دلیل غرب تامین کمک های نظامی و مالی بیشتر را به اوکراین توجیه میکند. منظور امریکا این است که در بین کشورهای غربی، واهمه ایجاد کند که پس از اوکراین پوتین قصد حمله به دیگر کشورهای اروپایی را دارد. منظور دیگر امریکا این است که در داخل روسیه، پوتین محبوبیت خود را از دست بدهد و برای ادامه جنگ طرفدار نداشته باشد.

هدف اصلی غرب این است که روسیه بیشتر در باتلاق اوکراین گیر کند تا اقتصاد روسیه نابود شود و یا رژیم عوض شود. امریکا میخواهد که اروپا باور کند که قبل از اینکه پوتین به دیگر کشورها حمله کند می‌شود او را در اوکراین متوقف کرد. و در همان زمان، برای روسیه لازم است که اروپا قدرت مالی برای خرید محصولات روسیه به مانند گاز و دیگر محصولات طبیعی داشته باشد و نمیخواهد که اروپا را مخصوصا فقیر کند.

تاکنون چه امتیازاتی روسیه بر علیه امتیازات امریکا به دست آورده؟

در روسیه افسر سابق کا گ ب و رییس جمهور کنونی پوتین اعلام کرد که « نیروهای اطلاعاتی اوکراین در عملیات تروریستی مسیول بودند.» با اینحال یکی از مقامات عالی پایه اتحادیه اروپا در بروکسل بیان کرد که « پوتین به خوبی میداند که کدام نیروی اطلاعاتی قدرت انجام دادن چندان عملیات تروریستی را دارد و از سال ۲۰۱۴ به بعد هر عملی و به خصوص پس از آغاز جنگ که در اوکراین صورت گرفته با دستور امریکا بوده.»

روسیه نیروهای امنیتی اوکراین را به خرابکاری و حمله تروریستی متهم کرد ولی بدون شک نیروهای اطلاعاتی غرب هم در این مسیله دست داشتند و حتما سازمان اطلاعات امریکا نقشه این حملات را کشیده بود به خصوص که امریکا میلیاردها دلار از سال ۲۰۱۴ به بعد برای نفوذ در مقامات و سیاستمداران اوکراین خرج میکند.

اگر حرفهای مقام اروپایی درست باشد، پوتین میداند که چه کشوری حمله تروریستی را انجام داد ولی میخواهد به امریکا پیامی بفرستد که روسیه قبول کرده که اوکراین میدان جنگ باشد. رییس جمهور روسیه شرایط جنگ را به خوبی درک میکند و میداند که جنگ مستقیم علیه امریکا و ناتو برای مردم دنیا ویرانگر خواهد بود. بنابراین به نفع مردم دنیا است که این جنگ بین دو ابر قدرت در یک میدان صورت بگیرد ولی حملات تاکتیکی و اطلاعاتی جزو عملیات دوران جنگ حساب می‌شود و البته پیروزی برای طرفی است که در این عملیات پیروز باشد.

بدون شک این حمله های اخیر اوکراین، باعث عصبانیت و خشم ملی گران روسیه شده که آنها برای جنگ خشونت امیز تری بر علیه امریکا و ناتو خواستار هستند. جنگ رسانه ای و اجتماعی هم برای پیروزی مهم است. و تا زمانی که روسیه قدرت نظامی خود را نتواند نشان دهد، غرب در این زمینه پیروز است.

و این دقیقا عملیاتی می‌باشد که در روزهای اخیر پوتین انجام داد تا بتواند روحیه کشورها و مردمان علیه امریکا را بهبود دهد. عمیلات غیر گسترده قبل پوتین در میدان های جنگ را می‌شد به دلیل ضعیفی روسیه دید. بمباران اهداف به خصوص در شهرهای اوکراین به دلیل بازدارندگی است تا قدرت روسیه را نشان دهد و باعث خجالت روسیه نباشد.

اما تاکنون روسیه هم چندین دستاوردهای بسیاری داشته که غرب به آنها کم توجهی میکند. عواقب تحریم های امریکا بیشتر به ضرر خود کشورهای غربی شد. بایدن از عربستان ناراضی است که در ملاقات کشورهای اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت موافقت کرده. این کشورها بر خلاف خواسته های امریکا به توافق رسیدند که تولید نفت را تا دومیلیون بشکه کاهش دهند. امریکا میخواست که این کشورها برای پایین نگه داشتن قیمت نفت کشورهای اوپک پلاس تولید نفت را اضافه کنند تا بسیاری از کشورها تحریم های امریکا بر علیه روسیه را دلیل افزایش نفت ندانند. 

در موقعی که انتخابات در امریکا نزدیک می‌باشد، بایدن میخواهد که موفقیتهای بسیار خود را در اوکراین نشان دهد. تاکنون، اقتصاد روسیه آسیبی ندیده بالعکس متحدان اروپایی امریکا که از بحران اقتصادی رنج میبرند. عربستان و روسیه دو ابر قدرتهای تولید کننده نفت با هم در اوپک پلاس همکاری نشان دادند که برعلیه خواسته های امریکا و متحدانش است.

علاوه بر این، جنگ علیه روسیه باعث شده که ذخیره تسلیحات نظامی کشورهای غربی بسیار کمبود داشته باشد و این جنگ بحران مالی برای غرب ایجاد کرده چون میلیاردها دلار تاکنون خرج شده و حتی هزینه بازسازی پس از جنگ هنوز حساب نشده.

امریکا، اوکراین را برای میدان جنگ انتخاب کرده ولی این هم درست است که روسیه در خاک اوکراین میجنگد. و روسیه می‌تواند مناطقی را که در خاک اوکراین گرفته بود را از دست بدهد چون در ماه های ا‌ول جنگ بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ کیلومترمربع از خاک اوکراین را به دست آورده بود. و بنابراین وقتی که روسیه این مناطق را از دست می‌دهد نمی‌شود به عنوان شکست دید. حفظ جان سربازان روسی برای روسیه مهم‌تر از حفظ مناطقی در اوکراین است و نمیارزد که سربازان برای آن جان خود را از دست بدهند.

روسیه نمیتواند تمام جنگ‌ها را بر علیه ۳۰ کشورهای ناتو برنده باشد ولی خروج از چند شهرهای اوکراین هم نشانه پیروزی غرب در این جنگ نیست. روسیه برای ادامه جنگ در این زمستان که برای همه سخت خواهد بود، در حال آمادگی صدها هزار سرباز است. پوتین فرمانده جدید برای ارتش انتخاب کرده، هفتمین فرمانده از زمانی که جنگ در فوریه آغاز شد تا ارتش روسیه به موفقیتهای اوکراین در شرق و جنوب پایان دهد و منابع غرب را تحت فشار قرار دهد. 

بنابراین، نیروهای نظامی بیشتری در جنگ شرکت خواهند داشت و حملات اطلاعاتی بیشتری دیده خواهد شد.

برای مدت طولانی سازمان اطلاعاتی امریکا سیا علنی بر علیه روسیه عمل نکرد و امریکا در جنگی به این اندازه علیه ابر قدرت دیگری با هدف پیروزی به هر قیمتی شرکت نداشت. 

ولی در حال حاضر، اوکراین میدان جنگ برای تمام عملیات نظامی است و خسارت جانبی بحران اقتصاد اروپا متحد قدیمی امریکا می‌باشد. امریکا می‌تواند برای سال‌های طولانی این جنگ فرسایشی را قبول کند ولی آیا روسیه هم حوصله ادامه یک جنگ با هدف پیروزی به هر قیمتی را دارد؟ به نظر می‌رسد که پوتین می‌تواند این جنگ را با قصد به دست آوردن مناطق بیشتر اوکراین و نابودی زیر بنای اوکراین ادامه دهد. بدون شک هر دو طرف برای زمستان بسیار سرد ولی میدان جنگ گرم آماده هستند.

تاریخ شاهد تکان دادن پکس امریکانا است؛ روسیه، چین، ایران، هندوستان، پاکستان و دیگر کشورها برای نظم نوین جهانی آماده می‌شوند. این در آسیا با علم صنعت قوی، مبادلات تجاری با واحد پول محلی، ذخیره‌های بزرگ مواد غذایی، و آینده مرفه برای تقریبا نصف جمعیت دنیا صورت می‌گیرد. و غرب فقط با ۱۱ درصد جمعیت دنیا با کمبود منابع انرژی که حتی نمیتواند پمپ بنزین های خود را پر کند، و صنایع فروپاشی شده و کمبود ذخیره های منابع انرژی در ۲۰۲۳ باید کنار بیاید.

Advertisements
Advertisements
Advertisements