آیا چین یکجانبه گری جهانی امریکا را به چالش میکشد و یا به مرزهای دیوار بزرگ خود محدود میماند؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در این هفته برای تایید مجدد رییس جمهور شی جین پینگ برای دوره سوم( تا ۲۰۲۷) پس از اصلاحات قانون اساسی، صورت گرفت. در این کنگره سیاستهای داخلی و خارجی کشور برای سال‌های آینده تصمیم خواهد گرفت. این کنگره در زمانی که جنگ اوکراین ادامه دارد و هژمونی امریکا بدون اینکه با کشور دیگری ( روسیه و یا چین) تعویض شود مورد چالش است برگزار می‌شود. هم چنان، امریکا، چین را با سفر رییس مجلس نانسی پلوسی و فروش ۱.۱ میلیارد دلار اسلحه به جزیره خود مختار چین ( تایوان) تحریک میکند. طبق معمول با اینکه امریکا، چین و تایوان را به عنوان یک کشور میشناسد ولی تایوان را مسلح کرده و به چالش چین تشویق میکند. این توسط رییس جمهور شی جین پینگ تاکیید شد در سخنرانی آغاز کنگره زمانی که با لحن تند، به امریکا هشدار داد که « تمام اقدامات بر علیه نیروهای خارجی که دخالت میکنند و میخواهند موضوع تایوان را تبدیل به یک مشکل بین المللی کنند، انجام خواهد شد. » با اینحال، خصومت امریکا با چین باعث شد که چین از روسیه دوری کند و به این دلیل چین عجله ای برای حمایت از روسیه در جنگ علیه نیروهای ناتو نشان نداد. رییس جمهور شی جین پینگ میخواهد که از تحریم های غرب جلوگیری کند ولی همکار نزدیک پوتین بماند. آیا چین می‌تواند در مقابل خصومت غرب به مانند چندین دهه گذشته ایستادگی کند؟

سیاست اصلاحات داخلی و باز کردن اقتصاد چین در دستامبر ۱۹۷۸ آغاز شد زمانی که رییس جمهور دنگ شیائوپینگ « سیاست در باز » را برای شرکت‌ها و سرمایه گذاران خارجی اعلام کرد. این اولین قدم پس از دوران کومینتانگ، تنها حزبی که در چین بین ۱۹۲۷ تا ۱۹۴۹ فعالیت داشت بود و این سیاست گسترش اقتصادی و خروج از فقیری بود. از آن زمان تاکنون، چین از رتبه ۳۲ به رتبه ۱۳ کشور صادر کننده تبدیل شده تا سال ۲۰۱۰ که چین ۱۰.۴ سهم بازارهای دنیا را دارد و از امریکا به عنوان بزرگ‌ترین کشور واردات و صادرات با بیش از ۴.۱۶ تریلیون دلار در سال تا ۵.۳ تریلیون دلار در ۲۰۱۹ جلو گرفته.

چین از ثروت خود در داخل کشور برای بهتر کردن زندگی مردم خود استفاده میکند. چین بیش از ۲۲۴ میلیارد دلار برای نقل مکان مردم به محیط کشاورزی، آموزشی، و اقتصادی خرج کرده تا ۷۷۰ میلیون مردم را از فقر شدید نجات دهد و تا اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۰ بطور کلی فقر را ریشه کن خواهد کرد. پیشرفت سریع این کشور، و رشد قابل توجه اقتصادی، صنعتی و علمی مورد توجه رهبران کشورهای دنیا قرار گرفته. در همان زمان، اروپا از زوال صنعت به خصوص به دلیل کمبود منابع انرژی رنج میبرد. بسیاری از مشکلات اروپا به دلیل کمبود تامین انرژی از سوی روسیه است که فعلا فقط ۴۱ درصد انرژی مورد احتیاج اروپا را تامین میکند. و این بحران به دلیل جنگ اوکراین و تحریم های غرب علیه روسیه به وجود آمده.

در نتیجه، کشورهای غربی با یک چین قوی مواجه هستند که سلاح های مترقی و مدرن اتمی، تسلیحات پیشرفته، بایدو وبگاه جستجوگر و اقتصاد قابل توجه دارد. چین نظام پرداخت خود را به نام میر دارد که ( ۱.۳ تریلیون دلار برای ۸۰۰ میلیون کارد) که در روسیه هم پس از آنکه کار‌دهای امریکایی بسته شد، استفاده می‌شود. 

چین صنعت جهانگردی و زیر ساخت کشور را بسیار توسعه داده، شهرهای مختلف با هم از طریقه قطارهای پر سرعت ۴۰٫۰۰۰ کیلومتری ارتباط دارند و ۲۵۰ فرودگاه جدید ساخته شده که تعداد مسافرین را دوبرابر کرده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements