سیاست بایدن و جنگ علیه روسیه راه را برای ایجاد روابط حسنه بین عربستان و چین هموار کرد

 شیرین هاشمی :ترج

چندین کشورهای خاور میانه به دلیل جنگ اوکراین موفق بودند که روابط نزدیکی تری را با آسیا به خصوص چین که دومین اقتصاد دنیا می‌باشد را ایجاد کنند. این نتیجه اجتناب ناپذیر جنگی است که ناتو تصمیم گرفت بر علیه روسیه شروع کند. روسیه این چالش را پذیرفت، مناطقی از اوکراین را تصرف کرد و یکجانبه گری جهانی امریکا و متحدانش را که برای چندین دهه ها وجود داشت را به چالش کشید.

هیچ شکی نیست که امریکا قدرتمندترین کشور در دنیا است با ۷۵۰ پایگاه های نظامی که در ۸۰ کشور مستقر میباشند. علاوه براین، سیاست جو‌‌ بایدن باعث شد که روسیه به سوی جنگ با اوکراین برود همانطور که جیمی کارتر شوروی را به جنگ در افغانستان کشاند و هدف امریکا نابودی اقتصاد روسیه و اتحاد ناتو و کشورهای اروپایی با یک رهبر است.

اما، شکست دولت امریکا که اقتصاد روسیه را فلج کند و به خاور میانه کم محلی نشان دهد مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده. برای مثال عربستان روابط بین المللی خود را مورد تجدید نظر قرار داده و تصمیم گرفته که در زمینه های تجاری، صنعت با دیگر کشورها به غیر از امریکا هم کار کند. 

پس از انتخابات امریکا که حزب دمکرات غیر منتظرانه پیروزی در مجلس سنا و کمی در مجلس نمایندگان آرای کمتری به دست آورد باعث شد که موقعیت بایدن و دولتش قوی تر شود. بنابراین لازم نیست که بایدن سیاستهایی را که در نیمه اول ریاست جمهوری داشت را تغییری دهد ولی در مورد چین، روسیه و عربستان تغییراتی را ایجاد کردند.

بایدن، عربستان را یک دولت منفور اعلام کرد ولی مجبور بود که برای درخواست تولید بیشتر نفت به عربستان سفر کند ولی فقط موفق بود که برای چند ماه تولید نفت را بیشتر کند. عربستان زمانی که تصمیم گرفت تولید نفت را با دومیلیون بشکه در روزی کاهش دهد نشان داد که میخواهد از امریکا دوری کند و تا حدی باعث ناراحتی امریکایی ها شد که آنها عربستان را تهدید کردند که روابط خود را مورد بررسی قرار خواهند داد. ولی محمد بن سلمان واکنش خود را با افزایش روابط عربستان با چین و روسیه نشان داد و دولت بایدن را که مشغول جنگ اوکراین است به چالش کشید.

حقیقتا امریکا، روسیه را به عنوان یک کشور خطرناک میبیند چون روسیه آماده مقابله نظامی صرفنظر از تلافات جانی و قیمت بالای جنگ است. و جنگ اوکراین بین روسیه و کشورهای اروپایی که در حال حاضر با وجود اینکه هر دو طرف از تمام قدرت نابود کننده خود استفاده نمیکنند ولی باز هم بسیار شدید است این تفکر امریکا را ثابت میکند. روسیه با افسران درجه بالای ۴۰ کشور که همگی در پایگاه نظامی رامستین آلمان میباشند در جنگ است. این افسران نقشه جنگ را برنامه ریزی کرده و اطلاعات را فراهم میکنند تا روسیه را بیشتر در جنگ نگه دارند به امید این که به سرنگونی رییس جمهور پوتین بیانجامد. اما نیروهای اوکراین را با تسلیحات پیشرفته دوربرد تامین نمیکنند به دلیل اینکه کشورهای اروپا نمیخواهند که واکنش روسیه شدیدتر باشد و این کشورها مجبور به شرکت در یک جنگ ویران اور تر بشوند.

قابل توجه است که حملات ناتو و اوکراین که پس از عبور از ۷۰۰ کیلومتر از خاک روسیه موفق بود که فرودگاه نظامی روسیه را مورد هدف قرار داد نشان می‌دهد که ناتو می‌تواند حریم هوایی روسیه را بدون اینکه سیستم های دفاعی روسیه بتوانند تشخیص دهند مورد حمله قرار دهد و حتی جنگ را به داخل خود روسیه بکشانند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements