چه اتفاقی خواهد افتاد اگر روسیه کشورهای غیر دوست را تحریم کند؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

رییس جمهور روسیه پوتین تصمیم گرفته که صادرات نفت و مشتقات آن را به کشورهای غیر دوست که سقف قیمت بر منابع انرژی روسیه تحمیل میکنند از این ماه فوریه برای پنج ماه ممنوع کند. این به معنی است که حتی اگر حداکثر قیمتی که کشورهای غربی تعیین میکنند بالاتر از قیمت روز است روسیه نفت را به این کشورها نخواهد فروخت چون روسیه نمیخواهد این گونه امریه های کشورهای غربی با ریاست امریکا را قبول کند. در نتیجه تلاطم در بازارهای جهانی اجتناب ناپذیر است به خصوص که چین دوباره واردات قابل توجه منابع انرژی را باز هم پس از کرونا آغاز کرده. روسیه بیان کرد که پس از آنکه اوپک پلاس تصمیم بسیار تعجب اور برای کشورهای غربی را گرفت که تولید نفت را با دو میلیون بشکه در روز کاهش دهد، او هم این تصمیم را بدون مشاورت با آنها گرفت. بنابراین تولید نفت از ۲۹ میلیون بشکه در روز که ۸.۲ میلیون تولید توسط روسیه است به فقط ۲ میلیون بشکه در روز رسید. دنیای غرب یعنی اروپا، انگلیس، کانادا، استرالیا و ژاپن برای تامین انرژی خود باید به دیگر منابع به مانند ایران و ونزویلا فکر کنند. غرب باید بار افزایش قابل توجه قیمت انرژی را تحمل کند به خصوص اگر روسیه تولید را بسیار کاهش دهد و هیچ کشور دیگر اوپک پلاس حاضر نباشد که این کمبود را جبران کند.

از فوریه سال قبل از آغاز جنگ که روسیه از آن به عنوان “عملیات ویژه” نام میبرد بین کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود دارد که آیا با خواسته امریکا که از روسیه نیاید منابع انرژی بخرند عمل کنند. امریکا توانست خطوط نورد استریم ۱ و ۲ را از طریقه فشارهای سیاسی متوقف کند و پس از آن انفجار خطوط لوله گاز در دریای بالتیک بود و این اتفاقات باعث شدند که اروپا نتواند به خرید گاز ارزان از روسیه باز گردد.

کشورهای اروپایی در مورد نخریدن گاز و نفت روسی در وحله اول و بعدا مشتقات آن در چند ماه بعد بسیار اختلاف عقیده داشتند چون فکر می‌کردند که روسیه به زودی سرنگون می‌شود و رهبران کشورهای اروپایی می‌توانند از غنائم جنگ استفاده کنند. ولی این نقشه ها به جایی نرسید وقتی که روسیه با وجود تحریم های دشوار توانست مقاومت کند. ارتش روسیه ‌نیروهای جدایی طلب در میدان جنگ پیشرفت وسیع داشتند و بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کردند. نتایج میدان جنگ نشان داد که تحریم های غرب بدون تاثیر بودند و اصلا هیچ کمکی به بازگشت مناطق تصرف شده نکردند.

اختلافات عقیده بین رهبران اروپایی در بروکسل محلی که در آن ملاقاتها درمورد حمایت از اوکراین صورت گرفت بسیار وجود دارد. آنها در مورد قراردادن سقف قیمت در منابع انرژی نتوانستند به موافقت برسند، به خصوص که بعضی کشورها به این منابع بیش از آنکه روسیه به پول آنها احتیاج داشته باشند، احتیاج دارند. مجارستان، آلمان و اطریش برنامه ای را که توسط رییس اتحادیه اروپا اورسلا ون در لاین رد کردند و او مجبور شد که برنامه دیگری را که هر کشور آزادی خرید از روسیه را دارد را دنبال کند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements