زن، پول، انتقام و موقعیت عالی پایه انگیزهای جاسوسی هستند 1/3.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

“جنگ بین مغزها” و یا “جنگ جاسوسی بین موساد اسراییل و شاخه مبارزه با تروریسم و جاسوسی حزب الله لبنان با وجود تحولات سیاسی هیچ زمان خاتمه نیافته. آیا احتمال جنگ خیلی نزدیکه و یا اصلا وجود ندارد و تعداد کارکنان کم و یا زیاد می‌شود هر دو گروه‌های اطلاعاتی بسیار در امور بر ضد همدیگر فعال هستند. بعضی از این فعالیتها موفق و بعضی ناموفق بودند ولی پس از هر پرونده جاسوسی موفق هر دو طرف بسیار سعی میکنند که دوباره از اول بسیار مخفی تر عمل کنند و با اقدامات متقابل برای کاهش آسیب استفاده کنند.

اسراییل همیشه به دنبال اطلاعات راجع به توانایی ها و مکان های انبارهای نظامی حزب الله است. اسراییل بسیار تلاش میکند که نقشه های حزب الله را برای نفوذ به جامعه اسراییل و یا نیروگاه های نظامی و یا کشتن سران عالی پایه نظامی اسراییل را خنثی کند. حزب الله هم سعی میکند که با مامورین موساد رابطه برقرار کند، گروههایی از متحدان فلسطین را برای صدمه زدن به اسراییل را پیدا کند، رفت و آمد و عادتهای رهبران نظامی اسراییل را بشناسد و از تغییرات در ساختکار و اهداف موساد با خبر باشد.

کدام ضربه های جاسوسی مهمی در این درگیری مداوم بین این دو سازمان اطلاعاتی که فقط زمانی که برای اهداف سیاسی است آشکار می‌شود؟

جاسوسان می‌توانند اطلاعات پنهانی از طریقه های مختلف به خصوص از اینترنت به عنوان یک رسانه امن اطلاعاتی استفاده کنند. با اینحال، اطلاعات الکترونیکی و یا رسانه های مجازی هیچ زمان نمیتوانند جای انسان را بگیرند که می‌تواند شخصا اطلاعات حساس را به دست آورند و با پیشرفته ترین اصول فنی می‌شود به کامپیوترهایی که از اینترنت قطع هستند دسترسی داشت. منابع اطلاعاتی می‌توانند ویروسهایی را در سیستم ها ایجاد کنند ولی باز هم دخالت انسان لازم است که اطلاعات را جمع کند و حافظه را عوض کند مگر اینکه ویروس های ویران کننده برای نابودی سیستم استفاده شده که این علیه ایران چندین بار استفاده شده به خصوص در رابطه با رآکتورهای ایران و دیگر زیر ساخت‌ها که صدمه سنگین بزند و یا انجام یک برنامه پنهانی را عقب بیندازد.

حزب الله برای جلوگیری از عوامل جاسوسی تلاش بسیاری میکند و از تلفن های همراه و اینگونه وسایل اجازه استفاده ندارند. ولی به این قوانین همیشه احترام گذاشته نمی‌شود و به دشمن یک فرصت طلایی پیش میاید که بتوانند مناطق به خصوص و گردهمایی ها را پیدا کنند. ترکیه با استفاده از گوشی های تلفن نیروهای حزب الله در جنگ ادلیب توانست چندین سربازان حزب الله را که خارج از منطقه جنگ در استراحت بودند را بکشد. همین اتفاق در جنگ امریکا و روسیه در اوکراین رخ داد زمانی که نیروی دفاعی روسیه اعلام کرد که ۸۹ نفر از کارکنان این وزارتخانه در حمله علیه ساختمانی در شهر ماکیفکا در دونتسک به دلیل استفاده غیر مجاز سربازان از گوشی های همراه کشته شدند. همین گونه استفاده اعضای حزب الله از گوشی های همراه یکی از دلایل اصلی برای نابودی ساختمان‌های غیر نظامی و دفترهای حزب الله در جنگ ۲۰۰۶ بود. و این اتفاق درس مهمی در مورد استفاده تلفن ها بود. با اینحال، نظامیان و مردم غیر نظامی هم دچار مشکل رسانه های اجتماعی هستند؛ آنها از میدان های جنگ عکس ارسال میکنند که فرصت بسیار مفیدی برای مامورین اطلاعاتی است تا این مناطق را شناسایی کنند و با اطلاعاتی که از منابع دیگر به دست میاورند را بسنجند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements