جنگ موساد اسراییل و سازمان اطلاعاتی حزب الله: 2/3

زن، پول، انتقام و موقعیت عالی پایه انگیزه های جاسوسی هستند. (۲/۳)

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

مهاجران شیعه لبنان که در خارج از کشور زندگی و کار می‌کنند هم جزو اهداف مورد حمله موساد هستند. به دلیل اینکه خانواده های شیعه لبنانی و بچه های آنها نمیتوانند به راحتی به اروپا سفر کنند به کشورهای آفریقایی که خانواده از قبل دارند پناه میبرند. این باعث شده که موساد سعی کند تا در آفریقا جاسوسان پیدا کرده و استخدام کند.

زمانی که جنگ در سوریه شروع شد اگر محور مقاومت نبود، امکان اینکه دولت سوریه به دست القاعده و بعدا داعش بیفتد بسیار قوی بود. و خط تامین تجهیزات بین ایران و لبنان از طریقه دمشق غیر ممکن می‌شد و حزب الله نمیتوانست موشکها و پهپادهای خود را پیشرفت دهد.

گروه های تند رو تکفیری درست به داخل دمشق در ۲۰۱۳ رسیدند و اسد مجبور شد که از ایران و حزب الله تقاضای پشتیبانی نیروهای زمینی را کند. این موقعیت خطرناک باعث شد هزاران جوانان داوطلب لبنانی به حزب الله بپیوندند تا بتوانند مناطق از دست داده را از داعش و القاعده در عراق و سوریه پس بگیرند. حزب الله توانست این جوانان را به زودی به طرف خود جلب کند و آنها را به اردوهای آموزشی برای یادگیری فن نظامی منتقل کردند. هدف این بود که یک گروه بزرگ انسانی جمع شود که در سوریه و عراق که القاعده و داعش حضور داشتند و ثبات هر دو کشور را تهدید می‌کردند علیه انها بجنگند. این اردوهای آموزشی که جدیدا ایجاد شده بودند از اسراییل و اروپایی ها پنهان نبودند. آنها به هیچ وجه قرار نبود پنهانی باشند بلکه برای ترساندن حامیان نقشه کشورهای فروپاشیده شده در عراق و سوریه بود.

حزب الله هیچ زمان در گذشته با چنین موقعیتی مواجه نشده بود و‌مجبور بود که فورا نقشه هایی برای استفاده از تعداد بسیار زیاد سربازان داوطلب ایجاد کند. قبل از این موقعیت اظطراری، پیوستن به حزب الله شرایط بسیار دشواری را داشت. داوطلبان باید چندین امتحانات روانشناسی، ایدولوژی و دیگر دروه های آموزشی را طی می‌کردند که حداقل دو سال طول میکشید و پس از آن قبول شده و آنها را برای آموزش میفرستادند و بالاخره به عملیات میدانی اختصاص مییافتند.

ولی در جنگ سوریه و عراق داوطلبان از این مراحل امنیتی رد نشدند چون در ماموریت آنها واحد های حساس و تجهیزات بخصوص نظامی وجود نداشت. در عوض آنها در جنگ به عنوان لشکر پیاده نظام شرکت کردند تا ماموریتشان تمام شد. حقیقتا عراق توانست تمام نقاط خود را پس بگیرد و سوریه تقریبا ۷۰ درصد مناطق را نجات داد. صدها نفر از این داوطلبان کشته شدند و هزاران نفر مجروح شدند. در آخر جنگ، بسیاری از داوطلبان حزب الله را ترک کردند تا به کارهای قبلی خود برگردند و یا به دنبال کار در خارج از لبنان باشند. ولی چندین نفر قراردادهای طولانی مدت با سازمان را امضا کردند و یک برنامه جدید برای اینکه انها را برای خدمت طولانی مدت بسنجد به وجود آمد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements