اوکراین تبدیل به کشوری به مانند کره شده: در آینده نه جنگ خواهد بود و نه صلح


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

در هفته های اول روسیه نتوانست به جنگ خاتمه دهد. و هم چنان امریکا نتوانست روسیه را شکست دهد و در هفته ها و حتی ماههای اول اقتصاد روسیه را فلج کند. هر دو طرف در رسیدن به اهداف خود ناموفق بودند. در نتیجه، روسیه اهداف اولی خود را کاهش داد و گزینه قابل موفقیت تری را انتخاب کرد. و علاوه بر این کشورهای ناتو با ریاست امریکا تصمیم گرفتند که کاملا در جنگ علیه روسیه کاملا شرکت کنند و در نوع جدیدی از جنگ وقتی که خاک اوکراین به عنوان میدان جنگ استفاده می‌شود ولی تمام برنامه ریزی، نقشه حملات و تامین تجهیزات از طرف آنها صورت می‌گیرد. ناتو هم چنان کم کم اوکراین را با تسلیحات پیشرفته از جمله هیمارس ام ۲۷۰ تا موشکهای پاتریات و تانک‌های غربی تامین میکند. منظور این است که نشان داده شود که ناتو حاضر است تا هر زمان از این جنگ پشتیبانی کند. و اوکراین هم حاضر است که بجنگند و حاضر به مذاکره نباشد با اینکه میداند که موفق به شکست دادن روسیه نخواهد شد و در یک جنگ نیابتی شرکت دارد. وزیر دفاع اوکراین اولکسی رزینکوو آشکارا بیان کرده که « کشور او متعهد به ماموریت ناتو برای حذف کردن خطر روسیه می‌باشد» و « سربازهای او و نه مال ناتو برای پرسیدن به این هدف جان خود را از دست می‌دهند.» 

آیا جنگ در اروپا خاتمه خواهد داشت و یا ادامه دار خواهد بود؟

در ژولای ۱۹۵۰، جنگ کره بین کره شمالی و جنوبی شروع شد که امریکا به طور مستقیم در این جنگ دخالت داشت و ژنرال داگلاس مک آرتور برای ریاست در این جنگ انتخاب شد. جنگ بین دو کشورهای کره برای سه سال ادامه داشت و هیچ طرف نتوانست به اهداف خود برسد. کره شمالی نتوانست جنوبی را به کمونیسم تبدیل کند و امریکا نتوانست کمونیسم را از کره شمالی خارج کند. هیچ توافق صلح امضا نشد و هر دو طرف هنوز فکر میکنند که در جنگ هستند و ۲.۵ میلیون کره ای و چینی کشته شدند و ۳۶٫۵۶۸ سرباز امریکایی کشته شده و ۱۰۳٫۲۸۴ زخمی شدند. پولی که امریکا برای این جنگ هزینه کرد در حدود ۳۹۰ میلیارد دلار است.

در ۱۸ سال جنگ ویتنام، امریکا در حدود ۸۴۴ میلیارد دلار ( به پول ۲۰۱۹) خرج کرد و ۵۸۰۰۰ سرباز را از دست داد. جنگ ۲۰ ساله افغانستان، ۲۳۰۰ سرباز کشته و خرج ۹۱۰ میلیارد دلار داشت. حمله امریکا به عراق در ۲۰۰۳ که برای ۸ سال ادامه داشت برای امریکا هزینه بیش از تریلیون دلار داشت و منجر به مرگ ۴۴۰۰ سرباز شده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements