امریکا چرا جرات جنگ با روسیه در اوکراین را دارد؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو تاکید کرد که « اوکراین باید با تسلیحات بیشتر حمایت شود تا بتواند به روسیه غلبه کند» و این درست همان روشی است که بیشتر ناتو از سال ۲۰۱۴ به بعد انجام داده تا فوریه سال پیش که جنگ آغاز شد. و حقیقتا همه میدانستند که “امریکا همه را به طرف جنگ با روسیه میکشاند.” و به دلیل تمام تلاش های امریکا، اروپا از کل سیاستهای امریکا پیروی میکند و حتی به جنگی که بر علیه منافع شخصی این کشورها است، در خاک اروپا وارد شده. لهستان از طریقه نخست وزیر اعلام کرد که « حاضر است عمل بیسابقه تامین تانک‌های لئوپارد۲ آلمانی را حتی بدون اجازه از المان را با عهده بگیرد.» آلمان که کشور تولید کننده این تانک‌ها است باید تصمیم در این مورد را بگیرد ولی با اینحال آلمان جلوی لهستان را نخواهد گرفت به خصوص که رسانه های غربی بسیار تاکید دارند که این تانک‌ها باید به اوکراین فرستاده شوند مثل اینکه این تاثیر مهمی در نتیجه جنگ خواهد داشت. به دلیل این فشارها، آلمان قبول کرده که تانک‌ها برای اوکراین تامین شوند اگر تمام ناتو مسیولیت واکنش روسیه را برعهده بگیرند. ولی آیا این عمل صدها هزار کیلومتر مربع از خاک اوکراین را که روسیه در اوایل جنگ اشغال کرده را آزاد میکند به خصوص که استفاده از لئوپارد۲ در سوریه شکست خورده؟

مارک میلی رییس مشترک ارتش امریکا جواب می‌دهد که « از لحاظ نظامی بسیار سخت خواهد بود که مناطق اوکراین که در دست روسیه است را امسال آزاد کرد.» ژنرال امریکایی ناخواسته اقرار کرد که جنگ و حمایت غرب برای چندین سال ادامه خواهد داشت چون امریکا نمیخواهد جنگی را زیاد برای او خرج اور نیست و هیچ سرباز امریکایی در آن کشته نشده را پایان دهد حتی اگر عاقبت این جنگ معلوم است.

الکسی استراویچ مشاور سابق نظامی اوکراین با مارک میلی هم عقیده است و بیان کرد « به نظر نمیرسد که اوکراین بتواند در این جنگ پیروز باشد.» استراویچ که یکی از نیروهای محرکه پشت این جنگ است به مانند نخست وزیر لهستان گفت « امیدوار نیست که اوکراین بتواند در این جنگ زنده بماند.»

جوزف بورل، نماینده سیاست خارجی و معاون رییس اتحادیه اروپا اعلام کرد« ذخیره تسلیحات و مهمات اروپا پس از آنکه به اوکراین فرستاده شده، تخلیه شده. » و آشکار کرد که « قاره اروپا توانایی دفاعی نظامی را ندارد.» کمبود اسلحه و مهمات در اروپا تهدید بزرگی به امنیت ناتو و ذخیره تسلیحات است.

این فقط اروپا نیست که کمبود اسلحه برای اوکراین را دارد چون امریکا هم از این مشکل رنج میبرد. پنتاگون مجبور است که از انبار اسلحه اسراییل برای ادامه جنگ در اوکراین استفاده کند. انبار موشکهای ۱۵۵ میلیمتری امریکا بسیار کمبود دارد که باعث نگرانی پنتاگون است. این نشان می‌دهد که جنگ روسیه توانسته ذخیره های نظامی ناتو را به شدت در کمتر از یک سال کاهش دهد.

با وجود اینکه وزیر دفاع امریکا لوید آستین بیان کرد که « ذخیره های روسیه هم کاهش یافته» جنگ به همان طبق قبل پیش می‌رود و روسیه از موشکهای دور برد و نیروهای پیاده نظام و توپخانه استفاده میکند. نیروهای روسی هر روز پیشروی میکنند تا به شهر اصلی باخموت پس از تصرف شهر سولیدار برسند و شهرهای اصلی هر روز تحت بمباران قرار می‌گیرند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements