جنگ آشکار ایران و اسراییل هم چنان ادامه دارد ولی تبدیل به جنگ گسترده نمی‌شود.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

یک جوان فلسطینی، هفت نفر از شهرک نشین های بیت المقدس را کشت و ده نفر دیگر را مجروح کرد و در عملیات شگفت انگیزی که اسراییل اصلا انتظار آن را نداشت و در نقاطی که نیروهای بسیار مسلح اسراییل حضور دارند تا قدرت خود را با مشت آهنین نشان دهند به آسانی حریف شد. اسراییل واکنش خود را با فرستادن چند پهپاد کوچک از طرف مامورین خود به سقف ساختمانی که متعلق به وزرات دفاع ایران در اصفهان نشان داد که صدمه کوچکی به آن وارد شد. اسراییل از این نتیجه راضی نبود، و هواپیماهای اسراییل به یک محموله ایران که مواد غذایی را به سوی دمشق میبرد حمله کردند و این حمله تلفات جانی نداشت.

منظور ایران و اسراییل از این عملیات چی است و چه پیامی را بهم میفرستند؟

حمله در بیت المقدس و دیگر حملات قبلی که توسط فلسطینیان با کارتهای شناسایی اسراییل صورت گرفته، دلیل محکم وابستگی جوانان به کشور و اهداف خود است با اینکه سنشان بسیار کم است. این نشان می‌دهد که برعکس آنکه کشورهای غربی و عرب فکر می‌کردند که نسل جدید به آرمان فلسطین متعهد نخواهد بود، اشتباه می‌کردند. نسل جوان مصمم است که با اسراییل و غرب مقابله کند که قول دولت مستقل فلسطین را دادند ولی به تعهدات خود در مورد توافق های بین المللی پایدار نماندند.

در نتیجه، مردم فلسطین ثابت کردند که میخواهند سرزمین خود را آزاد کنند و قدرت نظامی اسراییل که قوی ترین در خاور میانه می‌باشد برای آنها وحشتی ندارد و جلوی رسیدن به اهداف آنها را نخواهد گرفت.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements