آیا جنگ اوکراین به جنگ هسته‌ای تبدیل خواهد شد؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

دمیتری مدودف، نخست وزیر و رییس سابق فداراسیون روسیه بیان کرده که به دلیل اینکه روسیه یک قدرت اتمی است در اوکر‌این شکست نمیخورد. او گفت که « سیاستمداران عقب مانده به تازگی تکرار کردند که روسیه باید در این جنگ شکست خورد تا صلح بشود. هیچ کدام از آنها درک نمیکنند که شکست قدرت اتمی در جنگ معمولی منجر به جنگ هسته ای می‌شود. نیروهای هسته ای در جنگ‌هایی که آینده ساز است تا بحال شکست نخوردند.» این بیانیه خطرناک که نشان می‌دهد که روسیه به هر قیمتی میخواهد در این جنگ برنده شود همزمان با بیانیه ‌آنالنا بربوک وزیر جنگ طلب امور خارجه آلمان که به حزب سبز تعلق دارد که در ملاقاتی در استراسبورگ گفت« ما در اروپا علیه روسیه در جنگ هستیم. » آیا اروپا با بیانیه وزیر آلمانی هم عقیده است و آیا ناتو از خط قرمز گذشته و اجازه می‌دهد که جنگ در اوکراین تبدیل به جنگ اتمی که بسیاری در دنیا از آن وحشت دارند، شود؟

در ماه دسامبر گذشته، یکی از فرماندهان عالی مقام در ارتش اوکراین اظهار کرد که احتیاج به « ۳۰۰ تانک‌ها، ۶۰۰ تا ۷۰۰، خودروهای جنگی و ۵۰۰ هویتزر احیتاج دارد تا جلوی روسیه بایستد.» ژنرال امریکایی مارک میلی گفت که « امریکا به اوکراین آنقدر سیستم های ضد تانکی فرستاده که بیشتر از تمام تانک‌های دنیا است. آنها ۶۶۰۰ جاولین، ۲۰٫۰۰۰ سامانه های دیگر ضد تانک که جزوی از کل ۹۷۰۰۰ سامانه هایی است که برای اوکراین تامین شده.»

با اینحال، جنگ نیابتی بین ناتو و روسیه افزایش یافته تا حدی که از بعضی خطوط قرمز ( هنوز متعدل) گذشتند و غرب تصمیم گرفته که تانک از انگلیس، امریکا، کانادا، لهستان، آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برای اوکراین بفرستد. این تانک‌ها پس از چندین ماه آموزش برای ارتش اوکراین تامین خواهند شد. کشورهای غربی تایید کردند که بیش از ۳۵۰ تانک که امکان افزایش هم است بعلاوه ۷ هواپیماهای جنگنده فرستاده می‌شود.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements