آیا اروپا به سوی روسیه می‌رود؟ فقط مسیله زمان در راه است.

                                        @ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط

 شیرین هاشمی :ترج

در حال حاضر امکان پیشبینی نیست که آیا اروپا طرز برخورد خود را با روسیه عوض خواهد کرد اگر جنگ در اوکراین ادامه داشته باشد و همانطور که پوتین اعلام کرده بود چهار مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین پس از انجام رفراندم به روسیه بپیوندند. اگر ارتش روسیه در اهداف خود موفق باشد به این معنی است که ناتو که از طریقه اوکراین جنگ را تامین مالی و نظامی کرده، شکست خورده. و برای امریکا هم شکست بزرگ غیر منتظرانه است که نتوانست قولی را که به اروپا داده بود را برآورده کند؛ اقتصاد روسیه را فلج کند، قیمت نفت ‌وگاز را کاهش دهد، و پوتین را سرنگون کند. هم چنان امکان اعتراضات و نارضایتی از شهروندان اروپایی هم وجود دارد که باعث سرنگونی دولت‌ها می‌شود مگر اینکه سران کشورهای اروپایی مسیر جدایی از دستورهای امریکا بگیرند. 

اورزولا فون در لاین رییس فدراسیون امریکا که از طرف مردم انتخاب نشده ولی رسما انتخاب شده و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو را می‌شود به راحتی قربانی کرد. آنها دا‌وطلبانه در جنگ امریکا علیه روسیه شرکت دارند که به اقتصاد اروپا لطمه بسیاری میزند.

در ملاقات وزرای دفاع ناتو در بروکسل استولتنبرگ اعتراف کرد که اوکراین به اندازه تولید تجهیزات ۳۰ کشور عضو ناتو استفاده کرده و تمام ذخیره این کشورها تمام شده. این اولین بار است که ناتو اعتراف به شدت این جنگ کرد و اینکه بیانیه ها در مورد اینکه روسیه کمبود تجهیزات دارد اشتباه بودند.

امریکا تا متوجه به ضعف در حمایت از جنگ از طرف متحدان اروپایی و یا اینکه آنها مایل به تامین تجهیزات کشنده به مانند تانک نیستند سعتی میکند که به انها اطمینان دهد. ژنرال مارک میلی رییس ارتش امریکا اعلام کرد که « روسیه جنگ را از طریقه استراتژی و عملا باخته و ناتو در قویترین موقعیت است و روسیه یک دولت منفور است.» این اعلامیه ربطی به حقایق میدان جنگ نداشت و بیشتر برای تقویت روحیه متحدان به کار گرفته شده بود.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements