آیا امریکا و اسراییل علیه ایران به جنگ میروند؟

                                        @ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط

 شیرین هاشمی :ترج

تمام گزینه های نظامی هنوز امکان پذیرند. با این جمله، مقامات امریکایی گزینه های جنگی خود را حفظ میکنند که امکان برنامه حمله به ایران را نگه دارند و دولت ایران همیشه در اظطراب باشد. تقریبا تمام رییس جمهورهای امریکایی این بیانیه را بر علیه ایران از زمان انقلاب اسلامی استفاده کردند. علاوه بر این، اسراییل هم همیشه آشکارا آمادگی خود را برای حمله به ایران ابراز کرده تا از اینکه ایران از روسیه سیستم دفاع هوایی اس ۴۰۰ را بخرد و یا سلاح هسته ای تولید کند. تهدید آمادگی اسراییل برای جنگ با ایران همزمان با ملاقات مارک میلی رییس ارتش امریکا و پس از آن وزیر دفاع امریکا لوید آستین بود. این ملاقات از سوی مقامات عالی پایه امریکا در آن موقع صورت گرفتند که رسانه ها گزارش دادند که اسراییل از همکاری ارتش امریکا برای حمله علیه ایران خواستار شده تا ایران سلاح هسته ای را به دست نیاورد. 

آیا اسراییل به تنهایی و یا با همکاری امریکا، می‌تواند جنگ علیه ایران را شروع کند و یا حداقل به رآکتور های اتمی حمله کند؟ عواقب عملیات نظامی در خاور میانه چه می‌باشد؟

برای اسراییل به خصوص نتانیاهو هیچ تازگی ندارد که ایران را تهدید به حمله نظامی پیشگیرانه کند همانطور که در گذشته همیشه تهدید کرده. بنابر این اصول اسراییل اجازه دارد که به کشورهای همسایه بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی حمله کرده و از هر نوع مجازات مصونیت داشته باشد. نتانیاهو در سخنرانی های ملل متحد عکسهایی را نشان داده که ظاهرا ثابت میکنند که ایران بمب اتمی را ساخته با اینکه ایران هنوز به توانایی لازم برای این هنوز نرسیده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements