تنها متحدان امریکا، اروپای ضعیف است


                                  @ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط

شیرین هاشمی :ترج

در اوایل جنگ امریکا با روسیه در خاک اوکراین به نظر میرسید که امریکا بزرگ‌ترین پیروزی را خواهد داشت. امریکا موفق بود که اروپای غربی و شرقی را در زیر پرچم خود متحد کند، ناتو را دوباره مهم کند و روسیه را به یک جنگ طولانی تمام نشدنی که باعث ایجاد بحران اقتصادی او شود بکشاند. امریکا حتی یک سرباز را از دست نداد و به آسانی تماشاگر بود که چگونه اوکراین حاضر است صدها هزار قربانی دهد تا “امریکا در وحله اول “ و هژمونی و سلطه گری امریکا ادامه داشته باشد. غرب منتظر بود تا از نتایج جنگ و منابع طبیعی روسیه استفاده کند چون فکر می‌کرد که پیروزی بسیار نزدیک است. 

اما وضعیت تغییر کرده و جنگ به سوی دیگری از آنچه غرب دوست داشت و فکر می‌کرد پیش میرود. استواری و قدرت روسیه باعث شده که نتیجه فرق داشته باشد و ضعف و شکستی غرب بیشتر واضح است.

اروپا دیگر قدرتمند و مستقل به مانند قبل از جنگ اوکراین نیست. فنلاند که کشور بیطرف بود اخیرا عضو ناتو شد تا مرزهای علیه روسیه را برای چندین هزار کیلومتر افزایش دهد و ۳۱ کشور است که به عضویت این سازمان نظامی با ریاست امریکا پیوسته. و با این عمل، مسابقات تسلیحاتی باز هم شروع شده آنطور که روسیه تصمیم گرفت تا نیروهای موشکی هسته‌ای را در بلاروس مستقر کند که غرب را به چالش میکشاند. در حدود ۱۰۰ اسلحه‌های هسته‌ای امریکا در ۶ پایگاههای نظامی در ۵ کشور های عزو ناتو قرار دارند؛ کلاین بروگل در بلژیک، پایگاه نظامی بوشل در المان، آویانو و گدی پایگاه هوایی در ایتالیا، وکول در هلند و ایجرلیک در ترکیه.

بیشتر کشورهای اروپای شرقی به غیر از مجارستان تحت سلطه امریکا هستند و اروپای غربی هم دیگر قدرت قبلی خود را ندارد و نمیتواند تصمیمات برای منافع و اقتصاد خود را بگیرد و این باعث شده که به نظر امریکا و دیگر کشورهای دنیا، اروپا ضعیف به نظر اید، البته پس از جنگ اوکراین وضع اروپا تفاوت بسیاری داشته.

آلمان 

آلمان اعلام کرد که در حال ساخت ارتش بسیار پیشرفته با تسلیحات قوی برای جنگ‌های مدرن آینده است. ۲۰۰ میلیارد یورو برای تسلیحات اروپا کنار گذاشته شده که سال‌های طلایی را پس از پایان جنگ جهانی دوم داشته به غیر از وقفه ای که به دلیل جنگ بوسنی و هرزگوین‌ در سال‌های ۱۹۹۰ پیش آمد ولی این جنگ مسیر و سیاست اروپا را به مانند جنگ اوکراین عوض نکرد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements