پیشروی ثابت روسیه در میدان جنگ برای امریکا و متحدانش شکست حساب می‌شود.


                                  @ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط

شیرین هاشمی :ترج

حملات پهپادی در کرملین و انبارهای نفتی در سراسر روسیه صورت گرفته چون امریکا سعی دارد که جنگ را به داخل خود روسیه بکشاند. این تشدید نگران کننده است که امکان جنگ مستقیم بین امریکا و روسیه وجود دارد. آیا این یک احتمال غیر محاسبه شده از سوی امریکا است که روسیه را به مقابله مستقیم با امریکا بکشاند؟ ولی به نظر میاید که امریکا به خوبی از خطرات آگاه است و مخصوصا میخواهد برای رسیدن به اهداف خود روسیه را به چالش بیشتری بکشاند. علاوه بر این، نیروهای نظامی روسیه می‌توانند بدون استفاده از سلاح های غیر متعارف و یا حمله علیه امریما صدمه بسیاری به اوکراین بزنند.

رییس جمهور پوتین به خوبی به ریسک مقابله و تشدید حساب شده علیه امریکا آشنا است. هیچ شکی نیست که روسیه نمیتواند از لحاظ نظامی با امریکا و ۳۰ کشور دیگر ناتو در یک جنگ معمولی که منجر به جنگ هسته ای شود رقابت کند و روسیه هیچ برنامه برای اینگونه جنگ را ندارد.

امریکا سابقه زیادی در راه انداختن جنگ و اشغالگری بسیاری کشورها را دارد و به این دلیل تجهیزات نظامی لازم را هم دارد. بالعکس روسیه چندان توانایی نظامی مانند امریکا را ندارد و ارتشی که بتواند جلوی ناتو که شامل عضویت ۳۱ کشور است در یک جنگ کلاسیک بایستد را ندارد. بنابراین هر جنگی علیه روسیه می‌تواند جنگ هسته‌ای باشد که چندین کشورها و مردمان این کشورها را کاملا نابود میکند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

این جنگ هسته ای در برنامه نیست چون این حمله پهپادی فقط ضربه به اعتبار روسیه زد و فقط پرچم بالای کرملین مورد هدف قرار گرفت. این حمله واضحا نشان می‌دهد که از داخل روسیه صورت گرفت و هزاران کیلومتر سفر نکرده بود تا یکی از مهم‌ترین ساختمانهای روسیه را مورد هدف قرار دهد. این یک پیام از متحدان امریکا در داخل روسیه است که حقیقتا مورد جدیدی نیست و این دوابر قدرتها به مانند بسیاری کشورها از مشکلات امنیت بعضی اوقات رنج میبرند. همیشه بین کشورهای مهم عملیات جاسوسی و اطلاعاتی تا حدی وجود دارد.

این حمله بنابراین واکنش هسته ای از سوی روسیه را نخواهد داشت چون تا حدی نقض های امنیت بین امریکا و روسیه قابل قبول است. با اینکه چندان حملات به اعتبار روسیه، پرچم و انبارهای نفتی او صدمه میزند ولی هیچ زمان واکنش عملیات اتمی و یا مقابله گسترده تر را نخواهد داشت.

هم چنان مهم است که در نظر بگیریم که حملات پهپادی از سوی اوکراین نیست چون اوکراین توانایی نظامی برای مقابله با روسیه را ندارد. بالعکس این حملات جزوی از فنون جنگی امریکا است که روسیه را مشغول نگه دارد و در راه رسیدن به نتایج حساب شده که امریکا در نظر دارد به روسیه ضربه بزند.

جنگ اوکراین در پایگاه نظامی رامستین در آلمان با حضور ۵۰ کشور دیگر اجرا می‌شود همانطور که وزیر دفاع امریکا لوید آستین اعلام کرد. امریکا سابقه بسیار طولانی در شروع جنگ و اشغال شهرها و تسلیحات لازم نظامی را دارد. 

با اینحال این مقابله نیمه مستقیم با روسیه، توانایی ها و ضعفهای نظامی روسیه را برای امریکا آشکار میکند. ولی این جنگ برای روسیه هم مفید بوده چون روسیه توانسته تسلیحات نظامی را پیشرفته تر کند،خود را برای یک جنگ مدرن در آینده آماده کند و دشمنان و دوستان خود را بشناسد.

روسیه فقط واکنش خود را به حملات پهپادی با بمباران کی یف می‌تواند نشان دهد تا به اوکراین بفهماند که امریکا چگونه این جنگ را مدیریت میکند. روسیه می‌تواند اوکراین را کاملا بمباران کند و هم چنان می‌تواند به امریکا واکنش خود را در میدانهای دیگر به مانند ایران، سوریه و امریکای لاتین با تامین اسلحه‌های پیشرفته که امریکا وحشت دارد، نشان دهد. در نتیجه، روسیه پاسخ را با حمله به کاخ سفید و یا استفاده از سلاح های غیر متعارف را نخواهد داد. این به معنی است که روسیه طاقت ایستادگی در برابر حملات امریکا دارد بدون اینکه از مقصود خود منصرف شود و یا اجباراً حملات بدون محاسبه شده را انجام دهد تا توجه از شکستهای اوکراین و یا اینکه اروپا دیگر چندان علاقه برای ادامه جنگ را ندارد، منحرف شود.

با استواری و رویارویی با غرب، روسیه در هژمونی امریکا در سراسر جهان که بیش از ۷۵ سال قدرت داشته، نقص و مشکلات به وجود آورده. با کشورهای عضو بریکس و چندین کشورهای دیگر ضد امریکا، روسیه موفق بوده که گزینه های مالی خود را تغییر دهد و با ارزهای به غیر از دلار تجارت کند. حقیقتا روسیه و چین ضربه بسیار محکمی را به سلطه گری دلار وارد کردند و با استفاده از یوان چین آن را قوی تر و یورو و پوند انگلیس را ضعیف نمودند.

علاوه براین، از اینکه امریکا نتوانست در ماههای اول جنگ اوکراین، روسیه را شکست دهد و درونگرایی سیاسی و اقتصادی امریکا بر علیه قویترین کشورهای اروپایی باعث ضعیفتر شدن ارزش پول اروپا هم شده.

از ماههای اول جنگ، کشورهای اروپایی فکر کردند که برای حفظ منابع طبیعی خود بهتر است که باهم بر ضد روسیه متحد شوند چون به زودی روسیه در جنگ شکست میخورد. کشورهای غربی اتحادیه اروپا به زور خرابکاری خطوط حامل گاز روسیه را که برای صنعت و اقتصاد المان کلیدی بود را قبول کردند چون فکر کردند که شکست روسیه بسیار نزدیک است.

با اینحال پیروزی روسیه در پیشرفت ثابت و آهسته او نیست بلکه در شکست هدفهای امریکا برای حذف پوتین و صدمه شدید به اقتصاد روسیه است. در نتیجه، به نظر نمیرسد که روسیه پاسخ خود را به حمله مستقیم علیه امریکا نشان نخواهد داد. بالعکس با ادامه جنگ کافی است که امریکا به غرب و اتحادیه غرب ضربه زده شود و هم چنان حملات علیه اوکراین که باعث می‌شود که نتواند محصولات خود را صادر کند و بزرگ‌ترین بازنده در این جنگ به شمار میاید چون اوکراین با تصمیم خود که متحد اروپا شود قیمت بسیار سنگینی را تحمل کرده. 

متاسفانه درگیری مداوم بین امریکا و روسیه کشورهای کوچکی مانند اوکراین را در موقعیت بی ثبات و نگران کننده قرار داده.

اگر این جنگ ادامه تر باشد و اوکراین راضی به مذا کره نباشد شاید از خاک ا‌وکراین مساحت زیادی پایدار نباشد. این عاقبت کشورهای کوچکی است که بین دو ابر قدرت کشمکش دارند. اوکراین باید هر چه زودتر با روسیه مذاکره داشته باشد ولی به نظر میاید که این هیچ زمان تصمیم خود اوکراین نبوده.

Advertisements
Advertisements
Advertisements