پوتین در بحبوحه بحران جهانی غذا با آمریکا و ترکیه خط و نشان می کشد.

     @ejmalrai ایلایجا مگنایر

توسط شیرین هاشمی

ترجدر حالی که جهان با گرسنگی گسترده دست و پنجه نرم می کند، رهبران کشورهای غربی فورا روسیه را متهم می‌کنند که به اوکراین اجازه فروختن غلات را نمیدهد. ولی اقتصاد دانان بین المللی عقیده دارند که کمبود مواد غذایی در حال حاضر چندین دلایل مختلف دارد؛ اثر ماندگار کورونا، تورم و مشکلاتی که به سال ۲۰۲۰ بر میگردد و در حقیقت غلات اوکراین چندان نقش مهمی را ندارد. با وجود فشارهای بسیار، پوتین در روابط خود با امریکا و ترکیه گرمی و دوستی نشان نمیدهد که نشاندهنده تغییر بسیار در رویکرد او به غرب است.

برای چندین سال، پوتین روابط تقریبا مناسبی را با امریکا حفظ کرد با اینکه تا حدی به قصد امریکا درباره روسیه مشکوک بود. او برای همکاری نظامی و اقتصادی تلاش کرد همزمان سعی کرد که با تنش‌های بین دو طرف سازندگی کند. با اینحال درگیری مداوم در اوکراین ثابت کرده که در روابط بین امریکا و روسیه با وجود دولت فعلی بایدن هیچ بهبودی دیده نخواهد شد.

در همین حال، موقعیت فعلی با ترکیه وضعی را ایجاد میکند که شاید روسیه بتواند زمینه مشترکی با ترکیه را پیدا کند ولی پوتین برای رسیدن به اهداف کشور خود الان بسیار مصصم تر است. و به جای اینکه روسیه فقط از اردوغان و پیروزی او در انتخابات طرفداری کند روسیه می‌خواد که خطوط قرمز خود‌را به ترکیه بفهماند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements