آیا امریکا با اعزام نیروهای نظامی به طرف ایران برای جنگ آماده می‌شود؟


توسط: ایلایجا ماگنیر  ejmalrai@

ترجمه: شیرین هاشمی

در یک نمایش قابل توجه از قدرت نظامی که باعث گمانه زنی ها و تعجب شده، امریکا دو کشتی تهاجمی آبی خاکی و هزاران نیروهای دریایی را به خاور میانه فرستاده. بیانیه رسمی پنتاگون این عمل را توجیه کرد که « برای آزادی دریانوردی، بازدارندگی ایران و امنیت بیشتر منطقه در مقابل تهدیدات ایران و همکاری او با متحدانش لازم است.» پنتاگون هم چنان در مورد تهدید ادامه دار ایران که دلیل موجهی برای جدی گرفتن این موضوع است صحبت کرد. علاوه بر این، رسانه های انگلیسی از شایعه اینکه نیروی دریایی امریکا برای آمادگی جنگ علیه ایران آماده می‌شوند صحبت کردند. با وجود این شایعات، احتمال جنگ در آینده نزدیک بسیار کم است چون امریکا به شدت در جنگ‌های دیگر شرکت دارد به مانند جنگ کنونی در اوکراین و آمادگی برای جنگ آینده با چین.


پنتاگون ادعا میکند که « دلیل برای ارسال نیروهای کمکی به سه ناوشکن‌ها که در حال حاضر در خاور میانه هستند( ناو شکن پل همیلتن، توماس هادنر و مکفول ) عملیات دشمانه ایران که امنیت و دریانوردی منطقه را تهدید میکند، است. ایران سعی کرده که از سال ۲۰۲۱ به بعد ۲۰ کشتی را توقیف کند، به کشتی تجاری ریچارد ویجر حمله کرده تا آن را از خلیج عمان توقیف کند و دو تانکر را در یک هفته دستگیر کرده. »

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements