یکی از نتایج جنگ امریکا و روسیه: آفریقا بر علیه امپریالیسم شورش میکند.

توسط: ایلایجا ماگنیر  ejmalrai@
ترجمه: شیرین هاشمی

پس از جنگ روسیه و امریکا، اتفاقاتی در قاره آفریقا رخ میدهد که نشانه شورش قابل توجه علیه امپریالیسم می‌باشد و این به دلیل تاثیر جنگ به چشم انداز ژئوپلیتیک جهانی است.

جنگ بین غرب و روسیه در خاک اوکراین ادامه دار است و نتیجه آن هنوز معلوم نیست. با اینحال، تاثیر آن را در چندین موضع های مختلف می‌شود دید. در وحله اول خسارت اقتصادی قابل توجه در قاره اروپا به دلیل شرکت این قاره در جنگ بدون مزایای مشخص، دیده می‌شود.

یک نتیجه قابل توجه، شورش بر علیه سلطه طولانی مدت یکجانبه آمریکا در سراسر دنیا است. و این شورش رخ نمیداد اگر رییس جمهور روسیه پوتین، چالش جسورانه را به عهده نمیگرفت و در جنگی که امریکا برای او آماده کرده بود شرکت نمیکرد.

یکی از نتیجه های اساسی این تغییر، سرپیچی عمومی کشورهای آفریقایی بر علیه سلطه گرایی غرب است. این کشورها صدای خود را بر علیه دهه ها استثمار، کاهش منابع، فقر مطلق، و فساد گسترده که توسط نیروهای امپریالیسم ایجاد شده، بلند کردند. قاره بسیار وسیع آفریقا، که بیش از یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت دارد، منابع طبیعی بسیار غنی دارد که شامل ۴۰ درصد ذخایر طلای دنیا، ۳۰ درصد مواد معدنی مختلف و ۹۰ درصد پلاتونیوم و کرومیوم، ۱۲ درصد نفت و ۸ درصد گاز طبیعی می‌باشد.

این منطقه در واکنش به اشفتگی جهانی، تغییرات بسیار سیاسی را تجربه کرده. کودتا های نظامی در مناطق ساحل صحرا در گینه ( ۲۰۲۱)، مالی (۲۰۲۱)، بورکینافاسو ( ۲۰۲۲) همگی شاهد به قدرت رسیدن افسران نظامی از طبقات فقیر و متوسط بودند. در نتیجه، دولت‌های تازه تشکیل شده، قصد خود را برای ساختن اتحادیه جدید و دور از آنکه در ۱۹۶۰ بود را بیان کردند.فرانسه که حضور قابل توجهی را در قاره آفریقا داشت از بسیاری کشورها توسط کودتای نظامی اخراج شده. فقط نیجر که ۲۰ تا ۳۰ درصد مایحتاج اورانیوم فرانسه را تامین میکند و چاد که فرانسه در آن پایگاههای نظامی را دارد هنوز حضور نظامی فرانسه را دارند.آوریل سال گذشته، چاد سفیر المان جین- کریستین گوردن کریک را از کشور اخراج کرد چون او رییس دولت ژنرال محمد دبی را که پسر رهبر چاد آیدریس دبی است را به دلیل اینکه انتخابات برگزار نکرده را انتقاد کرده بود.هر دو فرانسه و امریکا چون نمیخواستند پایگاه های مهم نظامی خود را از دست بدهند علیه چاد اعتراض نکردند. با اینحال، بسیاری از مردم آفریقا از اخراج سفیر استقبال کردند، اکثریت مردم آفریقا در کشورهای ساحل صحرایی خروج فرانسه را جشن گرفتند و نارضایتی خود را بر علیه گروه‌های افراطی، 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.