تخته شطرنج خاور میانه: حرکت استراتژیک چین در سوریه پس از جنگ اوکراین.


توسط: ایلایجا ماگنیر  ejmalrai@

ترجمه: شیرین هاشمی

در میان درگیری شدید بین امریکا و روسیه در اوکراین، سوریه به صورت غیر انتظار نکته اساسی در بین قدرتهای مهم جهانی شده. رییس جمهور سوریه بشار اسد با بازدید عالی پایه خود با هواپیمای شخصی که‌از سوی رییس جمهور چین شی جین پینگ فرستاده شده، نشان دهنده یک تغییر قابل توجه در چشم انداز ژئوپلیتیک است. 

با وجود تحریم های سنگین از سوی غرب، این حمایت آشکار چین از سوریه نشان میدهد که چین قصد چالش سلطه گری طولانی مدت امریکا در خاور میانه را دارد. و چنین حرکتی بدون عملیات شجاعانه روسیه در اوکراین غیر قابل تصور بود. و همه این اتفاقات به تغییر از یکجانبه گرایی با ریاست امریکا به قدرتمندی چندین کشورهای مختلف به خصوص کشورهای قوی به مانند روسیه و چین اشاره میکند. حمایت بیشتر شی جین پینگ از سوریه و انتقادات او از « کشورهای اشغالگر » پیام آشکاری را به بازیکنان مهم به مانند اسراییل، امریکا و چین میفرستد. این موضع قاطعانه چین که معمولا ظرافت سیاسی نشان میدهد باز هم از تغییرات سیاسی جهانی خبر میدهد و خاور میانه شاید میدان جنگی کلیدی باشد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements