De VS zet een prijs op het hoofd van Hezbollah-leiders: Welk effect heeft dat op de organisatie?

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

De Amerikaanse regering biedt een financiële beloning aan degenen die helpen bij de arrestatie van een Hezbollah-leider of die details van hun activiteiten onthullen die leiden tot hun ontwrichting. Deze beloningen variëren van vijf tot tien miljoen dollar. Tot nu toe heeft niemand sinds 1985, toen de Hezbollah officieel in Libanon werd opgericht, nog één dollar van deze beloningen van de Amerikaanse regering kunnen krijgen. Hoe worden de organisatie en haar leiders beïnvloed door deze verleidelijke miljoenen die door Washington worden aangeboden?

Het lijdt geen twijfel dat de “As van het Verzet” in Libanon buiten het Amerikaanse systeem opereert. Hezbollah bezit geen enkel eigendom buiten Libanon, en geen enkele bankrekening bij een lokale bank in of buiten het land, met name in een westers land. Familieleden en kinderen van de Hezbollah-leiders zijn niet aanwezig in westerse landen en bevinden zich dus buiten mogelijke Amerikaanse chantagepogingen. Het besluit om de Hezbollah-leiders op de Amerikaanse terrorismelijst te plaatsen en hun niet-bestaande fondsen in beslag te nemen is dan ook niet veel meer dan een ostentatief vertoon waarmee de VS zichzelf als de politieagent van de wereld wil profileren. 

Washington meent dat de bekendmaking van de namen van de Hezbollah-leiders een impuls kan geven aan de Amerikaanse bondgenoten in Libanon. Die zijn echter te zwak – hoewel ze hardnekkig zijn en enige invloed hebben – om de confrontatie met Hezbollah aante gaan. Het belangrijkste is dat de Amerikaanse sancties niet effectief kunnen zijn in een land als Libanon – of in andere landen onder de paraplu van de “As van het Verzet”– een soevereine staat die buiten de directe controle van de VS valt.

Dit brengt ons naar Irak, een “As van het Verzet” bolwerk, tijdens de parlementaire campagne van 2018. Voor de verkiezingen bezocht de Amerikaanse presidentiële afgezant tegen “ISIS”, ambassadeur Brett McGurk, minister van Nationale Veiligheid Faleh Al-Fayyad in zijn kantoor in Bagdad. McGurk kloeg erover dat Fayyad een ontmoeting had gehad met Sjeik Muhammad Kawtharani, een Hezbollah-functionaris op de Amerikaanse terreurlijst. Al-Fayyad antwoordde: “Het is niet toegestaan om zich te bemoeien met interne Iraakse zaken, noch met wat een Iraakse burger doet. Sjeik Kawtharani is een Iraakse burger, en Amerika heeft geen autoriteit of jurisdictie over ons om te dicteren wie we wel of niet kunnen ontvangen”.

Bronnen binnen de “As van het Verzet” bevestigen dat “Sjeik Muhammad Kawtharani nooit een militair leider is geweest, maar deel uitmaakte van het politieke bureau. Door zijn studie en de aanwezigheid van zijn vader, een geleerde en jurist, in Najaf gedurende vele jaren, is Sjeik Mohammed geboren en getogen in de heilige stad. Sjeik Kawtharani trouwde met een Irakese vrouw uit Bagdad, beheerste de taal en de Irakese mentaliteit, wat hem zeer succesvol maakte in het beheer van het Irakese dossier en de communicatie met Irakese leiders. Hij had tijd doorgebracht in de gevangenissen van Saddam Hoessein en was een nauwe metgezel van Sayyed Abbas Al-Mousawi, de secretaris-generaal van Hezbollah die in 1992 door Israël werd vermoord. Hij slaagde erin om nauwe banden te smeden met de Iraakse leiders tijdens hun ballingschap in Libanon tin de periode van Saddam Hoessein. Hij is de Hezbollah-functionaris die Irak het beste kent, van de Marjaiya in Najaf tot elk politiek lid van Erbil tot Basra”.

“Sjeik Kawtharani heeft geen vijanden onder de Iraakse leiders omdat zijn manier van omgaan met hen nooit neerbuigend is; hij legt hen niet zijn agenda of voorwaarden op. Zijn doel is veeleer om Iraakse groepen te verenigen op basis van wederzijds overeengekomen beslissingen en om te luisteren naar hun klachten wanneer zij het moeilijk vinden om met elkaar te communiceren. Hij is een coördinator en een bemiddelaar, een van de moeilijkste functies om te dienen – vooral onder Iraakse sjiitische partijen”, aldus de bron.

“Amerika weet dat sjeik Kawtharani niet werkt binnen het veiligheids of militaire apparaat van Hezbollah, maar de assistent is van secretaris-generaal Sayyed Hassan Nasrallah voor Irakese zaken. Sayyed Nasrallah is de leider van de “As van het Verzet”en onderhoudt uitstekende betrekkingen met Palestijnen, Syriërs, Irakezen, Jemenieten en diverse leiders in verschillende landen. Daarom wilden de VS zijn terugkeer naar Irak dwarsbomen om de Iraakse sjiitische solidariteit te voorkomen, vooral na zijn succes in her herenigen van de Irakezen na de moord op de Iraanse majoor-generaal Qassem Soleiman”, aldus de bron.

De sjiitische partijen waren niet tevreden met de keuze van Adnan al-Zurfi als premier door president Barham Saleh. Irak werd geconfronteerd met ernstige binnenlandse onrust tussen sjiieten, soennieten en de Koerden. Door de keuze van de Mustafa Kazemi luwde de spanning met de hulp van sjeik Kawtharani en de Iraanse leiding die bemiddelde om de Irakezen te helpen de meest geschikte kandidaat voor iedereen te vinden.

De bron beweert dat “Sjeik Kawtharani betere relaties heeft met de meeste Iraakse politici dan een Iraakse of niet-Iraakse leider of figuur. Dit is wat hem in staat stelde om te werken aan de ondersteuning van Irak; de financiële beloningen van $10 miljoen van de VS zullen hem er niet van weerhouden om naar Irak te reizen wanneer hij dat wenst“.

Wat de Amerikaanse financiële beloningen betreft, zorgt het over het algemeen voor een positief resultaat voor elke Hezbollah-functionaris: hoe hoger de bedragen die door de VS op hun hoofd worden gezet, hoe meer prestige ze verwervent. Dit brengt de gezochte leiders tot een geprivilegieerde sociale staat in Libanon, Syrië, Irak, Iran, Jemen en Palestina, omdat de dreigende Amerikaanse bestraffing wordt opgevat als een teken van angst, een bewijs van de macht van een Hezbollah-leider om de Amerikaanse regering te ergeren.

Hoe hoger het bedrag, hoe belangrijker de gezochte Hezbollah-leider is voor anderen, ook al hebben deze beloningen Hezbollah in de 35 jaar van haar bestaan geen schade berokkend. De financiële compensatie voor de gezochte leider neemt toe, en er worden hem extra budgetten, bewakers en veiligheidspersoneel toegewezen om hem te beschermen. Meerdere auto’s staan tot zijn beschikking en meer dan één appartement wordt aangeboden voor zijn gemak en veiligheid. Voorzichtigheid bij het selecteren van een appartement omvat de aanwezigheid van een elektrische lift die de ondergrondse bereikt om zijn aankomst, vertrek en beweging in en uit te dekken. 

De Amerikaanse beloningen zetten aan tot jaloezie onder Hezbollah-functionarissen die nog niet de onderscheiding van een Amerikaanse beloning op hun hoofd hebben gekregen. Degenen met een lagere beloning wensen dat de VS meer miljoenen op hun hoofd zouden plaatse om een hogere positie in de samenleving te verwerven. De ambtenaren die hoger op de Amerikaanse lijst van beloningen voor terroristen staan, worden belangrijker en krijgen extra bevoegdheden. Hun geloofwaardigheid en invloed bij buitenlandse politieke leiders en bondgenoten neemt toe tijdens hun contacten of ontmoetingen, zodat bondgenoten opscheppen over contacten en foto’s tonen waarbij ze naast hen staan. 

Lang geleden heeft de VS Imad Mughniyeh op de lijst gezet en een beloning op zijn hoofd gezet. Hij bereikte toen het niveau van de militaire bevelhebber van Hezbollah en de adjunct-secretaris-generaal van de Jihad-raad. Dit is slechts één voorbeeld van promotie dankzij de Amerikaanse oppositie.

Als de VS besluiten om de leiders die op de terroristenlijst te plaatsen, als als doelwit te nemen, wordt de reactie van Hezbollah belangrijker omdat ze deel gaan uitmaken van een nieuwe afschrikking. Wat de VS veronderstelt een strenge straf te zijn voor leiders van Hezbollah, beloont hen eigenlijk vrij direct binnen de kringen van Hezbollah.

Vertaald door Francis J.

Dit artikel is door vrijwilligers gratis in diverse talen vertaald zodat de lezers de inhoud zouden kunnen waarderen. Het artikel mag niet worden afgedekt door een betaalmuur. Ik wil mijn volgers en lezers bedanken voor het vertrouwen en de steun. Als je het apprecieert, voel je dan niet verveeld om desnnods met slechts 1 euro bij dragen en de site te helpen financieren. Je contributie, hoe klein ook, zal bijdragen aan de continuïteit ervan. Dank je wel.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020 

.