Iran verwerpt een Irak-VS “cosmetische ingreep” , maar een VS-Iran samenwerking is niet onmogelijk 2/6

Irak, door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Irak is niet de enige arena waar de VS en Iran met elkaar botsen. Syrië is een andere waar het voor de twee landen een uitdaging zal zijn een gemeenschappelijke basis te vinden. De Amerikaanse troepen bezetten het noordoosten van Syrië om te voorkomen dat de […]

Read More Iran verwerpt een Irak-VS “cosmetische ingreep” , maar een VS-Iran samenwerking is niet onmogelijk 2/6

Iran verwerpt een Irak-VS “cosmetische ingreep” , maar een VS-Iran samenwerking is niet onmogelijk 1/6

Irak, door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Na de moord op brigadegeneraal Qassem Soleimani, hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde – Quds Brigade, heeft de Opperste Leider Sayyed Ali Khamenei ten overstaan van de wereld, maar vooral ten overstaan van zijn bondgenoten, gezworen dat de VS de prijs zouden betalen door West-Azië te […]

Read More Iran verwerpt een Irak-VS “cosmetische ingreep” , maar een VS-Iran samenwerking is niet onmogelijk 1/6

Libanon op de rand van de afgrond

Door Elijah J. Magnier: vertaald door Francis J. Het was geen verrassing dat de Israëlische president Reuven Rivlin en zijn legerstafchef Aviv Kochavi aanklopten bij het Elysée, de residentie van de president van de Franse Republiek, met kritiek op Hezbollah en, uiteraard, Iran. Het lijdt geen twijfel dat Israël nooit bereid zal zijn de aanwezigheid van een […]

Read More Libanon op de rand van de afgrond

Israël valt Iran overal aan. Zal Teheran reageren?

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Israël nam twaalf Iraanse tankers en schepen, waaronder verschillende die olie naar Syrië vervoerden, tot doelwit. Hoewel beschadigd verhinderde het niet dat ze  hun route en levering van hun lading in de meeste gevallen konden voortzetten. Wat probeert Israël te doen? En zal Teheran reageren? Zo ja, hoe? […]

Read More Israël valt Iran overal aan. Zal Teheran reageren?

Groot-Brittannië hoopt namens Israël Hezbollah in Libanon te kunnen belegeren

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Toen de Syrische oorlog in 2011 uitbrak, geloofde het Westen – dat samen met de Golflanden en Turkije rechtstreeks aan de oorlog deelnam – dat president Bashar al-Assad na maanden, of een jaar of twee, zou vallen: hij zou niet lang aan de macht blijven. De voorbereidingen […]

Read More Groot-Brittannië hoopt namens Israël Hezbollah in Libanon te kunnen belegeren

Waarom onthullen de VS een jaar later details over de Iraanse aanval op Ayn al Assad?

Geschreven door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. De hoogste commandant van het Amerikaanse CENTCOM (Central Command), generaal Frank McKenzie, heeft de nauwkeurigheid onthuld van de 1.000-pond Iraanse precisie ballistische raketten die meer dan een jaar geleden als vergelding voor de onwettige moord op generaal Qassem Soleimani werden afgevuurd. Deze kritieke en historische gebeurtenis […]

Read More Waarom onthullen de VS een jaar later details over de Iraanse aanval op Ayn al Assad?

Zijn Iran en Turkije op weg naar een nieuw conflict in het Midden-Oosten?

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J.  Teheran en Ankara hebben hoogdravende kritiek uitgewisseld die de twee landen ertoe aanzette elkaars ambassadeurs terug te roepen en sterk verwoordde boodschappen naar elkaar te sturen. Is de strijd om invloed tussen Iran en Turkije op weg naar een grootschaliger confrontatie? En heeft de nieuwe Amerikaanse regering […]

Read More Zijn Iran en Turkije op weg naar een nieuw conflict in het Midden-Oosten?

Biden’s boodschap aan Iran in Irak en Syrië: het slagveld is ingehuldigd.

Door Elijah J. Magnier:  Vertaald door Francis J. Een aantal F-15’s hebben op direct bevel van president Joe Biden een aanval gelanceerd op meerdere doelen aan de Iraaks-Syrische grens tegen de Iraakse veiligheidstroepen, Hashd al-Shaabi (Popular Mobilisation Forces – PMF). Dit is de eerste militaire actie waartoe de nieuwe president opdracht heeft gegeven en zeker niet […]

Read More Biden’s boodschap aan Iran in Irak en Syrië: het slagveld is ingehuldigd.

De keuze van de Koerden: “Geen vrienden behalve de bergen… en zeker niet Israël.”

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Veel staten hebben de Koerden (die eenzelfde taal spreken en grensoverschrijdende banden onderhouden met andere Koerdische stammen in Iran, Irak, Syrië en Turkije) door de hedendaagse geschiedenis heen gebruikt — als een wapen tegen verschillende landen in het Midden-Oosten. Dit is vandaag nog steeds het geval, vooral […]

Read More De keuze van de Koerden: “Geen vrienden behalve de bergen… en zeker niet Israël.”

Syrië staat niet op de prioriteitenlijst van Biden

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Het is onwaarschijnlijk dat president Joe Biden Syrië op zijn prioriteitenlijst zal zetten. De reden is eenvoudig: geen enkele tot nu toe bedachte oplossing past bij de belangen van de VS. Bijgevolg zullen naar verwachting,  en althans tijdens  het eerste jaar van de regering-Biden, de Amerikaanse troepen die Noordoost-Syrië […]

Read More Syrië staat niet op de prioriteitenlijst van Biden

Waarom de VS de rol en het gedrag van Iran in het Midden-Oosten als kwaadaardig en gevaarlijk beschouwen

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Amerikaanse functionarissen en westerse analisten beschuldigen Iran ervan een kwaadaardige rol te spelen en gevaarlijk gedrag te veroorzaken in het Midden-Oosten. Deze beschuldigingen verwijzen naar zijn steun voor groepen en landen zoals Gaza, Libanon, Syrië, Irak, en Jemen. Iran wordt er ook van beschuldigd “vier Arabische hoofdsteden te controleren“. Hierop verklaart […]

Read More Waarom de VS de rol en het gedrag van Iran in het Midden-Oosten als kwaadaardig en gevaarlijk beschouwen

Het nucleaire akkoord van 2015 lijkt niet langer een geldige referentie voor Iran

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Het nucleaire akkoord dat in 2015 door de voormalige Amerikaanse president Barack Obama werd ondertekend, lijkt niet langer als een geldige deal voor Iran te worden aanzien en wordt door de VS zeker als inadequaat beschouwd. Alvorens alle sancties op te heffen die sinds 1979 door de […]

Read More Het nucleaire akkoord van 2015 lijkt niet langer een geldige referentie voor Iran

Zijn de VS bereid om uit de boom te komen en terug aan te sluiten bij de Iraanse nucleaire deal met Iran

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. De Amerikaanse regering heeft haar contacten met haar bondgenoten in het Midden-Oosten geïntensiveerd om de spanningen die Donald Trump tijdens zijn laatste weken in functie heeft gecreëerd te de-escaleren. Indirecte berichten hebben Iran bereikt vanuit Koeweit, Oman, Qatar en meest recentelijk vanuit Irak waarbij werd gezegd dat […]

Read More Zijn de VS bereid om uit de boom te komen en terug aan te sluiten bij de Iraanse nucleaire deal met Iran

Maakt Rusland de Israëlische bombardementen op Syrië mogelijk?

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. De Israëlische stafchef Aviv Kochavi zei onlangs: “Israël heeft in 2020 500 luchtaanvallen tegen Syrië uitgevoerd.” Zijn voorganger, generaal-majoor Ghadi Eisenkot, verklaarde in 2019 dat “Israël in de afgelopen jaren duizenden raids heeft uitgevoerd tegen Iraanse doelwitten in Syrië.” Als we deze cijfers serieus moeten nemen zouden […]

Read More Maakt Rusland de Israëlische bombardementen op Syrië mogelijk?

Defensieve stappen of de voorbereiding voor oorlog met Iran?

Geschreven door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. De VS hebben besloten om de Israëlische Iron Dome raket onderscheppingssystemen, die in 2019 zijn aangeschaft, in te zetten in Oost-Europese landen en ook in de Golflanden waar het Amerikaanse Centrale Commando (CENTCOM) opereert en operationele militaire bases heeft geïnstalleerd. Deze stap valt samen met het besluit van de VS om Israël te laten toetreden tot CENTCOM (waar […]

Read More Defensieve stappen of de voorbereiding voor oorlog met Iran?

Irak lijkt op Libanon; zal het zich op de VS of op Iran richten?

Geschreven door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Irak is niet ver van een kopie te worden van Libanon, met zijn voortdurende politieke en economische conflicten. De onverbiddelijke ernstige verslechtering van de Iraakse economie kan de regering van Bagdad echter dwingen moeilijke keuzes te maken, die op hun beurt ernstige gevolgen voor het land […]

Read More Irak lijkt op Libanon; zal het zich op de VS of op Iran richten?

Gevaarlijke escalatie in het Midden-Oosten: de VS en Israël gaan hand in hand de volgende strijd in

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Iran geeft de VS de schuld van de toenemende spanning in het Midden-Oosten. Het Pentagon heeft de verantwoordelijkheid voor de gevechtscommando’s voor operaties waarbij Israël betrokken is, verschoven van het Amerikaanse Europese Commando (EUCOM) naar het Amerikaanse Centrale Commando (CENTCOM). Deze stap heeft ertoe […]

Read More Gevaarlijke escalatie in het Midden-Oosten: de VS en Israël gaan hand in hand de volgende strijd in

Winst en verlies voor Turkije, Israël en Iran? Zal Biden ten oorlog trekken of het Midden-Oosten opgeven… (3/3)

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. In het afgelopen decennium hebben de VS, Israël en hun bondgenoten alle mogelijke wegen verkend in een poging Iran aan hun wil te onderwerpen, de “Islamitische Republiek” te verzwakken of zelfs te verslaan en jarenlang probeerden ze het politieke regime te veranderen. De oorlog tegen Syrië (een van […]

Read More Winst en verlies voor Turkije, Israël en Iran? Zal Biden ten oorlog trekken of het Midden-Oosten opgeven… (3/3)

Winst en verlies voor Turkije, Israël en Iran? Zal Biden ten oorlog trekken of het Midden-Oosten opgeven… (2)

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Israël heeft veel baat gehad van de vier jaar dat de Amerikaanse president Donald Trump aan de macht was. Trump heeft “gedoneerd” wat niet van hem is, heeft de resoluties van de Verenigde Naties geschonden toen hij de Syrische bezette Golanhoogte aan Israël gaf, en heeft Jeruzalem […]

Read More Winst en verlies voor Turkije, Israël en Iran? Zal Biden ten oorlog trekken of het Midden-Oosten opgeven… (2)

Winst en verlies voor Turkije, Israël en Iran? Zal Biden ten oorlog trekken of het Midden-Oosten opgeven… (1/3)

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Turkije is als een opkomende macht in het Midden-Oosten opgestaan dankzij de oorlogen in Syrië, Irak… en Libië, die de eenzijdige dominantie van de VS in dit deel van de wereld ter discussie stellen. stellen. Aan de andere kant is Iran  als een regionale macht in Jemen, Syrië, […]

Read More Winst en verlies voor Turkije, Israël en Iran? Zal Biden ten oorlog trekken of het Midden-Oosten opgeven… (1/3)

Iran daagt Trump uit en geeft Biden geen keuze: een op handen zijnde deal of helemaal geen deal

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. In de resterende twee weken met president Donald Trump aan de macht stuurt Iran sterke boodschappen naar de Verenigde Staten van Amerika, en in het bijzonder naar zowel de huidige president als naar de verkozen president Joe Biden, door een tweedaagse oefening te lanceren met in eigen […]

Read More Iran daagt Trump uit en geeft Biden geen keuze: een op handen zijnde deal of helemaal geen deal

Israël poogde een ongewenste oorlog tussen de VS en Iran te ontketenen…

Door Elijah J. Magnier:Vertaald door Francis J.Het Amerikaanse leger is in staat van paraatheid en heeft onlangs twee B-52’s en de onderzeeër USS Georgia met nieuwe troepen naar het Midden-Oosten gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezworen Iran aan te vallen “als een Amerikaanse soldaat in Irak wordt gedood”. Ondertussen beweren Amerikaanse media dat […]

Read More Israël poogde een ongewenste oorlog tussen de VS en Iran te ontketenen…

Iran een jaar later: wat leverde de moord op Qassem Soleimani op?

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Een jaar geleden vermoordde de Amerikaanse president Donald Trump de commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) van de Quds-brigade, brigadegeneraal Qassem Soleimani, de coördinator tussen Iran en al zijn bondgenoten in Palestina, Libanon, Syrië, Irak, Jemen en Afghanistan. Het kennelijke motief was, sinds Trump aan de […]

Read More Iran een jaar later: wat leverde de moord op Qassem Soleimani op?

Trump verleent gratie aan Blackwater-huurlingen: “Waarom haten ze ons?”

Door Elijah J. Magnier Vertaald door Francis J. De eerste keer dat ik Blackwater-huurlingen in actie zag was op een ochtend in 2005, in de straat al-Mansour in de Irakese hoofdstad Bagdad. In het midden van de brug stapten de zwaarbewapende huurlingen uit een voertuig dat naar het noorden reed, blokkeerden het verkeer door hun machinegeweren […]

Read More Trump verleent gratie aan Blackwater-huurlingen: “Waarom haten ze ons?”

Zal Trump voor dat hij het Witte Huis verlaat een oorlog tegen Iran beginnen?

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. “Iran’s rakettenprogramma is niet onderhandelbaar en de verkozen president van de VS, Joe Biden, is zich daar terdege van bewust.” Dit zijn de woorden van de Iraanse president Hasan Rouhani. Hij dringt erop aan dat de VS terugkeert naar de nucleaire overeenkomst, bekend als de JCPOA, die in 2015 door president Barack […]

Read More Zal Trump voor dat hij het Witte Huis verlaat een oorlog tegen Iran beginnen?