به دلیل اختلافات داخلی عراق، امریکا در عراق ماندنی شد ….و درگیری‌های خود را با ایران ادامه خواهد داد

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمهرییس جمهور امریکا جو بایدن و نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی برای پایان دادن حضور نیروهای نظامی امریکا در آخر سال ۲۰۲۱ به توافق رسیدند. نخست وزیر الکاظمی بیان کرده که «کشور عراق هیچ نیازی برای حضور هر نیروی نظامی خارجی را ندارد اما وی هم بیان کرد که شرایط جنگ با […]

Read More به دلیل اختلافات داخلی عراق، امریکا در عراق ماندنی شد ….و درگیری‌های خود را با ایران ادامه خواهد داد

Iraque: EUA ficam, por conta os conflitos internos gritantes do país e… para combater o Irã

Elijah J. Magnier Trad. Alan DantasO Presidente dos EUA Joe Biden e o Primeiro Ministro iraquiano Mustafa al-Kadhemi assinaram um acordo que encerra a missão dos EUA como forças de combate no final do ano de 2021. Entretanto, no Iraque, antes de seu avião decolar para se encontrar com seu homólogo americano, o primeiro-ministro iraquiano […]

Read More Iraque: EUA ficam, por conta os conflitos internos gritantes do país e… para combater o Irã

EEUU se queda en Irak debido a las disputas domésticas… y para combatir a Irán

Por Elijah J. Magnier Traducción: Ernesto Cazal El presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro iraquí Mustafa Al-Kadhimi firmaron un acuerdo que termina la misión del personal norteamericano como fuerzas de combate para el final del año 2021. Sin embargo, desde Irak, antes de que su avión volara a encontrarse con su contraparte estadounidense, […]

Read More EEUU se queda en Irak debido a las disputas domésticas… y para combatir a Irán

USA blir i Irak på grunn av de åpenbare innenlandske konfliktene… og for å bekjempe Iran

Av Elijah J. Magnier, Oversatt av Abu Huda: USAs president Joe Biden og Iraks statsminister Mustafa al-Kadhemi undertegnet en avtale som avsluttet oppdraget til de amerikanske kampstyrkene i landet i slutten av 2021. Imidlertid sa Mustafa al-Kadhemi før han reiste til USA at: «Det er ikke behov for noen utenlandske kampstyrker på irakisk jord». Likevel […]

Read More USA blir i Irak på grunn av de åpenbare innenlandske konfliktene… og for å bekjempe Iran

De VS blijven, dank zij Irak’s openlijke binnenlandse conflicten… en om Iran te kunnen bestrijden.

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. De Amerikaanse president Joe Biden en de Iraakse premier Mustafa al-Kadhemi ondertekenden een overeenkomst die de missie van het Amerikaanse personeel als gevechtstroepen aan het eind van het jaar 2021 beëindigt. Vanuit Irak zei de Iraakse premier Mustafa al-Kadhemi echter, voordat zijn vliegtuig opsteeg om zijn Amerikaanse […]

Read More De VS blijven, dank zij Irak’s openlijke binnenlandse conflicten… en om Iran te kunnen bestrijden.

Les USA restent en Irak en raison des conflits intérieurs flagrants… et pour combattre l’Iran

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Le président américain Joe Biden et le premier ministre irakien Mustafa al-Kadhemi ont signé un accord mettant fin à la mission du personnel américain en tant que forces de combat à la fin de l’année 2021. Avant que son avion ne décolle de l’Irak pour rencontrer son homologue […]

Read More Les USA restent en Irak en raison des conflits intérieurs flagrants… et pour combattre l’Iran

Gli Stati Uniti restano in Iraq grazie ai perduranti conflitti interni..…ma anche per combattere l’Iran

Di Elijah J. Magnier Tradotto da A.C.  Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro iracheno Mustafa al-Khademi hanno siglato un accordo che stabilisce che la missione di combattimento degli Stati Uniti in Iraq terminerà entro la fine del 2021. Prima del decollo dell’aereo che lo avrebbe portato alla Casa Bianca al-Khademi ha detto : […]

Read More Gli Stati Uniti restano in Iraq grazie ai perduranti conflitti interni..…ma anche per combattere l’Iran

Die USA bleiben, wegen der eklatanten innenpolitischen Konflikte im Irak … und um den Iran zu bekämpfen

Von Elijah J. Magnier: Übersetzung CHH Es wird erwartet, dass US-Präsident Joe Biden und der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhemi ein Abkommen unterzeichnen, das den Einsatz der US-Kampftruppen zum Ende des Jahres 2021 beendet. Der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kadhemi sagte jnoch befor sein Flugzxeug zum  vor Treffen mit seinem US-Kollegen abhob: “Es gibt keinen Bedarf für ausländische Kampftruppen auf irakischem […]

Read More Die USA bleiben, wegen der eklatanten innenpolitischen Konflikte im Irak … und um den Iran zu bekämpfen

The US is staying on, due to Iraq’s blatant domestic conflicts …and to fight Iran

By Elijah J. Magnier: US President Joe Biden and Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhemi signed an agreement ending the mission of the US personnel as combat forces at the end of the year 2021. However, from Iraq, before his plane took off to meet his US counterpart, the Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhemi said, “there is no […]

Read More The US is staying on, due to Iraq’s blatant domestic conflicts …and to fight Iran

استفاده امریکا از جنگ اقتصادی بر علیه ایران و محور مقاومت

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمهدولت امریکا راهبرد خود را در خاور میانه عوض کرده ولی همان اهداف سابق و سیاست هژمونی را ادامه می‌دهد.جنگ میدانی و نظامی علیه سوریه و لبنان برای امریکا دیگر قابل قبول نیست به دلیل هزینه انسانی و مالی که ایجاد میکند. بنابراین، دیگر چنان احتیاجی برای حضور و دخالت نظامی در […]

Read More استفاده امریکا از جنگ اقتصادی بر علیه ایران و محور مقاومت

De economische hamer die de VS hanteren tege Iran en de “As van het Verzet” is ook oorlog maar een goedkopere versie ervan.

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. De Amerikaanse regering heeft haar strategie ten opzichte van het Midden-Oosten gewijzigd, maar zonder haar doelen en hegemonie op te geven. Directe militaire confrontatie met Syrië en Libanon is niet langer doenlijk omdat de menselijke en materiële kosten voor de VS te groot zijn. […]

Read More De economische hamer die de VS hanteren tege Iran en de “As van het Verzet” is ook oorlog maar een goedkopere versie ervan.

La scure delle sanzioni economiche cala non solo sull’Iran ma anche sull’ ”Asse della Resistenza”: è la guerra che agli Stati Uniti costa meno in assoluto.

Di Elijah J. Magnier  Tradotto da A.C.  L’amministrazione americana ha cambiato la sua strategia in Medio Oriente senza comunque modificare i suoi fini e la sua pretesa di egemonia nella regione. Uno scontro militare con la Siria e il Libano non è più un’opzione praticabile in quanto il suo costo (materiale e in vite umane) […]

Read More La scure delle sanzioni economiche cala non solo sull’Iran ma anche sull’ ”Asse della Resistenza”: è la guerra che agli Stati Uniti costa meno in assoluto.

The US uses the “economic hammer” as a less costly War against Iran and… its Axis

Written by – Elijah J. Magnier: The US administration has changed its strategy towards the Middle East but without abandoning its goals and hegemony. Direct military confrontation with Syria and Lebanon is no longer viable because the human and material cost for the US is too high. Consequently, there is no longer a need for […]

Read More The US uses the “economic hammer” as a less costly War against Iran and… its Axis

Les USA utilisent leur « marteau économique » pour mener une guerre à moindre coût contre l’Iran et… son Axe

Par – Elijah J. Magnier  Traduction : Daniel G.  L’administration américaine a changé de stratégie vis-à-vis le Moyen-Orient, sans pour autant abandonner ses objectifs et son hégémonie. Un affrontement militaire direct contre la Syrie et le Liban n’est plus viable, car le coût en pertes humaines et matérielles pour les USA serait trop important. Par conséquent, […]

Read More Les USA utilisent leur « marteau économique » pour mener une guerre à moindre coût contre l’Iran et… son Axe

Die USA benutzen den “Wirtschaftshammer” als weniger kostspieligen Krieg gegen den Iran und … dessen Achse

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzung CHH Die US-Regierung hat ihre Strategie gegenüber dem Nahen Osten geändert, ohne jedoch ihre Ziele und Hegemonie aufzugeben. Eine direkte militärische Konfrontation mit Syrien und dem Libanon ist nicht mehr durchführbar, weil die humanitären und materiellen Kosten für die USA zu hoch sind, um sie zu akzeptieren. Folglich […]

Read More Die USA benutzen den “Wirtschaftshammer” als weniger kostspieligen Krieg gegen den Iran und … dessen Achse

EUA utilizam o “martelo econômico” como forma menos dispendiosa de guerra contra o Irã e… seu Eixo

Elijah J. Magnier Trad. Alan DantasA administração americana mudou sua estratégia em relação ao Oriente Médio, mas sem abandonar seus objetivos e hegemonia. O confronto militar direto com a Síria e o Líbano não é mais viável, porque o custo humano e material para os EUA é grande demais. Consequentemente, não há mais necessidade de […]

Read More EUA utilizam o “martelo econômico” como forma menos dispendiosa de guerra contra o Irã e… seu Eixo

USA bruker den “økonomiske hammeren” som en mindre kostbar krig mot Iran…og landets «motstandsakse»

Skrevet av – Elijah J. Magnier, Oversatt av Abu Huda: Den amerikanske administrasjonen har endret sin strategi overfor  Midtøsten, men uten å forlate sine mål og hegemoni. Direkte militær konfrontasjon med Syria og Libanon er ikke lenger et levedyktig alternativ fordi de menneskelige og materielle kostnadene for USA vil være altfor omfattende. Følgelig er det ikke […]

Read More USA bruker den “økonomiske hammeren” som en mindre kostbar krig mot Iran…og landets «motstandsakse»

Síria e Iraque se impõem na agenda de Biden

Elijah J. Magnier Trad. Alan DantasA resistência doméstica no Iraque e na Síria incrementa seus ataques contra os comboios que transportam equipamentos logísticos para bases americanas no Iraque e outras sob a proteção dos EUA na Síria próximas a bases aéreas e campos de gás. O que incentiva esses ataques é a fragilidade das posições […]

Read More Síria e Iraque se impõem na agenda de Biden

Syria og Irak tvinger seg inn på Bidens agenda

Skrevet av – Elijah J. Magnier, Oversatt av Abu Huda: Den innenlandske motstandsbevegelsen i Irak og Syria øker sine angrep mot konvoier som fører logistisk utstyr til amerikanske baser i Irak og andre baser under amerikansk beskyttelse i Syria nær flybaser og gassfelt. Det som oppmuntrer disse angrepene er svakheten ved den nåværende amerikanske administrasjonens […]

Read More Syria og Irak tvinger seg inn på Bidens agenda

عراق و سوریه جزو برنامه اصلی بایدن شدند

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمهگروه‌های مقاومتی در عراق و سوریه حملات خودر ا بر علیه کاروانهای نظامی امریکا و به پایگاه های امریکا در سوریه افزایش دادند. بی توجهی و ظاهرا بی اهمیتی دولت فعلی امریکا به خاور میانه یکی از دلایل افزایش این حملات میباشد. آغاز رییس جمهوری جو بایدن با‌ حملات چندین پهپاد انتحاری […]

Read More عراق و سوریه جزو برنامه اصلی بایدن شدند

Syria and Iraq impose themselves on Biden’s agenda

Written by – Elijah J. Magnier: The domestic resistance in Iraq and Syria has increased its attacks against convoys carrying logistical equipment to US bases in Iraq and other bases under US protection in Syria close to air bases and gas fields. What encourages these attacks is the weakness of the current US administration’s positions […]

Read More Syria and Iraq impose themselves on Biden’s agenda

La Syrie et l’Irak s’imposent dans le programme de Biden

Par Elijah J. Magnier  Traduction : Daniel G. La résistance intérieure en Irak et en Syrie multiplie les attaques contre les convois transportant du matériel logistique vers les bases US en Irak et d’autres bases sous protection des USA en Syrie, à proximité de bases aériennes et de champs gaziers. Ce qui favorise ces attaques, c’est […]

Read More La Syrie et l’Irak s’imposent dans le programme de Biden

Siria e Iraq si impongono nell’agenda di Biden

Scritto da Elijah J.Magnier  Tradotto da A.C.  La resistenza irachena e quella siriana aumentano i loro attacchi contro i convogli che trasportano attrezzature logistiche nelle basi militari degli Stati Uniti in Iraq e anche in quelle sotto la loro protezione in Siria, vicino alle basi aeree e ai giacimenti petroliferi. Ad incoraggiare questi attacchi sono […]

Read More Siria e Iraq si impongono nell’agenda di Biden

Syrien und Irak drängen sich auf Bidens Agenda

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzung CHH Der einheimische Widerstand im Irak und in Syrien hat seine Angriffe gegen Konvois verstärkt, die logistische Ausrüstung zu US-Basen im Irak und anderen Basen unter US-Schutz in Syrien in der Nähe von Luftwaffenstützpunkten und Gasfeldern transportieren. Was diese Angriffe begünstigt, ist die Schwäche der Positionen und der […]

Read More Syrien und Irak drängen sich auf Bidens Agenda

درگیری عراق و امریکا به مرحله دوم رسید: مرحله سوم، درگیری گستر ده‌تر در راه میباشد

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمهشدت درگیرهای بین گروه‌های مقاومتی و نیروهای امریکایی به مرحله دوم رسیده در هفته گذشته چندین حملات موشکی‌و پهپادهای انتحاری به پایگاههای نظامی امریکا، سفارت امریکا در‌ بغداد و کاروان های تجهیزاتی امریکا انجام گرفته. با تشدید این حملات به نظر میاید که احتمال درگیری در مرحله سوم زیاد دور نباشد. اما […]

Read More درگیری عراق و امریکا به مرحله دوم رسید: مرحله سوم، درگیری گستر ده‌تر در راه میباشد