Saudi slutter å finansiere terror i Syria ettersom den arabiske liga forbereder seg på å gjenoppta båndene med Syria, men tiden er ennå ikke moden til å gjenerobre Idlib.

479

Av Elijah J. Magnier

Translated by: Abu Hedda

15. oktober-fristen som ble vedtatt av Tyrkia, Russland og Iran, for at Tyrkia skulle sørge for å evakuere alle tunge våpen- og jihadistgrupper langs en 15-20 km demilitarisert avgrensningslinje i nærheten av Idlib by og landsbygda rundt, inkludert landlige Latakia, har kommet og gått. Likevel, til tross for vesentlig tyrkisk press på jihadister for å forlate Syria eller bevege seg ut av den demilitariserte sonen for å skåne Idlib fra et nært forestående angrep fra den syriske hæren og Russland, forblir jihadistene i sine kaserner. Likevel regner Damaskus og Moskva tidspunktet som dårlig  for et stort angrep på byen. Således har Tyrkia fått ytterligere forskjøvet fristen til å fortsette sin innsats. Ethvert angrep på Idlib, den første amerikanske forsvarslinjen i Syria, har blitt utsatt.

 Men hvorfor er det USAs første forsvarslinje i Syria? Bare fordi Syria har blitt befridd, og bare de nordlige byene Idlib og al-Hasaka (og en liten del av Deir-ezzour øst for Eufrat) fortsatt er okkuperte.

 I september bestemte Russland, Iran og Syria seg for å befri hele Syria, fra start i Idlib og slutt i al-Hasaka, hvor de amerikanske okkupasjonsstyrkene er forlagt, og ikke planlegger noen snarlig hjemreise. Derfor anser Washington Idlib som sin første forsvarslinje, og det er derfor USA ønsket å ramme Syria, under et falsk påskudd av “bruk av kjemiske våpen” for å hindre frigjøring av Idlib fra Damaskus’ styrker. Moskva og Damaskus forsto USAs intensjoner og bestemte seg for å avbryte alle militære forberedelser for å forhindre et amerikansk angrep mot Syria. Datoen som ble angitt for et bredt angrep på Idlib ble opphevet; Syria og landets allierte bestemte seg for å trappe ned og gi Tyrkia muligheten til å være mellommann for de krigførende partene. Denne beslutningen bidro til å unngå en mulig konfrontasjon mellom de to stormaktene, Russland og USA, med deres militære styrker mot hverandre nede i Levanten.

 I mellomtiden forberedte Syrias allierte tre forsvarslinjer: den første imot Tal el-Eiss, den andre ved “3000-leiligheten” og den tredje ved inngangen til byen Aleppo. De hadde fått solid etterretning om at al-Qaida og andre jihadister hadd samlet ca 10 000 menn og forberedte et starte et angrep mot Aleppo. Den russisk-tyrkiske avtale stoppet dette forestående angrepet. Tyrkia fikk en forlengelse og et ubestemt tidsrom for å kontrollere Idlib. Syria og landets allierte vil vente på det beste tidspunktet for å angripe byen hvis USA trapper ned sin aktive stilling i krigen i Syria og omstendighetene totalt sett blir mer egnet. 

DpojMa9XcAA89Ql

Kilder nær beslutningstakere i Syria sa: “Det er ingen tvil om at hele det syriske territoriet kommer tilbake under kontrollen av den syriske regjeringen, inkludert Idlib og al-Hasaka. Qunietra og Nasib krysset mellom Syria og Jordan har blitt gjenåpnet. Snart vil grensene mellom Syria og Irak gjenåpnes nå som det er en ny statsminister i Irak.”

“Den irakiske utenriksministeren Ibrahim al-Jaafari besøkte Syria, ikke bare for å gjenåpne grenseovergangen mellom de to landene, men også for å bringe Syria tilbake til den arabiske ligaen. Irak mener at Saudi-Arabia inklusive allierte ikke lenger er villige til å fortsette krigen i Syria, og de har sluttet å finansiere jihadister og opprørere. Syria vil håndtere de to gjenværende okkupantene (Tyrkia og USA) og avslutte denne krigen “, sa kilden. 

Det første trinnet forventes å offentliggjøres av Amman, villig til å gjenoppta sitt gamle diplomatiske forhold (fra før 2011) med Damaskus ved å sende sine diplomater til Syria i de kommende dagene. Ifølge kilden “har det jordanske trinnet blitt godkjent av Gulflandene og vestlige land, i håp om å løsrive Syria fra Irans innflytelse”. 

“De som åpner sine grenser og flyplasser til jihadister fra hele verden for å komme og kjempe i Syria, og de som tømte sine fengsler for å sende alle innsatte ut for å etablere en terroristplattform i Levanten for å skape en ‘failed state’, har bestemt seg for å endre sin politikk og gjenopprette diplomatiske forbindelser med Damaskus. Vi motsetter oss ikke dette, men vi vil ikke glemme fordi vi har betalt en svært tung pris på grunn av disse “gamle vennene” som ødela landet vårt, “sa kilden. 

“Det er ingen tvil,” – fortsetter kilden – “om at antall allierte tropper har blitt dramatisk redusert i Syria. Iran har redusert sine utgifter og har også redusert til et minimum tilstedeværelsen av egne styrker samt allierte militser på bakken (afghanske, irakiske, pakistanske og andre). Imidlertid kan ingen tvinge Iran til å forlate Levanten i bytte for økonomisk støtte til å gjenoppbygge landet. Bare idioter tror at vi kan bytte forholdet mellom Syria og Iran for tiere eller hundrevis av milliarder eller selge Golanhøydene for enhver pris. Det syrisk-iranske strategiske båndet er mye sterkere enn hva folk  forestiller seg. “ 

Lederne i Midtøsten og den arabiske ligaen er forberedt på å ønske den syriske presidenten Bashar al-Assad velkommen tilbake, samtidig som de erkjenner at regimeendringsoperasjonen har feilet. Tyrkia har blitt gitt mer tid og frigjøringen av Idlib har blitt utsatt. Jihadistene og opprørerne er ennå ikke overbeviste om at krigen er over, og har ennå ikke innsett at ingen land vil forsyne dem med våpen lenger. De kjøper bare tid og deres skjebne er forseglet. I al-Hasaka kommer de kurdiske militsene til å forstå at de amerikanske styrkene ikke kan forbli der veldig lenge. Den amerikanske basen ved al-Tanf vil bli forlatt, hovedsaklig fordi al-Rukban-flyktningleiren – som huser 80.000 til 90.000 flyktninger, som forsynes av USA og er omgitt av de syriske og irakiske hærene – har blitt en byrde, og fordi al-Bu Kamal-krysset vil gjenåpnes snart. Det er på tide for kurderne å forstå at de bare kan overleve ved å gjøre en avtale med Damaskus.

If you read this reporting and you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.