De confrontatie tussen de VS en Iran in Libanon: tegenmaatregelen en escalatie

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.

Het ziet ernaar uit dat het een lange, hete zomer wordt met de spanningen tussen Washington en Teheran die toenemen, de naderende VS-verkiezingen en de escalatie van de “maximale druk” die de VS uitoefenen. Na Syrië is Libanon aan de beurt. Het financiële falen van het land heeft een punt bereikt waarop er geen terugkeer meer mogelijk is. De VS proberen de gevolgen van de ernstige economische situatie toe te schrijven aan Hezbollah, de sterkste bondgenoot van Iran, ook al erkennen VS-functionarissen het tegendeel. Iran en zijn bondgenoten hebben echter besloten dat de Libanese samenleving waarvan Hezbollah deel uitmaakt niet zal worden geïntimideerd of in de hongersnood zal worden gestort. Het zou niemand mogen verbazen wanneer Iraanse schepen aanleggen in de haven van Latakia om Libanon te voorzien van de broodnodige voedsel-, energie- en medische voorraden.

Libanon is qua omvang en aantal inwoners vergelijkbaar met de Iraanse provincie Isfahan. Het is voor Iran niet moeilijk om maandelijks een voorraad grondstoffen te verzamelen om te voorkomen dat de belangrijkste bondgenoten van Iran in Libanon honger lijden. Als Iran Venezuela over een oceaan heen kan bevoorraden, zal de bevoorrading van Libanon zeker gemakkelijker zijn. Het zal deze jongste poging van de VS en Israël om Hezbollah te beteugelen, verijdelen.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

In Libanon organiseren de bondgenoten van Iran zich en bestuderen ze de stappen die moeten gezet worden om de kans op hongersnood in het land te voorkomen. Er zijn comités bijeengekomen om de orders, de ontvangst en de verdeling van de goederen te organiseren en zo tegemoet te komen aan de essentiële behoeften van de bevolking. Brandstof, medicijnen en voedseltransporten zijn de prioriteit voor Libanon om een Venezuela-achtige situatie – wat een reële mogelijkheid is geworden – te voorkomen.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Vertaald door Francis J.

Aan mijn lezers: Ik kan geen vrije toegang meer tot mijn artikels aanbieden. De nieuwsindustrie is onder grote druk komen te staan door het neoliberalisme en de COVID lockdown. Helaas rest mij geen andere keuze dan om individuele ondersteuning te vragen. Door je in te schrijven ondersteun je de onderzoeksjournalistiek die nodig is voor een goed begrip van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Hartelijke  dank aan iedereen die hieraan bijdraagt.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020 

[wpedon id=”2575″ align=”right”]
Advertisements
Advertisements
Advertisements