Hizbollah er kilden til alle problemer i Libanon og Midtøsten.