VS aan Irak: We zullen ons terugtrekken, maar willen niet vernederd worden

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

De Iraakse premier Mustafa Al-Kazemi bereidt zich, met zware dossiers die op Irak wegen,  voor op een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Het land worstelt inderdaad met een verstikkende economische crisis, de pandemie van het Coronavirus, de militaire aanwezigheid van de VS die niet langer gewenst is, het “onbeheersbare evenwicht” tussen Iran en de VS, en de alomtegenwoordige Turkse aanwezigheid  en militaire activiteiten op Iraaks grondgebied.

Het team van Al-Kazemi bestaat uit economische deskundigen en diplomaten die de, in juni jongstleden tussen de twee landen begonnen, tweede ronde van de strategische besprekingen voort willen zetten. Deze besprekingen kregen beide partijen voorgeschoteld na het bindende karakter van de beslissing van het Iraakse parlement over het feit dat de Amerikaanse troepen Irak moesten verlaten. Dat gebeurde na de moord op generaal-majoor Qassem Soleimani, leider van de “As van het Verzet” en commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, de Iraakse commandant Abu Mahdi Al-Muhandis, en hun metgezellen in januari 2020. 

Verschillende groepen met onbekende affiniteit hebben  Amerikaanse bases in Irak aangevallen met Katyusha-raketten en mortiergranaten, zonder daarbij opzettelijk dodelijke slachtoffers te willen maken. Bovendien zijn Iraakse kolonnes die materiaal van de Amerikaanse troepen vervoerden onderschept en is de inhoud in brand gestoken. De  Iraakse chauffeurs  kregen een waarschuwing om de Amerikaanse troepen geen verdere diensten te verlenen, anders zouden ook zij de gevolgen daarvan moeten dragen.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Deze “voor zo ver onbekende” groepen reageerden met een gemeenschappelijk doel: de Amerikaanse troepen waarschuwen dat hun aanwezigheid in Irak niet langer zal worden getolereerd, tenzij zij zich terugtrekken zoals het Parlement heeft gevraagd. Het is dan ook te verwachten dat deze groepen verder zullen ageren en hun aanvallen zullen intensiveren om meer druk uit te oefenen op zowel de regering van Al-Kazemi als op Washington, zodat die beseffen dat de gewelddadige confrontatie niet meer ver weg is.

Iran heeft herhaaldelijk aangegeven Irak te steunen en de Irakezen die de VS uit Irak willen verdrijven, te steunen. Toen Al-Kazemi vorige maand Teheran bezocht en Iraanse vertegenwoordigers ontmoette, vertelde Sayyed Ali Khamenei, de leider van de Islamitische Revolutie, hem: “De VS heeft uw gast vermoord.” Sayyed Khamenei wilde Arabische stamgevoelens opwekken die de gast heiligen en beschermen, om de Iraakse autoriteiten te vertellen dat zij nog niets hebt gedaan om de moord op hun gast te wreken, en dat als de Irakezen in opstand komen tegen de moordenaars, dat inderdaad hun recht is.

De Iraakse premier – die probeert een evenwicht te vinden tussen de VS en Iran – bemiddelt dus niet voor een ontmoeting tussen de vertegenwoordigers van beide landen, want Iran weigert zich in te laten met de huidige Amerikaanse regering. de moordenaars van generaal-majoor Soleimani. Al-Kazemi probeert eerder een militair conflict in Mesopotamië te voorkomen. De kans dat hij slaagt in zijn poging tussen Teheran en Washington is echter klein zolang de huidige Trump-regering aan de macht is.

De grote uitdaging waar Al-Kazemi voor staat is de illegale Turkse aanwezigheid in Irak. Het Turkse leger is al vele jaren in Bashiqa in Iraaks Koerdistan zonder enige aanwijzing voor hun nakend vertrek. Turkije heeft meer dan 15 militaire bases op Iraakse grondgebied gebouwd die er permanent uitzien. Dit is wat de regering van Bagdad zorgen baart, vooral na de herhaalde aankondigingen van Turkse politici dat “Mosoel de 82ste Turkse provincie is”. Dat duidt op expansionistische bedoelingen, want Turkije beschouwt Mosoel duidelijk als onderdeel van het Ottomaanse Rijk, dat n ere moet hersteld worden. Het is dus onnodig zich te blijven afvragen waarom Turkije zijn diplomaten en zijn consulaat in 2014 in Mosoel openhield, en dit zelfs tijdens de bezetting van de stad door ISIS.De Iraakse Koerdische olie wordt geëxporteerd via Turkije, dat economische, militaire en financiële invloed heeft in Irak. Bovendien controleert Turkije de hoeveelheid 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Vertaald door Francis J.

Advertisements
Advertisements
Advertisements