Ingen endringer i UNIFIL-mandatet, og forsøket på å ødelegge den libanesiske staten har mislyktes.

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

oversatt av Abu Huda

USA hadde truet med å trekke tilbake sin årlige økonomiske støtte på $ 135 millioner dollar (27% av de årlige kostnadene på 500 millioner dollar) for de 10.000 UNIFIL-soldatene som var utplassert i Libanon, med mindre mandatet ble styrket. USA ba på forespørsel fra Israel om å se UNIFIL-styrkene avvæpne Hizbollah og evakuere våpendepoter sør i Libanon. Men fremfor alt ønsket USA at UNIFIL-tropper skulle evaluere og informere Israel om utplasseringen og den nøyaktige plasseringen av Hizbollahs høyt trente og erfarne spesialoperasjonsstyrker, kalt “Ridwan”, spredt langs grensene overfor den israelske hæren. Imidlertid har denne amerikansk-israelske ønsketanken ikke blitt tilfredsstilt. En serie skuffende hendelser har hindret Israel og USAs målsettinger: dommen fra spesialtribunalet om attentatet på den tidligere statsministeren Rafik Hariri ble ansett som utilfredsstillende av en rekke pro-amerikanske libanesere, akkurat da et (mislykket) statskupp ble forberedt mot regjeringen, parlamentet og president Michel Aoun. Så hva blir skjebnen til UNIFIL i Libanon?

Advertisements
Advertisements
Advertisements


Attentatet mot den tidligere statsministeren Rafik Hariri i 2005 ble fulgt av et libanesisk innenlands opprør mot “motstandsaksen” og banet vei for den andre israelske krigen i juli 2006, som ikke klarte å nå sine mål. Faktisk ble Israel i 2006 støttet av flere Gulf-land ledet av Saudi-Arabia og også av libanesiske politiske ledere som opptrådte som USA-fullmektiger, med sikte på å oppfylle Israels ønske om å avvæpne Hizbollah. Attentatet mot Hariri resulterte imidlertid i tilbaketrekningen av de syriske styrkene fra Libanon.
Den manglende avvæpningen av Hizbollah ble fulgt av et nytt forsøk på å svekke organisasjonen da Israel myrdet Hajj Imad Mughnniyeh i februar 2008. Mughnniyeh var Hizbollahs militære sjef og nestleder for «Jihadi Military Council» ledet av Sayyed Hassan Nasrallah – Hizbollahs generalsekretær. Imidlertid oppnådde ikke disse attentataktikkene de forventede resultatene, og de minner oss om at angrep mot ledere av jihadistorganisasjoner aldri kan være en effektiv måte å beseire ideologisk motiverte grupper, spesielt en sterkt ideologisk drevet organisasjon som Hizbollah.


Noen måneder senere samme år 2008 bestemte amerikanske lojalister i Libanon – ledet av kommunikasjonsminister Marwan Hamadé, statsminister Fouad Sinoura og Druse-lederen Walid Jumblatt – å bistå USA og Israel ved å forsøke å fjerne den private og lukkede kretsfiberen -et optisk kommunikasjonssystem brukt av Hizbollah, som representerte ryggraden i deres kommando- og kontrollstruktur. Målet – som avslørt av Wikileaks som publiserte hemmelig kommunikasjon mellom den amerikanske ambassaden og libanesiske embetsmenn – var å forkaste Hizbollahs hemmelige kommunikasjonssystem, avsløre Hizbollahs hemmelige lokasjoner og målrette dem i tilfelle en senere krig. Under den andre krigen i 2006 demonstrerte faktisk Hizbollah sin evne til å kommunisere i krigstid til tross for total israelsk kontroll over libanesiske mobilkommunikasjoner og deres avlytting av tilgang til fasttelefoner. Denne kontrollen, hadde den vært vellykket, ville ha identifisert opprinnelsen og beliggenhetene for kommunikasjonen og kunne deretter identifisere og målrette alle kontorer, lager, ledere og enkeltpersoner i Hizbollah.


Hizbollah reagerte en måned senere ved å okkupere Beirut med et opprør – noen timer der bevegelsen påførte sine røde linjer, etter at den hadde advart mot å skade dem, behandlet den som en “krigserklæring”, informasjon som var blitt avslørt ved dokumentert korrespondanse mellom den amerikanske ambassaden i Libanon og Washington. Den pro-amerikanske siden, motivert av økonomisk gevinst, ble fanget i Hizbollahs blitzangrep, i dusinvis av leiligheter, bevæpnet til tennene, men uten vilje til å slå tilbake. Disse libanesiske mennene ble brakt til hovedstaden, i ukene før Hizbollahs angrep, fra forskjellige deler av Libanon, i påvente av dagen de kunne skape innenlandske sammenstøt og vise muskler overfor Hizbollah.


Disse internasjonale og nasjonale forsøkene på å avvæpne og svekke Hizbollah utvidet seg spesielt når det kom frem informasjon om de sofistikerte våpnene de hadde og faren gruppene representerte for Israel. Neste trinn var den syriske krigen som begynte i 2011, der president Bashar al-Assads motstandere tidlig lovet at deres neste destinasjon ville være Libanon; for å kutte veien til Hizbollahs militære finansiering og våpenforsyninger, som gikk gjennom Syrias flyplasser og havner.


FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1701 i 2006 ga myndighet til UNIFIL, med støtte fra den libanesiske hæren og dens regjering, til å inspisere ethvert mistenkelig innhold i forsendelser som ankom Libanon for å sikre at de ikke fraktet våpen eller ammunisjon til Hezbollah. Følgelig fikk Hizbollah sitt militære utstyr via Syria, den eneste gjenværende forsyningslinjen.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements