Iran verwerpt een Irak-VS “cosmetische ingreep” , maar een VS-Iran samenwerking is niet onmogelijk 3/6

Irak, door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Ontmoetingen, direct of indirect, tussen de VS en Iran zijn niet nieuw en blijven mogelijk, niettegenstaande het standpunt van de Grote Ayatollah Sayyed Ali Khamenei dat, volgens zijn publieke verklaringen, dergelijke ontmoetingen onmogelijk lijkt te maken. Sayyed Ali Khamenei was van 1981 tot 1989 president van Iran. Hij is zich derhalve bewust van de noodzaak van de staat en van de betrekkingen met andere regeringen, zelfs indien deze als vijanden van Iran worden beschouwd. Deze ontmoetingen moeten echter een doel en een doelstelling hebben. De discussie tussen Iran en de VS is niet langer verplicht voor Iran, omdat de VS niet langer de opperheerser zijn die de wereld regeren, zoals het ussen 1991 en 2011 (na de Perestrojka en vóór de oorlog tegen Syrië) het geval was.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Het falen van de VS-troepenom hun doelstellingen in Afghanistan en Irak te bereiken, heeft de zwakte blootgelegd van de Amerikaanse oorlogsmachine, die in staat is een snelle militaire oorlog te winnen, maar die haar triomf zeer snel teloor ziet gaan onder het vuur van het lokale verzet. Daarom is Iran op weg naar een strategische relatie met China en Rusland. Het distantieert zich van Europa, een continent dat wordt geregeerd door de leiders van verschillende staten waarvan de meeste niet in staat zijn zich te verzetten tegen de invloed van de VS en geen onafhankelijke politieke positie kunnen innemen. Iran zal dus zijn doelstellingen in Syrië, Irak en Libanon blijven nastreven om zijn bondgenoten te steunen, zodat zij zich tegen de VS kunnen verweren, terwijl een overeenkomst tussen de VS en Iran ver weg blijft.

In de afgelopen decennia hebben Iran en de VS verscheidene rechtstreekse ontmoetingen gehad in Parijs en Genève voor en na de val van Saddam Hoessein, ook al werd Iran in 2002 door president George W. Bush tot een onderdeel van de “As van het Kwaad” verklaard. Iran heeft echter niet kunnen voorspellen dat het snelle militaire succes van de VS bij de verwijdering van de Taliban uit Kaboel, Afghanistan, de regering-Bush meer eetlust zou geven om haar wapens op Irak te richten. In 2003 was Saddam Hoessein moe geworden door 12 jaar van internationale sancties die zijn middelen hadden uitgeput. Hij genoot niet langer de westerse steun die hij tijdens de oorlog tussen Iran en Irak had gekregen. De Iraakse bevolking toonde duidelijke tekenen van bereidheid om zich tegen het regime te lkeren en de oorlog in eigen land te winnen. Toen de regering-Bush aankondigde klaar te zijn voor een oorlog, was het oordeel in Teheran dan ook bezorgd en niet erg positief.

In 2003 sprak de Libanese secretaris-generaal van Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, zich openlijk uit tegen de Amerikaanse invasie in Irak, wat de woede van de Iraakse sjiieten wekte: zij konden hun oren niet geloven. Saddam Hoessein stond bekend om zijn vijandigheid jegens de sjiieten, die hun land in de steek lieten en een politieke en gewapende strijd tegen het Saddam-regime begonnen. Hezbollah en Iran waren zich er terdege van bewust dat de gemakkelijke overwinning van de VS op Saddam betekende dat de regering-Bush zich vervolgens tegen Syrië of Iran zou keren. Alle aanwijzingen bevestigden die conclusie toen VS-functionarissen hun doel propageerden om de regio te veranderen in een “nieuw Midden-Oosten” onder hun controle en heerschappij. Bovendien is Irak rijk aan olie en gas, wat nog een bonus was voor de grijpgrage regering Bush. De Amerikaanse functionarissen bevestigden de vermoedens van Iran. 

In het Pentagon pleitten de neocons Richard Perle en Paul Wolfowitz voor veranderingen in Syrië en Iran na de onderwerping van Irak en sloten zich aan bij degenen die de “dominotheorie” steunden. Elke Amerikaanse ambtenaar in de regering Bush wilde naar Bagdad gaan, terwijl “echte mannen naar Teheran willen gaan”. De Iraanse conclusie was dus glashelder: eerst Bagdad en dan Teheran. Het was een kwestie van tijd en prioriteit welk land het eerst zou gaan.

Iran moest op verschillende fronten snel handelen. In 2002 keurde groot-ayatollah Sayyed Ali Khamenei de Iraans-Amerikaanse ontmoetingen om verschillende redenen goed. Ten eerste was het van essentieel belang te weten of er geen twijfel over bestond dat Amerikaanse troepen naar Irak zouden komen. Ten tweede wilde Iran dat zijn diplomaten alert zouden zijn om sterke aanwijzingen te melden dat Iran en Syrië de volgende op de lijst van militaire invasies van de VS zouden zijn. Ten derde wilde Iran samenwerken met de VS en laten zien dat Iraanse goodwill de Amerikaanse regering kon beïnvloeden om haar veroveringen in Mesopotamië te staken en niet verder te gaan. Veel belangrijke Iraanse besluitvormers geloofden in de theorie van het tonen van vriendschap die de tegenstander zou kunnen dwingen dienovereenkomstig te handelen en zijn eventuele agressieve bedoelingen te wijzigen. En tenslotte, voorbereid te zijn, met of zonder bondgenoten, om de VS op Iraaks grondgebied tegemoet te treden alvorens hen op Iraans grondgebied tegen te komen.

Het was duidelijk dat de Amerikaanse regering geen kennis of deskundigheid had in het besturen van Irak na het verslaan van Saddam Hoessein. Daarom had de Amerikaanse regering alle steun nodig die zij kon krijgen, zelfs van Iran. Het gebrek aan inzicht van de VS in de Iraakse dynamiek en de politieke verwikkelingen is vandaag de dag, zelfs na 18 jaar bezetting en aanwezigheid, nog steeds voelbaar. 

Iraanse functionarissen speelden ook een essentiële rol tijdens de rechtstreekse onderhandelingen en coördinatie tussen de VS en Iran. Iraanse functionarissen waren blij te vernemen dat de VS van plan waren een soort democratie in Irak op te leggen waar de dominante meerderheid, de Shia, de macht zou hebben. Maar de meeste omringende landen waren om vele redenen tegen een dergelijk besluit: de macht om Irak te besturen stond op het punt te worden afgenomen van de Soennieten (Saddam Hoessein) en te worden gegeven aan de Sjiieten. Democratische verkiezingen waren in Irak aan de orde van de dag, maar Irak is omringd door regimes die door dezelfde familie worden geregeerd; de soennietische minderheid (zoals de christelijke maronitische minderheid in Libanon en de elitaire minderheid van de Alawitische Baath-partii in Syrië).

Het beleid van de VS en hun doel om hun dominantie in het Midden-Oosten te vergroten, hebben Iran er echter toe aangezet zijn grondwet naar de letter toe te passen, waardoor het sterke bondgenoten in de hele wereld heeft kunnen creëren. Iran staat dus niet alleen in een toekomstige oorlog, maar zal strijden op een breed front, dat begint in Teheran en zich uitstrekt tot Bagdad, Damascus, Beiroet en Gaza. 

Na de militaire bezetting van Afghanistan en Irak door de VS hebben verschillende VS-functionarissen ibij hun volgende bezettingsplan gezegd dat Iran de volgende op de lijst was. De ontmoetingen tussen de VS en Iran werden stopgezet, waardoor er voor de “Islamitische Republiek” twee keuzes overbleven: zich onderwerpen of zich voorbereiden op de strijd. Ondanks tientallen jaren van strenge sancties besloot Iran te vechten, maar niet alleen. Het heeft bondgenoten verzameld om het hoofd te bieden aan een vijandig buurland (Saoedi-Arabië) en de 35 militaire bases van de VS verspreid over de regio, waarvan vele Iran omringen. 

De “Islamitische Republiek” heeft geleerd precisie-raketten voor de middellange en lange afstand te bouwen met een bereik van meer dan 2000 km, en bewapende drones te bouwen die meer dan 1200 km kunnen vliegen, en zij heeft de knowhow met haar bondgenoten gedeeld. Zij heeft ook nucleaire kennis verworven en kan een atoombom maken op de dag dat de Leider van de Revolutie het besluit daartoe neemt. Iran is ook een strategische bondgenoot van Rusland en China geworden na de ondertekening van overeenkomsten ter waarde van honderden miljarden dollars. Het heeft met beide landen maritieme manoeuvres uitgevoerd, waardoor Moskou en Peking hun macht konden tonen in wateren die de VS decennialang hadden gedomineerd. 

De strategische deals die Iran met China en Rusland heeft gesloten, geven aan hoe onverschillig Teheran kan zijn als de VS weigert zich aan de nucleaire deal te houden. De VS hebben twee maanden om te beslissen wat ze nu gaan doen om radicalere onderhandelaars en een minder gematigde regering te voorkomen vanwege de aanstaande Iraanse verkiezingen in juni. De VS hebben een  Iraanse president, sjeik Hassan Rouhani, ondermijnd die bereid is te onderhandelen en die erin geslaagd is Sayyed Khamenei ervan te overtuigen hem een marge te geven om met de Amerikaanse regering te praten. Sayyed Ali Khamenei heeft het verzoek van Rouhani niet afgewezen, maar is diep van binnen blij dat de Iraanse president leert dat de VS niet te vertrouwen zijn en de oorzaak zijn van het verlies van de gematigden bij de laatste parlementsverkiezingen en waarschijnlijk ook van de komende Iraanse presidentsverkiezingen zitten.

Omdat Iraanse functionarissen geloven dat de VS niet te vertrouwen zijn, is de positie van Iran in Irak onomkeerbaar en betekent het dat Mesopotamië de komende jaren geen stabiliteit zal kennen.

Advertisements
Advertisements
Advertisements