Sadristenes hemmelige møter, og de bitre valg som Sayed Moqtada står overfor i Irak

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Den manuelle tellingen av hundrevis av stemmer fortsetter etter anmodning fra de politiske partiene og kandidatene som protesterte mot de tidlige resultatene av parlamentsvalget som fant sted forrige måned i Irak. I mellomtiden fortsetter Muqtada al-Sadr – som vant det mest betydelige antallet (72) parlamentariske seter – å kontakte forskjellige politiske partier for å danne politiske allianser som hver for seg ikke er i stand til å utnevne den neste regjeringen og dens statsminister. Disse uerklærte kontaktene/avtalene/alliansene utføres av Sadristkomiteen som har til opgave å forhandle frem en avtale med alle de politiske partiene som er villige til å slutte seg til den sadistiske regjeringen for å krystallisere den fremtidige politiske scenen. Imidlertid forventes den sadristiske politiske bevegelsen å snuble på sin nåværende vei, etter Sayed Moqtada al-Sadrs kunngjøring om at hans mål ville være å danne en nasjonal flertallsregjering. Som en konsekvens av dette overlater han seg selv til en annen og svært annerledes politisk kraft som fullstendig motsier hans uttrykte politiske visjon og mål. Og på toppen av disse målene kommer spørsmålet om tilbaketrekking av alle utenlandske tropper fra Irak, samt forholdet til Israel.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements