باز گشت“جنگ نفتکش ها “ و خطر جدید برای توافق هسته ای.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

پس از دوسال آرامش متزلزل، جنگ نفتکش ها باز هم در عرصه بین المللی شروع شده. این دفعه امریکا از طریقه متحد اروپایی خود یونان یک نفتکش ایران را متوقف کرد و ایران را مجبور به پاسخ دادن مصمم کرده. 

اما این دفعه با اتفاقات ۲۰۱۹ فرق می‌کند برای اینکه پیام ایران فقط به توقف دو نفتکش یونانی محدود نمیباشد و مسایل به توافق هسته‌ای هنوز امضا نشده ارتباط دارد. و این اقدام شرایط را بسیار حساس تر و مهم تر می‌کند.

در ۱۹ آوریل، یونان یک محموله نفتی با پرچم روسیه با نام پگاس که اکنون به لانا عوض شده را توقیف کرد و ایران اعلام کرد که این نفتکش به جمهوری اسلامی تعلق دارد. طبق گفته مقامات یونان این نفتکش با ۱۱۵۰۰۰ تن نفت ایران به درخواست امریکا توقیف شده. محموله نفت به یک نفتکش دیگر با پرچم لیبریا منتقل شد تا به یکی از بندرهای امریکا فرستاده شود و این یک عمل به مانند راهزنی دریایی بین المللی است.

ایران این عمل یونان را در تضاد با قوانین بین‌المللی میداند. حقیقتا هیچ مقام قانونی حق توقیف محموله یک نفتکش و انتقال نفت به یک کشور دیگر را ندارد حتی اگر از طرف یک ابرقدرتی مانند امریکا تحت فشار باشد. این اعمال نشان می‌دهد که یک بار دیگر کشورهای قدرتمند به قوانین بین‌المللی احترام قایل نیستند.

پاسخ ایران زیاد طول نکشید و سپاه پاسداران ایران ۲ نفتکش یونانی را توقیف کردند با نام های دلتا پوسایدن ( با ۲۵ خدمه) و پوریدنت واریر ( با ۲۴ خدمه یونانی و فیلیپینی) که حامل نفت عراق از بصره بودند را توقیف کردند. این باعث افزایش قیمت نفت به ۱۱۹ دلار شد که تاثیر زیادی در بحران اقتصادی دنیا دارد. این بحران اقتصادی به دلیل تحریم های غرب علیه روسیه به وجود آمده و تقاضا برای تامین نفت و‌گاز در دنیا بسیار زیاد است.

هر دو کشتی یونانی توسط نیروی دریایی سپاه پاسدارن ایران توقیف شدند، انتخاب این دو نفتکش شانسی نیست چون محموله نفت آنها عازم امریکا بود. ایران چالش امریکا را پذیرفت و هیچ واهمه از واکنش نشان دادن به یونان و امریکا را ندارد و علاوه بر آن نشان می‌دهد که ایران، کشورهای اروپایی را تسلیم فرمان امریکا میبیند و میداند که جنگ اصلی با امریکا است.

اما این سوال پیش میاید که دنیا با روش قدرتمند ایران آشنایی کامل را دارد زمانی که در جولای ۲۰۱۹، ایران کشتی استنا امپرو انگلیس را در پاسخ به عملیات انگلیس بر علیه نفتکش ایرانی در جیل الطارق توقیف کرد. بنابراین این سوال پیش میاد که چه دلیلی برای این دزدی دریایی وجود آید؟

مذاکرات هسته ای وین به پایان رسیدند و به غیر از برداشتن سپاه پاسداران از لیست تروریست امریکا بقیه مسایل حل شده است. از نظر امریکا سپاه پاسداران باید در این لیست بماند به دلیل توانایی های بالای خود و پشتیبانی از متحدان ایران در 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements