Het cruciale moment van de invasie in Gaza: De intenties van Israël en de positie van de Arabische wereld

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In het altijd turbulente Midden-Oosten waaien de oorlogswinden opnieuw met toenemende intensiteit. Israël, gesteund door zijn trouwe bondgenoten, staat op het punt een grote militaire invasie van Gaza te lanceren. De ondubbelzinnige steun van de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland heeft de houding van Israël versterkt, zoals blijkt uit de recente diplomatieke gesprekken van minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken in de regio.

Zoals eerder gemeld, is het verwachte Israëlische offensief echter gestuit op onverwachte weerstand, niet alleen van traditionele tegenstanders, maar van Arabische naties. Deze landen, die historisch verweven zijn met de Palestijnse zaak, hebben zich krachtig uitgesproken tegen elke stap die zou leiden tot de ontheemding van de 2,3 miljoen inwoners van Gaza. Hun boodschap aan de VS is duidelijk: kom de afspraken uit de Oslo-akkoorden na en respecteer de visie van twee soevereine staten die in vrede naast elkaar leven.

Deze Arabische oppositie tegen de Israëlische plannen is veelzeggend. Het onderstreept een breder regionaal gevoel dat de benarde situatie van de Palestijnen niet langer kan worden genegeerd. De collectieve herinnering aan eerdere verdrijvingen, oorlogen en omwentelingen ligt nog vers in het geheugen en er is een voelbare tegenzin om een nieuw hoofdstuk van Palestijns lijden mee te maken.

Toch blijft de situatie veranderlijk en vol onzekerheid. De militaire voorbereidingen van Israël gaan onverminderd door en alleen de paraatheid van de reservetroepen lijkt de invasie te vertragen. De ernst van het dreigende conflict wordt verder onderstreept door het advies van verschillende Arabische en buitenlandse ambassades om Libanon, het meest gevreesde noordelijke front van Israël, te verlaten. De opschorting van vluchten naar het land door verschillende luchtvaartmaatschappijen onderstreept de risico’s van een bredere regionale escalatie en het feit dat de uitkomst onzeker blijft.

VS bevestigt betrokkenheid bij Israël ondanks escalerende spanningen

In een belangrijke stap die de diepte van het strategisch partnerschap tussen de VS en Israël onderstreept, bracht generaal Michael Erik Kurilla, commandant van het US Central Command (CENTCOM), dat onlangs Israël aan zijn verantwoordelijkheidsgebied heeft toegevoegd, een cruciaal bezoek aan Israël. Het bezoek, dat samenviel met dat van minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, culmineerde in een intensieve, zeven uur durende ontmoeting met hoge Israëlische politieke en militaire functionarissen.

De besprekingen concentreerden zich op het beoordelen van de militaire behoeften van Israël, met name in het licht van de escalerende situatie in Gaza en de potentiële dreigingen van het noordelijke front, voornamelijk van Hezbollah. De VS, die de veiligheid en stabiliteit van Israël in de regio willen waarborgen, bespraken de aard en omvang van de bijstand die zij zouden kunnen verlenen om de grondoperaties van Israël te ondersteunen.

In een beweging die de ernst van de situatie en de Amerikaanse betrokkenheid bij zijn bondgenoot onderstreept, heeft het Pentagon een detachement van 2.000 Amerikaanse soldaten en officieren, waaronder de elite Delta Force, toegezegd om de Israëlische defensiemacht bij te staan. Deze inzet is bedoeld om het noordelijke front van Israël te versterken in het vooruitzicht van mogelijke vijandelijkheden met Hezbollah. De strategische bedoeling is duidelijk: terwijl Israël worstelt met de situatie in Gaza in het zuiden, zullen de Amerikaanse strijdkrachten ervoor zorgen dat het noordelijke front veilig blijft, waardoor een oorlog met twee fronten, die de militaire capaciteiten van Israël zou kunnen oprekken, wordt voorkomen.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements