Russlands nye innstilling fører til nye stridsregler mellom Syria og Israel

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Syria vil vedta nye stridsregler overfor Israel nå, med bakgrunn i at Russland har inntatt en tøffere og tydeligere holdning til konflikten mellom Israel og “motstandsaksen”. Fremover vil Damaskus svare på alle israelske angrep. Hvis Israel ødelegger et bestemt militært mål, vil Syria svare med angrep mot et lignende mål i Israel. Beslutningstakere i Damaskus sa at “Syria vil ikke nøle med å slå til mot en israelsk flyplass hvis Damaskus flyplass angripes målbevisst av Israel. Dette vil være med samtykke fra det russiske militæret basert i Syria “. 

Denne syriske politiske avgjørelsen er basert på en klar posisjon som Russland i Syria har tatt etter nedskytingen av det russiske flyet den 18. september i år. I 2015 da de  russiske styrkene landet i Syria, informerte de de berørte partene (dvs. Syria, Iran og Israel) om at de ikke hadde til hensikt å blande seg i konflikten mellom dem og Hizbollah, og at de ikke ville stå i veien for Tel Avivs bombing av Hizbollahs militære konvoier på vei til Libanon eller iranske militære arsenal som ikke var tildelt krigen i Syria. Dette var en forpliktelse til å forbli en tilskuer hvis Israel slo til mot iranske militære mål eller Hizbollahs våpenkonvoier fra Syria til Libanon, innenfor syrisk territorium. Russerne informerte også Israel om at de ikke ville akseptere noen angrep mot dets allierte (Syria, Iran, Hizbollah og deres allierte) som var engasjert i å bekjempe ISIS, al-Qaida og allierte av nevnte terrorgrupper.

 Israel respekterte Moskva til å begynne med i 2018 da de begynte å angripe iranske baser og syriske militære lagre, selv om de aldri angrep en av Hizbollah militære stillinger. Israel rettferdiggjorde sitt angrep mot den iranske T4-basen, ved å hevde at det derfra hadde blitt sendt droner over Israel. Tel Aviv betraktet brudd på nabolandenes suverenitet som sin eksklusive rett. Damaskus og Iran har reagert med minst en bekreftet nedskyting av en israelsk F-16. Israel begynte å angripe syriske varehus, hovedsaklig der hvor iranske missiler ble lagret. Iran har erstattet hvert eneste ødelagt rakettlager med andre mer sofistikerte presisjonsraketter, som er i stand til å treffe mål i Israel.

 Men Russlands nøytralitet overfor Israel i Levanten viste seg å være ganske dyrkjøpt. Russerne har mistet mer enn Iran, spesielt etter nedskytingen av IL-20, hvor 15 offiserer med omfattende kunnskap om bruk av de mest avanserte kommunikasjons- og etterretningssystemer døde.

 Russland fraktet etter dette sine etterlengtede, avanserte S-300-missiler og leverte dem til den syriske hæren samtidig som de opprettholdt elektronisk koordinering og radarkommando. S-300 utgjør en fare for israelske jetfly bare hvis disse bryter seg inn i det syriske luftrommet. Tel Aviv har holdt sine fly ute av Syria siden september i fjor, men har avfyrt langdistanse-raketter mot et par mål.

 I mange måneder nektet den russiske presidenten Vladimir Putin å motta den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Bare etter gjentatt mas fra sistnevnte aksepterte Putin til slutt å møte Netanyahu over en kort lunsj eller rundt middagsbordet under et stort toppmøte eller statsoverhode, uten å akseptere noe kompromiss eller forsoning. Russland har nå inntatt en klar posisjon og har ingen intensjon om å utvide sin omfavnelse av eller tilgivelse overfor Israel. Russland mente at landets generøsitet (ved å lukke øynene for israelske aktiviteter i Syria) ikke ble anerkjent eller tilstrekkelig verdsatt av Tel Aviv.

Denne uken ble Moskva enige om å motta en israelsk militærdelegasjon ledet av generalgeneral Aharon Haliva etter Israels insistering på å bryte isen mellom de to landene. Men Russlands posisjon forventes ikke å endres i Syria, og ingen israelsk bombing av syriske eller iranske mål vil bli tolerert.

 Ifølge disse kildene har Russland informert Israel om at det finnes russiske offiserer til stede på hver eneste syriske eller iranske militærbase, og at ethvert angrep mot syriske eller iranske mål også vil treffe russiske styrker. Putin vil ikke tillate at hans soldater og offiserer blir rammet av Israels direkte eller indirekte bombing. 

 Videre har Russland gitt Syria grønt lys – sa kilden, om å til mot slå Israel til enhver tid hvis og når Tel Avivs fly angriper syriske militære mål eller avfyrer langdistanse-missiler uten å fly over Syria (av frykt for S-300 og for å unngå å få sine jagerfly skutt ned over Syria eller Libanon).

 Kilden bekreftet at Syria – i motsetning til hva Israel hevder – nå har presisjonsraketter, som kan slå til mot et hvilket som helst mål i Israel. De syriske væpnede styrkene har mottatt lang- og mellomdistanseraketter fra Iran, som ikke har blitt oppdaget enda. Disse opererer på GLONASS-systemet – forkortelsen for Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema, den russiske versjonen av GPS. Dermed er leveransen fra Iran og produksjonen av missiler i Syria (og Libanon) nå fullført.

Israel hevder imidlertid at de har ødelagt Syria’s missilkapasitet, inkludert missiler levert av Iran. Ifølge kilden kontrollerer Damaskus et meget stort antall presisjonsraketter, uansett om noen er ødelagt av Israel. “I Iran er de billigste og mest tilgjengelige varene Sabzi (lokal kjøttrett) og raketter”, sa kilden.

 Den nye syriske regjeringsregelen – ifølge kilden – er nå som følger: En flyplass blir rammet hvis Israel treffer en flyplass, og ethvert angrep på en kaserne eller et kommando- og kontrollsenter vil resultere i et angrep på lignende mål i Israel. Det ser ut til at beslutningen er tatt på høyeste nivå, og en klar “bank med aktuelle mål” er nå opprettet.

 Stridsreglene endrer seg, og situasjonen i det syriske militære teateret blir farligere; regionale og internasjonale konfrontasjoner er fortsatt mulig. Midt-Østen vil ikke bli roligere med mindre den syriske krigen slutter – en krig der de to stormakter, Europa, Israel, Jordan, Saudi-Arabia og Qatar har spilt essensielle roller. De siste kapitlene er ikke skrevet ennå.

This article is translated for free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and the support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.