Hezbollah zal reageren op Israël: maar Wanneer? Hoe? En tegen Welke Prijs?

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Bronnen binnen de kringen van de beslissingnemers hebben de “As van het Verzet” op de hoogte gebracht van Hezbollah’s voornemen om onmiddellijk te reageren op Israël. De hoofdkantoren van de militanten zijn verlaten en alle troepenverzamelingen verboden. Er is een staat van totale waakzaamheid uitgeroepen ter voorbereiding van een mogelijke Israëlische beslissing om een oorlog te beginnen. In Iran, Syrië en Palestina ligt de vinger aan de trekker. Gaat het Midden-Oosten ten strijde trekken? Het hangt er eigenlijk allemaal van af hoe ver en in welke richting de Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil gaan.  In welke mate zal hij de  tegenaanval van Hezbollah al dan niet accepteren.

Een sneeuwbaleffect ontstond toen Hezbollah secretaris-generaal Sayyed Hassan Nasrallah vanuit al-Ayen in de Bekaa-vallei zijn dreigementen tegen Israël deed. Hij zwoer de drones die de Libanese soevereiniteit schenden neer te halen en dreigde Israëliërs te zullen doden. Dit in vergelding vande Israëlische moord op twee Hezbollah-militanten in Syrië en voor het sturen van zelfmoorddrones om waardevolle objecten en capaciteiten in de buitenwijken van Beiroet te bestoken. Netanyahu reageerde een paar uur later door een bombardement uit te voeren op een positie van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina (General Command (PFLP-GC)) in dezelfde Bekaa-vallei – om een duidelijke boodschap naar Sayyed Nasrallah te sturen: Hezbollah’s uitdaging wordt begrepen en beantwoord door een andere Israëlische uitdaging. Nu is het alleen nog maar de vraag wanneer, hoe en tegen welke prijs de “bloedige vergelding” van Hezbollah zal gebeuren, bloedig omdat het onvermijdelijk is dat Israëlische soldaten zullen worden gedood.

Sayyed Nasrallah kon nietanders dan reageren op de Israëlische schending van de onuitgespreken gedragsregels – ‘Rules of Engagement’ (ROE) – die sinds de derde Israëlische oorlog van 2006 met Libanon zijn vastgelegd. Als hij er niet in slaagt Israël te treffen en niet weerstaat aan de voortdurende internationale bemiddelingen en de politiek-financiële verleidingen die de Libanese regering worden aangeboden om hem ervan te overtuigen zijn beloofde aanval af te gelasten, dan verliest hij zijn, op dit moment, aanzienlijk geloofwaardigheid. Bovendien zou Israël daarmee worden aangemoedigd om meer doelwitten in Libanon aan te vallen, zoals het dat al enkele jaren tegen honderden doelen n Irak en in Syrië doet. Als Hezbollah niet reageert zoals beloofd, zal Netanyahu “ermee wegkomen” en dat vergroot zijn kansen in de komende verkiezingen.

Sayyed Nasrallah verbond zich er voor de hele wereld toe om  tegen Israël terug te slaan . Alle ogen in de Arabische wereld – met name die van de Palestijnen, de Syriërs, de Irakezen, de Jemenieten en zijn eigen achterban in de Libanese samenleving zijn gefocust op de vraag wat het doelwit van de aanval zal zijn en wanneer die plaats zal vinden. In Israël geniet Sayyed Nasrallah groot gezag en de mensen geloven hem, zoals de meeste Israëlische kranten vandaag schrijven. Van Hezbollah wordt verwacht dat het een einde maakt aan de Israëlische schending van de ‘gedragsregels’ (Rules of Engagement) en een voorbeeld stelt voor iedereen binnen de “As van het Verzet” om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op hun soevereiniteit.

Het zal onmogelijk zijn om alle Israëlische drones te beletten over Libanon te vliegen en te verhinderen dat ze informatie verzamelen. Dat wordt door Israël van vitaal belang geacht voor het op punt stellen van zijn objectieven en voor de analyse van eventuele bedreigingen. Sayyed Nasrallah is zich daarvan bewust en precies om die reden zou hij inderdaad willen proberen Israëlische drones neer te halen.

Sinds de aanval tegen Beiroet blijven Israëlische drones over Beiroet heen vliegen. “Israël doet er alles aan om een reactie van Hezbollah uit te lokken, zodat het onze capaciteit aan luchtdoelraketten kan in kaart brengen”, aldus een bron binnen de “As van het Verzet”.

Israël wacht ook af of het mogelijk is om door te gaan met het aanvallen van Hezbollah-depots of “zelfmoord” drone  op bepaalde individuen  af te sturen, afhankelijk van de prijs die het moet betalen in ruil voor de moord op Hezbollah-militanten. Netanyahu heeft zich in een flessenhals gewurmd, niet in staat om voor- of achteruit te gaan. Hij zette zijn arrogantie tot het uiterste door in Libanon, in de wetenschap dat hij Sayyed Nasrallah in het nauw zou drijven als Hezbollah niet terug zou slaan vanwege de kritieke financiële situatien van Libanon en de wens om een destructieve oorlog te willen vermijden. Nu vraagt de Israëlische premier Hezbollah om “tot rust te komen”. Maar het lijkt erop dat het te laat is om de wijzers van de klok terug te draaien.

Omdat Irak niet heeft gereageerd op het Israëlische bestoken van zijn wapendepots (tot nu toe zijn er vijf vernield) en de moord (met een drone aan de Iraaks-Syrische grens) op een Iraakse commandant, concludeert Israël duidelijk dat het Iraakse toneel klaarblijkelijk openligt voor zijn militaire bezigheden. Hezbollah is zich bewust van de Israëlische modus operandi en kan dus niet toestaan dat die zich in Libanon herhaalt, zelfs niet ten koste van een oorlog.

In Israël beschuldigen veel politieke leiders Netanyahu van geroddel en opschepperij over de verantwoordelijkheid van Israël bij aanvallen buiten de Israëlische grenzen. Israël geeft er in het algemeen de voorkeur aan zwijgzaamheid over deze praktijk die het al tientallen jaren toepast maar nu door Netanyahu voor verkiezingsdoeleinden wordt geëxploiteerd.

Wat is de “kostprijs” waarnaar Hezbollah op zoek is? Volgens bronnen binnen de “As van het Verzet” zoekt Hezbollah een doelwit waarbij twee of drie Israëliërs gedood worden of wil het een een “zelfmoord” drone sturen tegen een Israëlische militaire samenscholing. “Israël ligt slechts een paar meter van de Libanese grenzen. “Het doden van Israëlischesoldaten is zo eenvoudig wanneer een gedragsregel wordt geschonden. Netanyahu zal voor zijn volk moeten rechtvaardigen welk voordeel hij heeft gehad bij het doorbreken van de beëindiging van de vijandigheid in 2006. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen voor de gevolgen ervan. Hij is ofwel op zoek naar een oorlog – in dat geval moeten beide oorlogvoerende partijen er klaar voor zijn – of hij zal aan beide zijden onnodige doden hebben veroorzaakt. Hij zal hiervoor de prijs moeten betalen”, aldus de bron.

Het is duidelijk dat Hezbollah er niet op uit is om de Israëliërs te ver buiten de comfortzone te duwen, met een “aanvaardbaar”aantal slachtoffers: een treffer in ruil voor een andere treffer. Het zal afhangen van Netanyahuof het, als hij dat wil, tot een oorlog komt, of of hij eerder zijn wonden zal likken. Hoewel de Israëlische premier het initiatief behoudt om zich naar de onafgesproken “spelregels”te schikken is het nu tijd voor hem om te begrijpen dat Libanon, ondanks zijn geringe omvang, niet Jemen of Syrië of Irak is. 

De Libanese president Michel Aoun, die de Israëlische agressie beschreef als “een oorlogsdaad“, heeft de neiging van Nasrallah om Israël aan te vallen versterkt. Premier Saad Hariri beschouwde de agressie als “een bedreigingvoor de regionale stabiliteit”. Hezbollah heeft voldoende binnenlandse steun om zich tegen Israël te verzetten en vergeldingsmaatregelen te nemen, zelfs als de situatie uit de hand loopt. Sayyed Nasrallah wordt niet langer beperkt door de Libanese autoriteiten die hem maanden geleden vroegen om met het toeristisch seizoen rekening te houden en om hun positieve kijk op de zeer gespannen situatie in het Midden-Oosten te delen. De Iraanse, Iraakse, Syrische, Palestijnse en Libanese fronten staan inderdaad allemaal op het punt te exploderen, afhankelijk van hoe Israël en de VS bereid zijn om “geleid” te worden.

Bij de laatste Israëlische verkiezingen besloot Hezbollah afstand te houden. Deze keer lijkt de situatie anders te zijn. Hezbollah heeft de mogelijkheid om Netanyahu, die in de derde week van september verkiezingen voor de boeg heeft, schade toe te brengen. In dit geval moet het antwoord van Hezbollah aan Israël vóór 19 september vallen. Als Netanyahu besluit om ten strijde te trekken, ongeacht wat de uitkomst van de oorlog kan zijn, zal hij zeker zijn mogelijkheid tot herverkiezing verliezen. Als hij niet reageert op Hezbollah, zal hij er waarschijnlijk zwak uitzien, maar zal hij er minder schade van ondervinden.

Dit brengt ons naar de datum van de aanval. Eerst en vooral hangt het af van de mogelijkheden en van het vaststellen van een geselecteerd doelwit. Dat hangt af van de genomen militaire beslissing en de bevindingen aan de Libanees-Israëlische grenzen. Ten tweede is het mogelijk om 31 augustus te laten voorbijgaan. Die dag  plant de “Amal”-beweging een grote bijeenkomst in Beiroet om de eerste dag van Muharramte vieren. Dit is de eerste nacht die het begin markeert van Ashura, een plechtige dag van rouw om het martelaarschap van Imam Hussein Bin Ali Bin Bin Abi Taleb, de kleinzoon van Mohammad, in Karbalaa, Irak.

De eerste tien dagen van Ashurabrengen de meeste sjiieten in Libanon en in het bijzonder de Hezbollah-aanhangers tot hun uiterste wil van opofferingen. Netanyahu had niet voor een slechter moment kunnen kiezen voor zijn schending van de ‘’Engagement’regels.

Sayyed Nasrallah  is niet verplicht om Israël op een bepaalde datum aan te vallen. Het is gebruikelijk dat een organisatie eerst de capaciteiten van een land volledig exploiteert door het te dwingen zijn troepen op alle fronten te mobiliseren en om zijn ambassades in het buitenland te beschermen. Hezbollah zal de precieze datum ëvalueerd en bepalen. Het is mogelijk dat de beste kans erin bestaat om de Israëlische soldaten enkele weken in inactiviteit aan de grenzen te laten ontspannen. Zoals we al zegden, heeft Hezbollah uit voorzorg haar kantoren ontruimd en bekende ontmoetingsplaatsen verlaten. Dit is een standaardpraktijk wanneer er een oorlog (een Israëlische treffer of aanval) wordt verwacht. Netanyahu heeft  geen andere keuze dan af te wachten en dan te beslissen of oorlog echt zijn volgende beste optie is.

Vertaald door Francis J.

This article is translated for free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.