De VS roept op tot vrede en verontschuldigt zich voor het verleden…

Door Elijah J. Magnier: 

“Als president van de Verenigde Staten van Amerika verontschuldig ik mij voor het leed dat we de wereld al tientallen jaren lang berokkenen, met name in het Midden-Oosten. Het spijt me dat ik de Iraanse bevolking zoveel pijn heb berokkend door strenge en agressieve sancties op te leggen met als doel hun soevereiniteit in te perken en ze aan de Amerikaanse hegemonie te onderwerpen. Ik heb medelijden met de vorige regeringen die de Arabische landen ervan hebben overtuigd dat Iran hun vijand is en dat zij onze wapens en bescherming nodig hebben om zich te verdedigen tegen een Iraanse aanval die nooit heeft plaatsgevonden. Het werkelijke doel was om onze wapens te verkopen, om het Midden-Oosten om te vormen tot een enorm Amerikaans wapenopslagplaats ten behoeve van onze bewapeningsindustrie. Ik heb berouw voor mijn land, dat in het verleden heeft bijgedragen aan de omverwerping van het Iraanse regime en dat tot op heden heeft geprobeerd het hele Midden-Oosten te destabiliseren”.

“Ik heb spijt dat ik de groei van ISIS in Irak en de migratie van ISIS naar Syrië heb gadegeslagen en dat ik dit heb toegestaan zonder in te grijpen. Ons doel was het creëren van mislukte staten in de Levant en Mesopotamië. Het vinden van één enkel land voor alle jihadisten om zich te verzamelen in hun droomwereld, Bilad al-Sham, was handig om de VS en haar bondgenoten, voornamelijk Israël, te helpen om zich zonder obstakels te kunnen uitbreiden naar het Syrische grondgebied en het te bezetten. Het leven van de Syriërs was niet van belang en werd gecategoriseerd als ” bijkomstige schade”, een term die alle vorige regeringen gebruikten om hun criminele daden toe te dekken, inclusief het doden van honderdduizenden burgers. Ik heb geen enkele rechtvaardiging voor het feit dat wij de Syrische bevolking hebben verhinderd hun land weer op te bouwen. Wij hebben dit gedaan door brute sancties op te leggen, door druk uit te oefenen op Jordanië om het handelsverkeer te beperken, door de grensovergang tussen Irak en Syrië te bezetten om de deuren van de Iraaks-Syrische handel te sluiten en door troepen in het noordoosten van Syrië te houden om de Koerden een staat te geven en hen vervolgens over te laten aan de genade van Turkije. We wisten echt niet wat we aan het doen waren en hadden geen strategie omdat we totaal onwetend waren van de realiteit van de Levant”.

“Ik ben bedroefd namens de VS voor de Iraakse mensen die als gevolg van de acties van de VS zijn vermoord. We hebben de economie van Mesopotamië vernietigd en geplunderd door het opleggen van sancties (voedsel voor olie) en we hebben bijgedragen aan de dood van honderdduizenden kinderen, het leger tien jaar later ontmanteld, zoveel mogelijk Irakezen gedood en geprobeerd het land op te delen in verzwakte ministaatjes”.

“Ik verontschuldig me voor het feit dat ik Israël de Golanhoogte, een Syrisch grondgebied, heb aangeboden in plaats van Israël een vredesakkoord met Syrië op te leggen. Ik begrijp niet waarom geen enkele vorige president een Palestijnse staat heeft afgedwongen toen dezelfde Palestijnen ermee instemden om met de Israëli’s in twee staten te leven. We sloten één oog voor alle moorden gepleegd door het Israëlische leger en steunden deze acties in naam van “het recht op zelfverdediging”. We hebben elke Israëlische oorlog, elke gerichte moord of invasie gerechtvaardigd in plaats van te werken aan een vredesakkoord waar alle betrokkenen baat bij zouden hebben gehad. We hebben Jeruzalem aan Israël gegeven en de rechten van de Palestijnen genegeerd doordat we de Arabieren in de Golf ervan overtuigd hebben om hun zaak op te geven. De Israëlische lobby in Washington is te machtig om te worden gepasseerd en de presidenten willen herkozen worden”.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen over Afghanistan. Wij vielen het land aan, vernietigden het en doodden zoveel mensen omdat we een sterk leger hebben en niet weten wat we ermee moeten doen. We hebben de Taliban verantwoordelijk gesteld voor het onderdak bieden aan dezelfde Al-Qaida die onze regering had gecreëerd en bewapend om de Sovjets te bestrijden; dezelfde Al-Qaida die we tientallen jaren later en tot op de dag van vandaag hebben ondersteund met training en wapens om de Syrische bevolking te terroriseren en zijn legitieme regering te bestrijden. De laatste regering schudde na zoveel jaren van onnodige oorlog de hand van de Taliban en sloot vrede met hen”.

“Ik weet dat mijn voorganger Arabische leiders en koningen vernederd en gepest heeft met het doel om hun geld te ontfutselen. Eerdere presidenten beschouwden deze leiders als niet-verkozenen, dus immuun voor Amerikaanse chantage. Er was geen angst voor een staatsgreep omdat deze koninkrijken de heerschappij van het ene lid van de familie doorgeven aan het andere lid van de familie. Toch hadden we niet het recht om in te grijpen en hen om geld te vragen. We hebben ons op de meest afschuwelijke manier gedragen die indruist tegen elk moreel en ethisch principe van het Westen”.

“Ik zou hier moeten stoppen, of ik zou dagenlang moeten spreken over hoe we de wereld minder veilig hebben gemaakt, een wapenwedloop met Rusland hebben bevorderd, raketten in Europa hebben opgesteld en de Europeanen hebben overtuigd van een Russisch gevaar dat niet bestaat. Hoe we geprobeerd hebben de invoer van Russisch gas te stoppen door Europa te dwingen een alternatief te zoeken en de kraan in Oekraïne dicht te draaien. Hoe we Europese bondgenoten bedreigd hebben als ze het beleid van de Verenigde Staten niet volgden, zelfs als we met alle investeringen in het beschermen van het continent in de Tweede Wereldoorlog grenzeloos veel winst hebben gemaakt. Het spijt me dat we het regime in Venezuela en op zoveel andere plaatsen in de wereld gedurende vele decennia hebben proberen te veranderen”.

“ Ik beloof dat ik me zal inzetten voor de vrede, dat ik Israël zal dwingen zijn honderden kernbommen op te geven, dat ik de Arabische landen zal verplichten om scholen en universiteiten te bouwen, werkgelegenheid te bieden, voor het klimaat en de aarde te zorgen, en de grenzen open te stellen voor al diegenen die hun leven en dat van hun gezin willen verbeteren, een einde te maken aan de vijandigheid die we hebben aangewakkerd door het promoten van onze sektarische verhalen. Ik beloof dat ik het leger van de Verenigde Staten van Amerika zal gebruiken tegen elk land ter wereld dat de intentie heeft een ander land binnen te vallen of te destabiliseren. Als de mensen volwassen genoeg zijn, zullen ze reageren en hun regime veranderen. Het is niet aan de VS om het werk voor hen te doen. Als ze lijden, is het een proces dat ze moeten doorlopen om zich te realiseren wat ze in het leven willen.”

“En tot slot, ik heb geen schaamte om mijn gevoelens te uiten en het te delen met de wereld. Ik voel me als mens kwetsbaar, gelukkig, verdrietig, blij en soms depressief. Het kan geen kwaad om jezelf als mens in de ogen te zien. Ik onderzoek mijn geweten dagelijks en probeer te handelen in overeenstemming met de weldaden en het welzijn van de wereld, zonder op idiote wijze te zeggen: “God zegene Amerika en niemand anders”. Ik zeg  God zegene de wereld en begeleidt mijn stappen om te voorkomen dat er lijden en honger wordt veroorzaakt, want de wereld is mijn thuis, want het is de thuisbasis van elke mens die bereid is om in vrede en voorspoed te leven”.

Dit is wat de nieuw gekozen president van de VS vandaag, live op de televisie, op de dag van zijn verkiezing, tegen alle landen heeft gezegd. Ik kon mijn oren niet geloven. Iedereen om me heen luisterde in tranen. De mensen hadden plotseling nieuwe hoop in het leven.

Ik werd plotseling wakker…..

Komt er een tijd waarop een dergelijke toespraak kan worden gericht aan een aankomende generatie?

Vertaald door Francis J.

This article is translated for free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.