Libanon- og Irak-demonstrasjonene: USA, Israel og Saudi-Arabia er lei av Iran 2/4

Av Elijah J. Magnier, Beirut: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Fra 1975 gjennomgikk Libanon 15 år med svært voldelig og destruktiv borgerkrig. Før krigsutbruddet handlet mye om å ødelegge og fjerne den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) ledet av Yasser Arafat. Palestinere ble trukket inn i en borgerkrig i Libanon, og dette banet vei for en israelsk invasjon i 1982, som til slutt førte til at PLO forlot Libanon (og den «islamske motstandsbevegelsen» som senere ble kjent som Hizbollah). 

I dag, i Libanon, mener Hizbollah at det samme scenariet kan gjentas, hvis de blir dratt ut på gaten for å møte demonstranter. Dette er grunnen til at ledelsen utøver tålmodighet og beherskelse, og vil fortsette å gjøre det, for å holde kontroll over sine menn, utenfor gata.

Imidlertid var det sterke stemmer blant demonstranter som spurte “Hvorfor dekker eller beskytter Hizbollah sine allierte uansett beskyldninger om korrupsjon?”

Mange år før Hizbollah offisielt dukket opp i 1985, var den «islamske motstandsbevegelsen» allerede engasjert i å frigjøre det libanesiske territoriet som var okkupert etter den israelske invasjonen i 1982. Noen år etter tilbaketrekningen av de israelske okkupasjonsstyrkene fra de fleste libanesiske byene og landsbyene i år 2000, dukket Hizbollah opp på den politiske scenen. Det politiske engasjementet skapte en vanskelig utfordring for organisasjonens ledelse. Mange i Hizbollahs Shura-råd ønsket å holde avstand fra den korrupte regjeringen som hadde ledet landet siden 1992, og var redd for å bli slått i hartkorn med Libanons gamle garde av korrupte politiske ledere.

Hizbollah bestemte seg for å opprettholde bare en minister i regjeringen for å ha ører til stede på hvert møte og for å følge debatten i det libanesiske ministerrådet. Etter noen år bestemte Hizbollah seg for å bli en full partner i parlamentet og i regjeringen sammen med sin sjia-allierte, Speakeren (i parlamentet) og lederen for “Amal” -bevegelsen, Nabih Berri.

Etter tilbaketrekking av den syriske hæren fra Libanon i 2005 og den tredje israelske krigen mot Libanon i 2006, bestemte Hizbollah seg for å ta sin andel sammen med Berri i utnevnelsen av sikkerhetsoffiserene som ble tildelt sjiaene, og overlot til Speakeren alle andre senior og juniorjobber som skulle tildeles sjiagruppene, i samsvar med det libanesiske bekjennelse- og maktfordelingssystemet. Hizbollahs forhold til Amal var betinget av ett hovedprinsipp: utnevnelse av en sikkerhetsoffiser i hæren eller andre sikkerhetsstyrker måtte godkjennes av begge hovedgruppene av sjiaer.

Hizbollah oppfylte målet om å beskytte de libanesiske sjiaene. Hizbollahs mål var å sikre at den historisk undertrykkede gruppen av sjiaer aldri mer ville bli utsatt for urettferdighet i det libanesiske politiske systemet. Lange tiår med urettferdighet overfor shiaene i Libanon tok slutt, da Hizbollah ble en mektig og effektiv militær og sosial gruppe.

Hizbollah er i dag ”den som nominerer republikkens president” etter gruppens vellykkede år med krig mot ”den Islamske staten” og al-Qaida i de libanesiske grenseområdene, og i Syria og Irak. Hizbollahs menn opererte i denne forbindelse innenfor et territorium som er ti ganger større enn Libanon i begge disse landene. 

Hizbollah er idag ikke bare en innenlandsk libanesisk gruppe, men en regional og internasjonal aktør. Hizbollahs mannskaper var til stede i Bosnia, Yemen, Irak, Syria og Palestina i tråd med deres ofte gjentatte mål å forsvare de undertrykte uansett hvor de befant seg. Generalsekretær Sayyed Hassan Nasrallah bekreftet nylig dette oppdraget: “Uansett hvor vi trenger å være til stede, skal vi være der”. Men Hizbollahs engasjement i regionale kriger og innenrikspolitikk har hatt både positive og negative effekter på gruppen og dens operasjoner.

Militært sett er Hizbollah en av de sterkeste irregulære, men samtidig organiserte hærene i Midtøsten. De har titusenvis av raketter med lang rekkevidde, presisjonsmissiler, anti-skip og anti-luft missiler, væpnede droner, avansert elektronikk og overvåkingsfunksjoner (telefonavlytting), og tusenvis av spesialstyrker.

Innenlands er alliansen og det sterke båndet med deres sjia-partner, speaker Nabih Berri, og hans kristne partner, republikkens president Michel Aoun, sammen med hans svigersønn, utenriksminister Gebran Bassil (som fungerer som leder for den frie Patriotic Movement (FPM)), ikke uten kostnader. I de siste ukene med protester i landet, kom for første gang sjiaer som regnes som en integrert del av “Hizbollah-samfunnet”, ut i det åpne og kritiserte Berri og Bassil hardt, og tok avstand fra Hizbollahs påståtte støtte til allierte anklaget for korrupsjon.

Det som ser ut til å være et anti-korrupsjonopprør i Libanon er også en indirekte anti-Hizbollah-kampanje, som tar sikte på å ødelegge for allierte når det ikke er mulig å treffe Hezbollah selv direkte. Mange regionale og internasjonale aktører, som anerkjenner at de ikke kan slå Hizbollah på en slagmark (som vist med seirene når de konfronterte Israel, i Syria, i Irak og i Jemen), ville være glade for å se Hizbollah involvert i innenrikspolitiske kamper, uro eller politisk hengemyr. Dette har vært den amerikanske administrasjonens politikk, utført utrettelig av USAs utenriksminister Mike Pompeo. Kan han lykkes?

I Syria ble president Bashar al-Assad en av de mest solide allierte for Iran. I Irak har Teheran klart å fremme sine tre viktigste toppallierte, statsministeren, høyttaleren og presidenten, til makten. Den irakiske regjeringen kan stole på militsen Hashd al-Shaabi til å forhindre ethvert mulig statskupp, og har klart å hindre høyere irakiske offiseres planer i denne forbindelse, offiserer med sterk direkte tilknytning til den amerikanske ambassaden i Bagdad.

This article is translated free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.

Copyright ©  https://ejmagnier.com, 2019