Eksplosjonen i Libanon har blitt utsatt, men hvor lenge?

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Europa er bekymret for den libanesiske politiske krisen og de potensielle konsekvensene i tilfelle sivil konfrontasjon. Selv om de europeiske statene ikke har andre strategiske mål i Libanon enn USA, vil en borgerkrig påvirke Europa mer direkte ettersom flyktninger vil strømme til nabokontinentet.

Det er vanskelig å oppnå en avtale om en ny regjering for å forhindre ytterligere uro. Kilder i Beirut mener det kan ta flere måneder å danne en ny regjering, slik tilfellet var ved dannelsen av den siste regjeringen. Noen lurer på om det kanskje ikke er bedre å vente på resultatene av det amerikanske valget før de danner en ny regjering. Eller kanskje vil en ny regjering først dukke opp etter en stor sikkerhetshendelse, som attentatet på den avdøde statsministeren Rafik Hariri som utløste en politisk tsunami i landet. Alle indikasjoner på bakken peker på potensialet for en sivil konfrontasjon i mangel av en robust sentralregjering som kan ta hånd om sikkerheten i landet. Kan Libanon unngå en sivil konfrontasjon?

Stenging av hovedveiene og bevisst inkompetanse og passivitet fra sikkerhetsstyrkene – på grunn av USAs forespørsler om å tolerere stengningen av hovedaksen som knytter Libanon til hovedstaden – er ikke lenger overraskende oppførsel.

Hovedveiene som nå er stengt er nøye valgt: veiene som forbinder sørlige Libanon til Beirut og knytter Baalbek og veien fra Damaskus til Beirut er stengte. Disse områdene er hovedsakelig bebodde av og brukt av sjiaer. Veiene er sperret hovedsakelig i visse sekteriske områder kontrollert av sunnimuslimske tilhengere av den midlertidige Sunni-statsministeren Saad Hariri og hans druser-allierte Walid Joumblat. Stengingen av andre veier i det kristendominerte Dbayeh av den pro-amerikanske kristne lederen Samir Geagea, leder for de «libanesiske styrkene», og i Tripoli, ser ut til å være en slags avledningsmanøver fra hovedmålet: å utfordre Hizbollah.

Kilder i Beirut mener målet er å gjøre situasjonen vanskeligere for sjiaene som representerer samfunnet som beskytter Hizbollah. Målet er å tvinge organisasjonen ut i gatene. Hizbollah er klar over dette og prøver å unngå å svare på provokasjoner. Stengingen av disse veiene er en invitasjon til Hizbollah om å ta fatt i situasjonen og rette våpenet mot andre libanesiske borgere, noe som skjedde 5. Kan 2008.

I 2008 ba Druse-ministeren Marwan Hamadé – under regi fra Walid Joumblat – og den amerikanske statsministeren Fouad Sinioura Hezbollah om å kutte det fiberoptiske private kommunikasjonssystemet som sammenknytter alle landets hjørner. Israel sluttet aldri med å overvåke Hezbollah-kabelen som på grunn av sitt høye sikkerhetsnivå og regelmessige kontroll hadde klart å nøytralisere alle israelske innretninger tilknyttet den av israelske spesialstyrker under deres infiltrasjon til Libanon for akkurat dette formålet. Den libanesiske regjeringen gjorde en innsats i kan 2008 for å kutte kabelen for å bryte gjennom Hizbollahs strenge sikkerhetssystem, nøkkelen til dens kommando og kontroll i fredstid og spesielt i krigstid. Dette gjenstridige forsøket – til tross for gjentatte advarsler om å la være- framprovoserte to dager senere en styrkedemonstrasjon ved at Hizbollah okkuperte hele hovedstaden på noen få timer uten alvorlige ofre. USA-vennlige leiesoldater som samlet seg og gjemte seg i Beirut for å utløse en borgerkrig denne dagen, i påvente av Hizbollahs mulige reaksjon, ble nøytralisert på kort tid til tross for store pengebeløp investert i deres planlagte beredskap for krig mot Hizbollah i Beiruts gater.

I dag er målet å se Hizbollah kontrollere gatene og bevæpne syrere og libanesere som er imot regjeringen. Målet er å ta Libanon-saken inn for FN for å rettferdiggjøre et utenlandsk inngrep. Målet er ikke å se Hizbollah beseiret av de innledende sammenstøtene; den veltrente og potente militærorganisasjonen til Hizbollah kan ikke beseires av entusiastiske leiesoldater og lokale krefter. Målet er å frata Hizbollah legitimitet og la de betale en tung pris for sine utilgivelige seire i Syria og Irak og bevegelsens støtte til palestinerne og jemenittene.

Libanons økonomiske problemer er ikke det viktigste problemet. I Kongressens vitnesbyrd fortalte den tidligere amerikanske utenriksministeren og ambassadøren i Libanon, Jeffery Feltman, til den amerikanske kongressen at “Libanons hele eksterne gjeld (rundt $ 35 milliarder dollar) er i tråd med estimatene for hva Saudi-Arabia blør hvert år for å føre sin krig i Jemen ($ 25- $ 40 milliarder dollar). ”

Regional og internasjonal økonomisk støtte til Libanon vil bli innsprøytet med ett formål: å utløse en borgerkrig i håp om å beseire Hizbollah på lang sikt. Dette kan også redde Israel fra alvorlig politisk krise ved å provosere fram en krig mot Libanon i stedet for en intern krig blant israelere, noe som ikke virker umulig etter to mislykkede forsøk på å danne regjering i landet.

De fleste libanesere er klar over den sensitive og kritiske situasjonen i landet. De fleste frykter en borgerkrig, særlig med tanke på oppførselen til den libanesiske hæren og andre sikkerhetsstyrker som nå forholder seg passive og nekter å holde alle veier åpne. Disse handlingene fra sikkerhetsstyrkene bidrar sterkt til muligheten for en intern konflikt.

Oppriktige demonstranter med en rendyrket innenlandsk agenda har klart å oppnå mirakler ved å krysse alle sekteriske grenser og bære ett flagg: en slutt på korrupsjon og tilhørende fattigdom og tilbakeføring av stjålet kapital til Libanon. Demonstrantene ber rettssystemet om å påta seg sitt ansvar og for at landet skal endres til å få et sekulært styringssystem. Men sekteriske elementer og utenlandsk intervensjon klarer å avlede oppmerksomheten fra de virkelige nasjonale sakene som har overveldet libaneserne i mange tiår.

Den utenlandske intervensjonen er ikke avhengig av de berettigede kravene fra demonstranter i sin konfrontasjon med Hizbollah. Den er avhengig av sekteriske libanesere som vil bidra til Hizbollahs fall fra innsiden. Dette er ikke overraskende fordi Libanon er en arena hvor USA, EU og Saudi-Arabia er sterkt tilstede og aktive mot motstandsaksen ledet av Iran. Den iranske revolusjonsgarden (IRGC) -sjef Hussein Salame advarte i sin siste tale om at disse landene risikerer å “krysse en grense”.

Siden den “islamske revolusjonen” i 1979 har ikke Iran innledet kriger mot nabolandene, men har begrenset seg til å forsvare landet og å bygge sin egen “motstandsakse”. Nylig foreslo Iran – til ingen nytte – et HOPE (Hormuz Peace Endeavour)-initiativ overfor sine naboer, som søker et felles engasjement for sikkerheten i Midtøsten, utenom USAs inngrep.

Iran beseiret det internasjonale samfunnet da landet bidro til å forhindre at regjeringen i Damaskus falt etter år med krig. Iran har effektivt støttet Hizbollah og palestinerne mot Israel, USAs favorittallierte; Iran sto ved Iraks side og forhindret en fiendtlig regjering fra å nå makten; Iran har også støttet Jemens forsvarere mot Saudi-Arabias ubrukelige og destruktive krig. Irans fiender er mange og har ikke gitt opp enda. De prøvde, men klarte ikke å nå sine mål i 2006 i Libanon, i 2011 i Syria, i 2014 i Irak og i 2015 i Yemen. I dag implementeres en ny tilnærming for å beseire Irans allierte: væpning av hjemlige uroligheter, motivert av legitime antikorrupsjonskrav og reform, på bekostning av å sette hele land i flammer, dvs. Libanon og Irak.

Demonstranter har ikke klart å tilby en gjennomførbar plan, og caretaker-statsministeren Hariri prøver å heve seg over sin reelle parlamentariske tyngde ved å søke å fjerne politiske motstandere som kontrollerer mer enn halvparten av parlamentet. Libanon har nådd et veiskille der en utveksling av skudd ikke lenger er utelukket. Konflikten har allerede krevd liv. Det ser ut til at Libanon er på vei mot selvdestruksjon.

This article is translated free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.

Copyright ©  https://ejmagnier.com, 2019