Irak er den neste slagmarken

xOZMqUor

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Velinformerte og etablerte kilder ved den irakiske statsministeren Adel Abdel Mahdis kontor i Bagdad mener “USA er uvillige til å lytte til fornuft, til den irakiske regjeringen eller parlamentet. Den har til hensikt å bringe krig mot seg selv og forvandle Irak til en slagmark, ved å nekte å respektere loven og trekke tilbake styrkene. USA vil bli møtt med sterk og legitim folkelig væpnet motstand, selv om noen irakere (i Kurdistan) vil bryte loven og vil godta USAs tilstedeværelse i deres region, men ikke uten en tung pris. ”

Iraks fungerende statsminister Adil Abdel Mahdi foreslo for parlamentet å bli enige om en ny lov som ber USA om å forlate landet. Parlamentet lyttet til Abdel Mahdi og ble enige om en ny lov som hever kontrakten mellom Irak og de amerikanske styrkene og ba regjeringen om å gjennomføre loven. Abdel Mahdi krevde i en telefonsamtale med USAs utenriksminister Mike Pompeo at de skulle sende en delegasjon for å organisere den totale tilbaketrekningen av alle amerikanske styrker fra landet. Svaret måtte ikke vente lenge: “USA skal ikke trekke seg fra Irak, men respektere suvereniteten og beslutningene,” sa sekretær Pompeo. Den amerikanske tjenestemannen unnlot å forklare hvordan Washington kan avvise den irakiske suverene beslutningen som ber om tilbaketrekking av de amerikanske troppene, og respektere den samtidig.

President Donald Trump inntok en tøff stilling som ba irakerne om å betale milliarder av dollar for oppbyggingen av de irakiske basene hans styrker låner per idag. Ellers truet han med å “utsette irakerne for sanksjoner som de aldri har sett før” og at «landets bankkonto i Federal Reserve Bank of New York med saldo på $ 35 milliarder dollar, kan stenges».

Den amerikanske ambassadøren i Irak, Mathew Tueller, overleverte til irakiske embetsmenn – inkludert statsminister Abdel Mahdi, som har bedt om at de amerikanske styrkene skal fjerne Irak – en oversikt over alle de amerikanske sanksjonene Irak kunne bli utsatt for dersom regjeringen insisterer på total tilbaketrekning av alle USA styrker. Dette har utløst en øyeblikkelig reaksjon fra irakiske grupper som er villige til å kjempe mot de amerikanske styrkene, som en gang tidligere har vært sett på som okkupasjonsstyrker i Irak.

Irakiske grupper som kjempet mot al-Qaida og IS i Syria og Irak besøkte den nyutnevnte iranske generalsjefen for IRGC-Quds-brigaden Ismail Qaani som erstattet Sardar Qassem Soleimani. De ba om militær og økonomisk støtte for å bekjempe de nye “okkupasjonsstyrkene”. Den iranske generalen lovet å hjelpe til med å gjennomføre parlamentet, regjeringens og folkets beslutning om å bekjempe de amerikanske okkupasjonsstyrkene. Det forventes at Qaani besøker Irak, der over 100 iranske rådgivere jobber i den irakiske sikkerhets og kommandobasen i Bagdad, sammen med syriske og russiske kolleger, for å bekjempe IS.

ENmtXxbUUAAzI70-1

Trumps beslutning om å ta kontroll over Iraks oljeinntektskonto i den amerikanske sentralbanken i New York kan skape en devaluering av lokal valuta og et krasj i det økonomiske systemet. Det er også en implisitt trussel etter Trumps ord, om å konfiskere Iraks nasjonale gullreserver, holdt i New Yorks føderale bank.

Det er klart at den amerikanske administrasjonen ikke kunne bry seg mindre om stabiliteten i Irak og konsekvensene for det nærliggende europeiske kontinentet, som kan lide ytterligere av irakiske flyktningestrømmer og økt ustabilitet i Midtøsten.

Sekretær Pompeo hevdet feilaktig at det irakiske parlamentets avgjørelse er uforpliktende. Hvorfor vil en amerikansk tjenestemann anse en irakisk politisk beslutning som ugyldig?

Da USA myrdet den irakiske militære lederen Abu Mahdi al-Muhandes, den iranske sjefen Qassem Soleimani og andre offiserer i deres selskap, ba den irakiske statsministeren om tilbakekall av den avtale nmellom USA og Irak som ble undertegnet i 2014 som regulerte de amerikanske styrkenes tilstedeværelse i Irak.

Den opprinnelige avtalen ble sagt opp i 2011 da alle amerikanske styrker trakk seg ut av Irak. I 2014 ble avtalen reaktivert av den irakiske regjeringen for å få støtte i kampen mot den islamske staten (IS).

I innledningen sier avtalen at USA vil støtte Irak mot “trusler mot sin suverenitet og territorielle integritet og mot det demokratiske, føderale og konstitusjonelle systemet.”

ENnL8cvWsAAII2B

USA bryter avtalen ved å bruke bakken og luftrommet – som uttalt av statsminister Abdel Mahdi – uten å be om Bagdads tillatelse. De amerikanske styrkene lar Israel myrde irakiske befal og angripe irakiske lagre – som den amerikanske ambassadøren i Irak informerte Abdel Mahdi om. Ved å drepe irakiske og iranske befal på Bagdad flyplass, forårsaket amerikanske styrker oppsigelsen av den ikke-respekterte avtalen, i samsvar med artiklene 2 og 3.

Den amerikanske regjeringen krenker ytterligere Iraks suverenitet ved å ignorere det irakiske parlamentets resolusjon og nekter å planlegge tilbaketrekningen av alle styrker. Ikke bare dette: President Trump har åpent truet med å knekke den irakiske økonomien ved å se bort fra FN og folkeretten, og dermed innføre jungelens lov.

I det irakiske parlamentet stemte 173 parlamentsmedlemmer av 328 for tilbaketrekking av de amerikanske styrkene. Forslaget fra den fungerende statsministeren er ikke-bindende. Regjeringen kan bare komme med forslag og ytre sin mening. Lovgivningsvedtaket går tilbake til parlamentet, og vedtaket vil være en lov som binder den nåværende og fremtidige regjeringen, med mindre et nytt parlament opphever vedtak fra det forrige.

Selv om alle kurderne og de fleste sunnimedlemmene (3 var tilstede) i parlamentet var fraværende, er ikke grunnloven avhengig av tilstedeværelsen av alle religioner eller etnisiteter, men avstemningen og lovkildene er basert på flertallet (halvparten pluss en). Slik blir parlamentets formann (Speakeren), presidenten og statsministeren valgt, alltid av den mest betydningsfulle politiske koalisjonen.

PHOTO-2020-01-08-12-55-38

Parlamentet vil møtes igjen for å lese resolusjonen for andre gang, be alle parlamentsmedlemmer om å signere dokumentet og avtale en frist for USAs tilbaketrekning. Avtalen krever ikke undertegning av presidenten i denne saken, som erklært av parlamentformann Mohamad al-Halbousi, men krever Halbousis tilstedeværelse, som er tilfelle.

President Trump ba Irak om å betale ham “milliarder av dollar” for utvidelse av militærbaser for å huse de amerikanske styrkene. Igjen ignorerte USA bevisst artikkel 5 i avtalen om at at “Irak eier alle bygninger, ikke-mobile strukturer .. inkludert de som brukes, konstrueres, endres eller forbedres av USA. Når de trekker seg ut, skal USA avhende alle fasilitetene til Irak. USA skal bære kostnadene for konstruksjoner, endringer eller forbedringer i de avtalte fasilitetene og områdene som er avgitt for den eksklusive bruken..fri for gjeld og økonomiske byrder.”

Artikkel 24 sier også at “USA anerkjenner den irakiske regjeringens suverene rett til å be om de amerikanske styrkenes uttrekning fra Irak når som helst.” Trump ser bort fra denne traktatplikten, og i stedet uttaler han: «Irakerne vil betale en høy pris hvis de vil ha oss ut.» Det viser den amerikanske administrasjonens intensjon om å forbli i det oljerike Irak i lang tid.

Etter attentatet mot generalene er det derfor liten tvil om at 2020 vil være et hett år i Irak og svært tøft for de amerikanske styrkene hvis deres president fortsetter å ignorere Iraks suverenitet og uttalte vilje. De amerikanske styrkene vil bli betraktet som en okkupasjonsstyrke som legitimerer væpnet motstand mot dem. Irak er tilbake til 2003 da George W. Bush erklærte landet okkupert. Dette var da motstanden tok fart. Trumps siste år av hans første periode vil sannsynligvis ikke bringe stabilitet i Midt-Østen, og vil helt sikkert være farlig for amerikanske tjenestemedlemmer som er utplassert i regionen.

Denne artikkelen er oversatt gratis til mange språk av frivillige slik at leserne kan glede seg over innholdet. Den blir ikke låst bak betalingsmur/Paywall. Jeg vil takke følgere og lesere for tilliten og støtten. Hvis du liker det du liker, trenger du ikke bli flau over å bidra til å finansiere den for så lite som 1 Euro. Ditt bidrag, uansett hvor lite det er, vil bidra til å sikre kontinuiteten. Takk skal du ha.

Copyright © https://ejmagnier.com  2020