Na de uitbarsting moeten we ons voorbereidending op een terugkeer naar de normale gang van zaken en te leven met COVID-19

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Geen enkel land ter wereld zal waarschijnlijk gespaardworden en elk land, behalve misschien China, Zuid-Korea en sommige Aziatische landen, verwachtten zich aan het bereiken van het “explosie” niveau, de piek die het hoogste sterftecijfer van COVID-19″, het Coronavirus, vertegenwoordigt. Waarop de curve an nieuwe slachtoffers zal beginnen dalen. Dit is het moment waarop de wereldleidersn, ook al zal het virus nog maandenlang aanwezig blijven, de beslissing zullen moeten nemen om de meeste samenlevingen weer normaal te laten functioneren. Voorzorgsmaatregelen van hoge sanitaire normen en ‘social distanting’ zullen nog steeds worden geadviseerd, met name onder ouderen en de meest kwestsbaren, maar de economie moet, ondanks het enorme verlies aan mensenlevens, vroeg of laat weer op het normale spoor komen

Op 10 maart bezocht de Chinese president Xi Jinping de stad Wuhan, in de provincie Hubei, het centrum van de uitbraak van het coronavirus, en verklaarde dat de situatie onder controle was: “Het is gelukt om de situatie te stabiliseren en het tij te keren in Hubei en Wuhan”, zei hij. De Chinese president heeft nooit gezegd dat het virus voorbij was, enkel dat COVID-19 onder controle was. China heeft zijn slachtoffers geaccepteerd en zal in staat zijn om de stroom van nieuwe gevallen te verwerken en zal niet langer onderworpen zijn aan een vloedgolf van ernstige gevallen die naar ziekenhuizen worden gesuurd en het medisch personeel overrompelen.

In feite is dit wat de Europese leiders tussen de maand mei (voor sommige bedrijfstakken die het meest essentieel zijn voor de voor de economie) en de maand juni (voor alle andere) zullen moeten beslisse. Het zal afhankerlijk zijn van welke landen het hoogste niveau van de Coronavirusexplosie bereikt hebben en waar de curves beginnen te dalen waarbij een veel lager niveau van slachtoffers, tientallen per dag in plaats van de duizenden en honderden vqan vandaag in de VS en Europa, besmet worden.

Regeringen kunnen zich geen onherstelbare schade aan hun binnenlandse economie veroorloven en zullen moeten oproepen tot een terugkeer naar productiviteit. De bevolking kan zich niet veroorloven om zoveel quarantaineperiodes van twee weken thuis te zijn. Dit is de periode die de bevolking vanaf het begin is opgelegd en die regelmatig wordt verlengd tot het aantal slachtoffers begint te dalen.

Het inkomensverlies voor gezinnen en individuele personen wordt tot nu toe wereldwijd geschat op 860 tot 3,4 biljoen dollar. De verliezen voor de reisindustrie worden geschat op 30 tot 60 miljard dollar. Het verlies aan handel in goederen en diensten zal oplopen tot $320 miljard per kwartaal. 

Veel mensen zijn afhankelijk van lagere lonen met weinig spaargeld en werden in deze pandemische crisis verrast. Maar samenlevingen zullen graag weer aan het werk gaan met COVID-19 in de buurt en ermee leren leven. De reden is simpel: er zal geen medicijn beschikbaar zijn voor het einde van dit jaar 2020. Daarom heeft het geen zin om een eindeloze quarantaine op te leggen die duurt tot er een oplossing voor het coronavirus is gevonden – vooral wanneer de meeste wetenschappers schatten dat tussen de 80% en 85% van de bevolking besmet kan zijn met COVID-19, maar zich daar niet van bewust zijn of slechts milde symptomen vertonen. Ze hebben een immuunsysteem dat in staat is om het virus te bestrijden en zouden weer productief kunnen zijn in hun respectievelijke samenlevingen. Na de tsunami van gevallen die zich naar de ziekenhuizen hebben gehaast, kan het medisch personeel, na de vertraging van het aantal gevallen, medische hulp bieden aan pas besmette mensen. 

Ouderen en jongeren en personen met een kritieke medische voorgeschiedenis (obesitas, hartaanvallen, cholesterol, longontstekingen, hoge bloeddruk en ontoereikende immuunsystemen) zullen nog steeds worden gevraagd om hun bewegingen te beperken. Hun familie en vrienden zullen ook worden aanbevolen om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer ze elkaar en degenen die gevoelig zijn voor het virus ontmoeten, om te voorkomen dat ze het virus op hen overdragen. De regeringen zullen de tijd hebben om voldoende tests uit te voeren voor de hele bevolking en om hun medische systemen en apparatuur te verbeteren om te voorkomen dat ziekenhuizen in de toekomst overstelpt worden en het medisch personeel uitgeput geraakt (wat nu in veel landen realiteit is).

Afstandsleren en werken van thuis uit zal verder worden ontwikkeld: de wereld zal waarschijnlijk aan andere, toekomstige virussen, of de terugkeer van de COVID-19, worden blootgesteld voordat er een vaccin wordt gevonden.  Het opleggen van quarantaine bij elk nieuw virus zou betekenen dat de bevolking telkens opnieuwthuis blijft: de economie zou zich nooit herstellen. 

Tijdens de verspreiding van de pandemie zagen mensen in dat hun dierbaren stierven, of konden sterven, en dat er weinig gedaan kon worden om dit onbekende virus te verslaan. Door hun angst voor hun eigen leven werden de mensen ook geconfronteerd met het feit dat hun nationale gezondheidszorg hen in de steek had gelaten. Zelfs in de meest geavanceerde westerse samenlevingen (Europa, Canada, Australië en de Verenigde Staten van Amerika) of op welk ander continent dan ook. De bevolking werd geconfronteerd met de realiteit niet aanwezig te kunnen zijn om te rouwen bij de begrafenis van familieleden – uit angst voor hun eigen leven. En president Donald Trump gelooft dat het vooruitzicht van 200.000 Amerikanen die zijn overleden aan het Coronavirus a good job” zou zijn voor zijn administratie om de pandemie in te dammen. 

Eens de storm is gaan liggen, zal de bevolking hun leiders willen ondervragen over hun prestaties en het mislukken van de planning voor het ergste scenario. Organisaties zullen kritiek hebben op de redenen die tijdens de explosie van de pandemie zijn aangevoerd. Waarom er niet voldoende tests beschikbaar zijn gesteld aan alle mensen om de verslechtering van alle individuele gevallen snel te voorkomen. Het is waar dat geen enkel land was voorbereid op een tsunami: duizendenpatiënten met een zwak immuunsysteem werden tegelijkertijd naar ziekenhuizen gebracht.  Ook kon geen enkel ziekenhuis ter wereld voldoende bedden bieden om de tienduizenden gevallen op te vangen. Er was een tekort aan ademhalingstoestellen om de betrokken aantallen op te vangen en levens te redden. 

Deze handicaps moesten tijdens de uitbraak van het virus worden geaccepteerd. Veel leiders zullen echter ter verantwoording moeten worden geroepen en zelfs moeten opstappen, als de paniek eenmaal is verdwenen. Het is gewoon onaanvaardbaar dat ontwikkelde landen honderden miljarden aan belastinggeld uitgeven aan oorlogsvoering, oorlogen voeren overzee of investeren in het sturen van militaire troepen naar het buitenland, maar er niet in slagen hun eigen nationale medische systeem uit te rusten, te onderhouden en te dynamiseren. Deze “economische strategie” maakt hen verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. 

Er wordt niet verwacht dat Europa uiteindelijk verdeeld zal blijven, maar het virus heeft wel voor nevenschade gezorgd. Een goede les werd geleerd door lidstaten van de EU zoals Italië, die China en Rusland niet langer als vijanden kunnen blijven beschouwen. In tijden van nood hebben deze landen, waaronder ook Cuba, zich gehaast om Rome te helpen, ook al had de Italiaanse regering sancties opgelegd aan Moskou. De “machtigste natie”, de VS, speelde haar rol niet en reageerde pas zeer laat op de behoeften van haar vermeende bondgenoten op het Europese continent. Frankrijk en Duitsland hebben vele weken gewacht vooraleer zeItalië gingen steunen. Italië, het land dat na China het zwaarst werd getroffen en alleen in het oog van de storm werd gelaten toen de nood het hoogst was. De Italiaanse president Sergio Mattarella vroeg de EU om haar gedrag te corrigeren voordat er onherstelbare schade aan de EU-instelling werd toegebracht.

China en Rusland komen allebei als winnaars uit de bus. Ook al hebben slechts enkele Italianen de Chinese vlag gehesen en de Europese vlag laten zakken, China biedt zichzelf niet aan als een substituut voor de Amerikaanse hegemonie, maar als een strategische partner. Ook Rusland richt zich, net als China, op de harten van de bevolking en heeft blijkbaar geen dominantiebeleid dat vergelijkbaar is met dat van de VS. Het Kremlin bood zijn hulp (100 virologen en tonnen medische benodigdheden) onvoorwaardelijk aan en Rome werd niet onder druk gezet om zijn sancties op te heffen. 

In contrast daarmee, weigerde de VS in de eerste weken van de uitbraak van het Coronavirus daarentegen Europa te helpen door midden in de periode van de pandemie  nieuwe sancties op te leggen aan Iran, een beloning van 15 miljoen dollar te geven voor inlichtingen die tot de arrestatie van de Venezolaanse president Maduro konden leiden en te dreigen met een oorlog tegen de Iraakse veiligheidstroepen Kataeb Hezbollah. Er was geen  medeleven van de VS met zijn tegenstanders, zoals Iran, dat hard werd getroffen door een pandemie. De huidige Amerikaanse oorlogszuchtige regering is niet in staat om te veranderen of om medeleven te tonen met andere mensen. Ze kunnen niet zien, begrijpen of zich aanpassen aan het feit dat de vijand wereldwijd is en geen onderscheid maakt binnen de mensheid.

Een COVID-19 antistof zal niet vlug beschikbaar zijn. Maar er is weinig twijfel over dat regeringen in de toekomst een andere aanpak zullen hanteren ten aanzien van medische paraatheid. Het is evenzeer zeker dat de bondgenoten zullen worden herschikt en dat de wereldheerschappij niet meer hetzelfde zal zijn wanneer de regeringen na de pandemie de controle terugkrijgen. De wereld voor COVID-19 zal niet meer dezelfde zijn als die na COVID-19.  Het virus zal onder ons leven, en zal maanden en jaren in stilte blijven voortbestaan.

Vertaald door Francis J.

Dit artikel is door vrijwilligers gratis in diverse talen vertaald zodat de lezers de inhoud zouden kunnen waarderen. Het artikel mag niet worden afgedekt door een betaalmuur. Ik wil mijn volgers en lezers bedanken voor het vertrouwen en de steun. Als je het apprecieert, voel je dan niet verveeld om desnnods met slechts 1 euro bij dragen en de site te helpen financieren. Je contributie, hoe klein ook, zal bijdragen aan de continuïteit ervan. Dank je wel.

Copyright © https://ejmagnier.com  2020