Iran is in Syrië om er te blijven en de reactie van Damascus op Israël is alleen maar uitgesteld

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Onlangs beweerde Israël dat Iran zijn troepen uit Syrië aan het terugtrekken was door de opeenvolgende luchtaanvallen die  Tel Aviv van boven Libanon en het Iraakse luchtruim uitvoerden.  Voorts lijken Israëlische autoriteiten te geloven dat Iran niet kan accepteren dat het in Syrië wordt uitgedaagd, maar toch nog lang niet op zoek is naar wraak. Dit is wensdenken van de Israëli’s, die Iran willen meeslepen in een confrontatie op Tel Avi’s eigen voorwaarden en tijdschema. Deze tactiek om Iran mee te slepen in de oorlog lijkt te worden onderschreven door zowel Israël als de VS, en geeft president Donald Trump zicht op de potentiële overwinning die hij nodig heeft voor zijn komende verkiezing. Het volgt op zijn persoonlijke falen, en dat van zijn regering, in de aanpak van de COVID-19-pandemie. Maar Iran loopt niet in deze val.

Bronnen binnen de “As van het Verzet” geloven dat “als Israël de “As van het Verzet” probeert mee te slepen in een confrontatie, de timing en de omstandigheden niet altijd gunstig zullen zijn. Israël wil inderdaad steun bieden aan Trump na de toenemende kritiek op hem en zijn regering vanwege de slechte prestaties en het niet voorkomen van de massale sterftecijfers als gevolg van het coronavirus. En door Iran in de richting van een confrontatie te drijven, geloofde Israël dat, op voorwaarde dat Teheran represailles neemt, dit een kans voor Trump zou zijn om in te grijpen en succes te boeken. De Israëlische bombardementen op verschillende doelen in Syrië bleven echter beperkt tot opslagplaatsen en wapendepots, waardoor het aantal menselijke slachtoffers opzettelijk werd ingeperkt, juist om een gelijke of grotere reactie te voorkomen. Israël weet echter ook dat Iran niet rechtstreeks op zijn aanvallen zal reageren, maar via zijn bondgenoten, met de Iraanse vingerafdruk op de reactie wanneer die gepast is”.

“Israël probeert de Amerikaanse president te steunen door de sentimenten van de westerse media, die zeer kritisch tegenover Trump staan, te verschuiven en stelt voor zijn aanstaande verkiezingen een mogelijke confrontatie met Iran voor. Teheran is niet klaar om in deze valkuil te lopen en vervangt simpelweg beschadigde of verouderde wapens – er zijn grote hoeveelheden Iraanse wapens die tot de oudere generatie behoren en die minder nauwkeurig zijn. De nieuwe Iraanse wapens behoren tot een generatie die veel moderner is dan de wapens die de Amerikaanse basis in Ayn al-Assad hebben getroffen. Maar de oudste generatie raketten blijft bruikbaar voor het bombarderen van grote steden. Ze dienen ook om aanzienlijke schade aan te richten en het doelwit van onderscheppingsraketten af te leiden, zodat het gat  voor de meer precieze raketten vrij komt en die hun doelwitten kunnen bereiken. In ieder geval mikken de Israëlische autoriteiten slechts op een klein deel van de raketten en andere wapens waarmee het Syrische leger, Irak en Libanon zich in geval van oorlog met Israël kunnen verdedigen .”

De Israëlische minister van Defensie Naftali Bennet zei dat Israël voor één gebombardeerde lading wapens er vijf door laat gaan. Deze verklaring bevestigt wat de “As van het Verzet” zegt over de beschikbaarheid van grote hoeveelheden wapens die hun magazijnen al vullen en het onvermogen van Israël om ze allemaal te vernietigen.

De bronnen geven aan dat “Syrië geen nieuw front met Israël hoeft te beginnen terwijl de VS het noordoosten bezet houden, op zoek naar een nieuwe oorlog zolang Trump aan de macht is (hij leidt een Amerikaanse regering die altijd trouw is aan Israël).  Syrië is niet op zoek naar een beleid om Israël af te schrikken, ook al is dat heel gemakkelijk te bereiken. Syrië kan tientallen raketten tegelijk lanceren tegen selectieve Israëlische doelwitten om zijn machtsmisbruik en voortdurende schending van de Syrische soevereiniteit te stoppen. De regering in Damascus heeft op dit moment echter andere prioriteiten, in de eerste plaats de bevrijding van de door Turkije en de VS bezette gebieden, gevolgd door de eliminatie van de jihadisten en de wederopbouw van de Syrische infrastructuur. De confrontatie met Israël wordt dus uitgesteld, maar zal onvermijdelijk plaatsvinden”.

Met betrekking tot de bewering dat de Iraanse troepen uit Syrië vertrekken, hebben bronnen bevestigd dat “Iran een stevige relatie met Syrië heeft. De Syrische president Bashar al-Assad verhoogt de militair-industriële-medische-oliesamenwerking tussen de twee landen. Ook heeft Iran meer dan een jaar geleden tientallen plekken verlaten om zich te vestigen op minder blootgestelde plekken in Syrië. Daarom probeert Israël zand in onze ogen te gooien door valse beweringen te verspreidt over zijn vermeende prestatie om Iran uit Syrië te verdrijven. De Israëlische aanvallen, ook al zijn ze enigszins schadelijk voor de wapenopslagplaatsen, zijn meer een show, en vormen geenszins een belemmering voor het Iraanse leger, de opleiding en de bewapening van Syrië. De Syrisch-Iraanse relatie is robuust, staat stevig in haar schoenen en is meer dan ooit versterkt na een decennium van oorlog tegen Syrië en de Iraanse steun voor de regering van Damascus”.

Trump loopt weg van zijn verantwoordelijkheden en zijn falen om zijn land te beschermen tegen COVID-19, hij die er maanden voordat het Amerika bereikte over werd ingelicht. Hij provoceert nu China en stuurt huurlingen naar Venezuela. Premier Benjamin Netanyahu treedt in Trumps voetsporen na zijn falen om het coronavirus te trotseren en niet in confrontatie te gaan met de Libanese Hezbollah. In de laatste confrontatie vernielde Israël een auto van Hezbollah aan de Syrische grens, waarbij geen slachtoffers vielen. Hezbollah reageerde door het hek aan de Libanese grens op drie verschillende plaatsen door te knippen. Deze operatie werd geïnterpreteerd als een ernstige waarschuwing aan Israël, waar kolonisten leven met de nachtmerrie dat duizenden goed getrainde en oorlogservaren speciale eenheden naar Palestina zouden kunnen oprukken in een eventuele toekomstige oorlog die door Israël wordt ontketend. Het lijkt erop dat Hezbollah er geen moeite mee heeft om de grens over te steken en de oorlog strategisch te verplaatsen buiten Libanees grondgebied.

Israël bombardeert Syrië omdat het, , ondanks zijn enorme vuurkracht, niet in staat is de confrontatie met Hezbollah aan te gaan. Daarom werd Syrië de enige plaats waar Israël zich kon ventileren en het moreel van zijn leger op een hoog niveau kon houden. Hezbollah heeft de Israëlische afschrikking en superioriteit van bewapening en militaire vuurkracht doorbroken en is erin geslaagd om Israël een nieuwe afschrikking op te leggen, die de Israëli’s niet weten te handhaven of onder ogen te zien.

Israël blijft in staat van paraatheid voor een mogelijke oorlog met de “As van het Verzet”. Dat bereidt zich echter ook voor door zijn vuurkracht te versterken, het aantal precisieraketten te verhogen, zijn speciale eenheden te trainen en een speciale training te ontwikkelen voor een drone-oorlog die vergelijkbaar is met die in de oorlog die in Idlib, bij de slag om Saraqeb met Turkije, werd ontketend. Het Syrische leger heeft in 10 jaar oorlog unieke vaardigheden verzameld en is meer dan ooit klaar om elke uitdaging aan te gaan, zelfs om de confrontatie met Israël aan te gaan wanneer het moment daar is. Daarom is elke media of officiële Israëlische bron die de vernietiging van de militaire capaciteit van Syrië claimt en de intentie van Iran om Syrië te verlaten, een papieren overwinning, waardeloos op het terrein. De beweringen van Israël zijn een fata morgana.

Vertaald door Francis J.

Dit artikel is door vrijwilligers gratis in diverse talen vertaald zodat de lezers de inhoud zouden kunnen waarderen. Het artikel mag niet worden afgedekt door een betaalmuur. Ik wil mijn volgers en lezers bedanken voor het vertrouwen en de steun. Als je het apprecieert, voel je dan niet verveeld om desnnods met slechts 1 euro bij dragen en de site te helpen financieren. Je contributie, hoe klein ook, zal bijdragen aan de continuïteit ervan. Dank je wel.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020