Konfrontasjon mellom USA og Iran i Libanon: mottiltak og opptrapping

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translation: Abu Hedda


Det ser ut som det blir en lang, varm sommer, etterhvert som spenningene øker mellom Washington og Teheran, det amerikanske valget nærmer seg, og det “maksimale presset” som utøves av USA eskalerer. Etter Syria er det Libanon sin tur. Landets økonomiske fallitt har nådd et kritisk punkt. USA prøver å tilskrive konsekvensene av den alvorlige økonomiske situasjonen til Hizbollah, den sterkeste av Irans allierte, selv om amerikanske tjenestemenn erkjenner noe annet. Iran og landets allierte har imidlertid bestemt at det libanesiske samfunnet som Hizbollah tilhører ikke skal bli mobbet eller presset til hungersnød. Ingen skal bli overrasket over å se iranske skip legge til ved havnen i Latakia for å forsyne Libanon med sårt tiltrengt mat, energi og medisinsk utstyr.


Libanon ligner den iranske provinsen Isfahan i størrelse og antall innbyggere. det vil ikke være vanskelig for Iran å organisere en månedlig lagring av ressurser for å forhindre at Irans viktigste allierte i Libanon blir utsultet. Hvis Iran kan forsyne Venezuela over Atlanteren, vil det være mye enklere å forsyne Libanon. Dette vil beseire dette siste forsøket fra USA og Israel for å dempe Hizbollah.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Det USA og Israel ikke har forutsett er det faktum at leverandøren, som mater og tilfredsstiller de grunnleggende behovene til befolkningen, vinner anerkjennelse og populær støtte. Dette kan føre til en endring i valgkartet i Libanon, inkludert muligheten for en modifisert konstitusjon. Den lokale valutaenes kollaps kan bli fulgt av en hel rekke tiltak, en utvikling hverken Israel eller USA forutså da de valgte Libanon som sin neste slagmark med Iran.

Til leserne mine: Jeg kan ikke lenger gi åpen tilgang til artiklene mine. Nyhetsbransjen har blitt knust av nyliberalisme og COVID-lockdowns. Dessverre har jeg ikke noe annet valg enn å be om individuell støtte. Når du abonnerer, støtter du den undersøkende journalistikken som er nødvendig for en solid forståelse av hva som skjer i Midt-Østen. Takk til de som kan bidra.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020 

Advertisements
Advertisements
Advertisements