همکاری حزب الله با ایران و چین آمریکا را به لرزه میاورد


توسط: ایلایجا مگنایر @ejmalrai

ترجمه: شیرین هاشمی

حزب الله با عجله و زیر چشم هواپیماهای بدون سرنشین اسراییل و امریکا صداها تن مواد غذایی را در انبار ها در بین مرز سوریه و لبنان ذخیره سازی کرده و این کار غیر معمول به دلیل این صورت‌گرفته که به قول نصرالله جلوگیری از گرسنگی مردم لبنان باشد. جنگ متحدان اسرائیل و امریکا بر علیه محور مقاومت ادامه دارد ولی به صورت جدیدی پیشرفت کرده: قبلا امریکا جنگ روی زمینی برای علیه افغانستان در سال میلادی ۲۰۰۱ و عراق در ۲۰۰۳ و جنگ زمینی اسرائیل علیه لبنان در ۲۰۰۶ شروع کرد و ادامه داد با ترور افراد بالا مقام در عراق. در حال حاضر این جنگ علیه ایران ، سوریه و لبنان با تحریم های گسترده ادامه دارد و عراق هم تحت فشار سنگین می‌باشد. در ژانویه سال پیش پس از قتل غیرقانونی سردار سلیمانی که حتی‌ گزارشگر سازمان ملل اگنس کالمارد این عمل را به آغاز جنگ تشبیه کرد، رییس جمهور ترامپ به عراق هشدار تحریم‌های بسیار سنگین داد‌ اگر دولت عراق بخواهد نیروهای زمینی امریکا را از خاک خود اخراج کند. ایران ۴۰ سال است که زیر تحریم‌های سنگین و مداوم به سر میبرد. و در چند هفته اخیر سوریه را با اینکه ۹ سال است‌زیر تحریم های شدید است به تحریم حتی سنگین تر قیصر محکوم کرده اند. وضعیت بحران اقتصادی لبنان و کم ارزشی پول لبنان قیمت مواد غذایی را بسیار گران کرده و دولت لبنان و حزب الله مصمم شدند که راه حل دیگری پیدا کنند جدا از امریکا و‌نصرالله پیشنهاد داد که دولت به طرف شرق یعنی روسیه و چین نگاه کند بدون اینکه پشتش را به غرب کند مگر اینکه امریکا به تحریمات سختش ادامه دهد. این پیشنهاد نصرالله دولت امریکا را بسیار نگران کرده چون به خوبی از اقتصاد عظیم چین و شرکای او در دنیا آگاه هستند و نگران از دست دادن هژمونی ( تسلط) امریکا می‌باشد. سفیر امریکا در لبنان دورتی شیا از این حرکت سیاسی لبنان انتقاد کرد که نشان دهنده نا همانگی‌در دولت امریکا است، پیشنهاد نصرالله که لبنان روابط خو‌درا با چین و ایران قوی‌تر کند باعث اغتشاش در دولت امریکا شده و به طور رسمی این همکاری بین لبنان و این دو‌کشور را انتقاد کردند مخصوصا چون این دو کشور قدرت مقابله با امریکا را در لبنان دارند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.


ایران قول داده که از متحدانش در خاورمیانه و جزایر کارائیب حمایت کند با صدور نفت به ونزوئلا زیر چشم‌های مراقب اما ناتوان امریکا. بالعکس امریکا کشورهایی را که فکر می‌کنند متحدان امریکا هستند به عنوان پیاده شطرنج که یک بار مصرف می‌باشد استفاده می‌کند و تنها هدفش بهزیستی اسرائیل می‌باشد.

در ملاقات خصوصی بین سفیر امریکا و نخست وزیر دیاب، امریکا خواستار ایجاد مرزهای دریایی و زمینی بین اسرائیل و لبنان شد. این درخواست را دولت لبنان چندین بار رد کرده است. امریکا می‌خواهد راه حل های موقتی برای لبنان پیدا کند و این کشور وابسته امریکا باشد و قدم های واقعی به طرف چین برای ایجاد زیر ساخت و تاسیس انرژی بر ندارد.

توانایی نظامی حزب الله قدرت او را در تمامی خاورمیانه نشان داده. سخنرانی اخیر سید نصرالله برای اضافه کردن به محبوبیت او‌نبود ولی برای فراهم کردن برنامه ای است که به تامین نیازهای مردم لبنان برسد. امریکا ممکن است که به فکر تحریم های بیشتر و راهای دیگری بر ضد حزب الله باشد. جنگ نرم تازه شروع شده‌ ولی قطعا محور مقاومت ادامه به استقامت و پایداری خواهد داد.

Advertisements
Advertisements
Advertisements