Hvordan Israel ser på Beirut-eksplosjonen og Hizbollahs innflytelse i Libanon

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

“Hizbollah kontrollerer Beirut havn og er godt orienterte om alt som skjer der. De bruker sin innflytelse for å smugle sine forsendelser gjennom og foretrekker å holde disse forsendelsene ved havnen for å forhindre at Israel bombet den.”
“Hizbollah kontrollerer Libanon og framtvang valget av general Michel Aoun som president og av Hassan Diab som statsminister. Gjennom sin innflytelse i parlamentet og regjeringen håndhever de dessuten beskyttelsen av landets arsenal og sin egen tilstedeværelse som en mektig væpnet organisasjon.
“Israel vil bruke sin innflytelse for å forhindre finansiell støtte i å nå Libanon med mindre Hizbollah oppløses og avvæpnes, og bevegelsens deltagelse i den forestående libanesiske regjeringen forhindres.”
”Det internasjonale samfunnet bør hindre Iran i å hjelpe Libanon med infrastrukturgjenoppbygging eller å tilby økonomisk støtte til landet; det bør holdes stram kontroll over alle kontantstrømmer til regjeringen. “
“Det internasjonale samfunnet bør forhindre Iran i å dra nytte av Libanons svakhet og stoppe det fra å hjelpe libaneserne.”

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Israelske medier, militære analytikere og offisielle befal kommenterte i lys av denne rammen når de uttalte seg om eksplosjonen i Beirut havn 4. august. Eksplosjonen var forårsaket av uaktsomhet og manglende hensyn til offentlig sikkerhet. 2.755 tonn Ammonium Nitrat (AN) – klassifisert som farlig gods – ble igjen ved havnen i 2013 mens lokale tjenestemenn og dommere skyldte på hverandre, til lasten eksploderte. AN (NH4NO3) er mye brukt som gjødsel, men er også en komponent i mange typer gruveeksplosiver hvis stoffet blandes med fyringsolje eller detoneres med en eksplosjonsladning. AN brenner ikke på egen hånd, men fungerer som en oksygenkilde for å akselerere forbrenningen av andre materialer. Det er den raske frigjøringen av gasser som forårsaker en eksplosjon hvis en intens brann antennes i nærheten. Dette var faktisk det som skjedde: ved havnen i Beirut sto flere tonn antent brennbart materiale igjen og brannmenn prøvde å kontrollere brannen som hadde startet en time før noen innså det.
Den israelske utenriksministeren Gabi Ashkenazi sa “Hizbollah opptrer i urbane og tettbygde områder og bruker libanesiske borgere som menneskelige skjold slik vi så under den uheldige hendelsen i forrige uke. Hizbollah er ansvarlige for havne-eksplosjonen. ”
Den israelske statsministeren sa, “for å unngå katastrofer som den i Beirut havn, må vi konfiskere eksplosiver og missiler som Hizbollah har gjemt i sivile befolkningssentre i Libanon.”
De fleste israelske tjenestemenn og analytikere konkluderte med at Hizbollah er mye svakere i dag, og at de derfor bør forbli utenfor den forestående regjeringen. De anså fratredelse av statsminister (nå oppsynsmann) Hassan Diab som et positivt skritt for Israel fordi han ledet en «Hizbollah-regjering».
Israelske tjenestemenn ønsket en «hurtig dannelse av en ny regjering eksklusive Hizbollah, slik at Diab ikke blir stående så lenge som overgangsfigur.” Det virker som den generelle oppfatningen blant eksperter i Israel er at den politiske makten i Libanon definitivt vil endre seg til fordel for Israels mål i Libanon og Midt-Østen.
Det bør være alvorlig tvil om den israelske vurderingen, som er overfladisk og indikerer liten kunnskap om libanesisk indre dynamikk. Det meste av det israelske medier og analytikere sa, er hentet fra arabiske medier (også fra Gulf-statene) som er fiendtlige mot Hizbollah,

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements