De VS stelde een gedeeltelijke terugtrekking en versoepeling van de sancties voor, Damascus verwierp het aanbod

Door Elijah J. Magnier:

Vertaling door: Francis J.

Damascus bevestigde het bezoek van de speciale afgezant van president Donald Trump voor gijzelingszaken Roger Carstens en Senior Directeur voor terrorismebestrijding Kash Patel aan Syrië en hun ontmoeting met het Syrische hoofd van de Nationale Veiligheid Ali Mamluk (gesanctioneerd door de Europese Unie en de Amerikaanse regering). Het was het allerlaatste van de drie bezoeken die de VS aan Damascus brachten. Het eerste bezoek was in 2017, toen de Verenigde Arabische Emiraten een bezoek regelden van een politieke en een militaire VS-delegatie waarvan het vliegtuig op de luchthaven van Damascus landde waar de delegatie een ontmoeting had met Mamluk.

De reden van het recente bezoek van de VS betrof de vrijlating van Amerikaanse gevangenen die in Damascus waren gearresteerd. Meerdere van deze gevangenen hebben de dubbele Syrisch-Amerikaanse nationaliteit en anderen zijn het land binnengekomen zonder via de officiële kanalen te gaan, maar werden door de rebellen ‘verkocht’.

Bronnen in Damascus zeiden dat “de leiders niet van plan zijn om de verkiezing van president Trump te bevorderen en er wordt niet verwacht dat er dit jaar een gevangengenomen Amerikanen zal worden vrijgelaten zolang Trump aan de macht is”.

“Brigadegeneraal Ali Mamluk vroeg aan de Amerikaanse functionarissen die hem bezochten of zij een plan hebben voor de terugtrekking van de door de VS bezette gebieden in Syrië, te beginnen met het olie- en gasrijke gebied in het noordoosten van het land. Als het Syrische leger de rivier mag oversteken om de controle over de energiebronnen te herwinnen, dan is Syrië bereid om de zaak serieus te onderzoeken, niet eerder”, zei de bron.

Mamluk verwierp een aanbod van de hoge diplomatieke delegatie van de VS om de door de EU en de VS opgelegde sancties tegen Syrië te versoepelen in ruil voor de onmiddellijke vrijlating van ten minste één gijzelaar. De leden van de VS-delegatie hechtten belang aan het moment van vrijlating. Zij hadden echter geen bevoegdheid om over de terugtrekking van alle VS-troepen uit het bezette Syrische gebied in het noordoosten te bespreken.”De Amerikaanse diplomaten noemden de mogelijkheid om al-Tanf, 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements