گزینه های کردها: «هیچ دوستی به غیر از کوهستان نداریم و قطعا اسراییل دوست ما نیست»

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:  

 شیرین هاشمی ترجمه   

مردم کرد که هم زبان هستند و روابط بین مرزها را در کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه را دارند توسط بسیاری از دولت‌های مختلف در قرن معاصر برای ایجاد بی ثباتی در خاور میانه استفاده شدند. این هنوز ادامه دارد به خصوص پس از اشغال عراق توسط امریکا و اشغال منطقه شمال شرقی سوریه که گروه اکثریت کردهای سوریه، یگان های مدافع خلق ( ی پ گ) قرار دارند. این گروه به حزب کارگران کردستان ( پ ک ک) تعلق دارد و پ ک ک که از طرف امریکا و کشورهای اروپایی در لیست تروریستی قرار گرفته است. اما کردهای ساکن عراق، سوریه، ایران و ترکیه به عنوان یک‌ ملت متحد نباید شناخت و هم‌چنان سرنوشتهای این چهار گروه در یک مسیر نخواهد رفت و مربوط به کشورهای میزبان هر کدام می‌باشد.
با وجود اینکه رویایی وجود دارد که تمام مردم کرد در یک کشور با هم خواهند بود و امریکا به برآوردن این رویا کمک خواهد کرد این عمل نخواهد شد چون عمل بسیار گران قیمتی می‌باشد. حتی اگر امریکا قصد داشت که یک دولت مستقل برای کردها ایجاد کند و جغرافی خاور میانه را تغییر دهد این کشورها می‌توانند با هم متحد شوند و جلوی این عمل را بگیرند. حتی رابطه کردها با اسراییل نمیتواند موقعیت کردها را عوض کند. چه زمانی کردها خواهند فهمید که در حال حاضر مورد سواستفاده توسط امریکا و اسراییل هستند و کوهها تنها دوست آنها میباشند به معنا اینکه دوستی با اسراییل به هیچ‌گونه نمیتواند راه نجاتشان باشد.
عادی شدن روابط کشورهای عربی با اسراییل باعث شده که کردها مجبور نباشند روابط خود را با اسراییل پنهان نگه دارند. مسعود بارزانی رییس کردهای عراق بیان کرد که او مخالف برقرار کردن روابط سیاسی با اسراییل نمیباشد با اینکه سیاست خارجه عراق به عهده دولت مرکزی می‌باشد که مخالف این عمل است. استانهای کرد نشین قسمتی از عراق می‌باشند و عواقب شدیدی برخورد میکنند اگر جرات برقراری رابطه با اسراییل را داشته باشند. هم چنین رییس‌های کرد عراقی باید رابطه خوبی را با کشورهای عربی و ایران و ترکیه را حفظ کنند. آنها در موقعیتی نیستند که بخواهند رابطه خود را با این کشورها به دلیل آشکار کردن روابط با اسراییل را به خطر بیاندازند.
برای ایجاد دلسوزی و شفقت از طرف دولت‌های غربی، اسراییل سعی میکند که روایت رابطه عاطفی بین کردها و یهودی ها را نشان دهد که هر دو اقلیت مورد ظلم و بی عدالتی قرار گرفتند. اما اسراییل  ضالم ترین  کشتار جمعی، توهین، قتل عام را از سال ۱۹۴۷ به بعد علیه مردم فلسطین انجام داده. اسراییل از سوی سازمان ملل متحد متهم به جنایات جنگی و جرایم ضد بشری شده ولی به آزار و ظلم و حملات جنگی علیه کشورهای خاور‌میانه ادامه می‌دهد. اسراییل حملات بی رویه و جنایات جنگی را در لبنان و سوریه انجام می‌دهد، عراق را بمباران میکند، ترور های غیر قانونی را در ایران و کشورهای دیگر انجام می‌دهد و به تمام قوانین بین المللی زیر پا میگذارد. کردها برای جلب توجه امریکا میخواهند با اسراییل رابطه برقرار کنند، جریان یهودی در دولت‌های امریکا یک نفوذ‌بسیار گسترده دارد و تمام رسانه ها را اداره میکند. اسراییل از کردها حمایت میکند برای اینکه کردها می‌توانند بی‌ثباتی در کشورهای منطقه ایجاد کنند و با اینحال کردها برای اسراییل یک وسیله مفید میباشند.
هر زمان که کردها در تاریخ باستان ‌ویا مدرن علیه کشور میزبان شورش ناموفق می‌کنند  از مرزهای بدون نگهبان به کشور های همسایه میروند و با کردهای آن کشور متحد می‌شوند. در حال حاضر اکثر‌ کردها در ایران، ترکیه،عراق و سوریه قرار دارند. زمانی که داعش نزدیک به اشغال عین العرب یا کوبانه بود، امریکا از ترکیه اجازه گرفت که از پیشمرگه های کرد استفاده کند و جلوی پیشروی داعش را بگیرد.

کردهای سوریه نقش بزرگی در جلوگیری از پیشروی القاعده از شهرهای نبل و الزهرا را داشتند ودر عوض ارتش سوریه و متحدانش به کردها در شیخ مقصود حلب کمک کردند. زمانی که ترکیه به شهر کرد عفرین حمله و اشغال کرد، بسیاری از مردم کرد در نبل و الزهرا پناهگاه یافتند و از آنها مهمان نوازی شد. اما رابطه بین ی.پ.گ و سوریه تغییر یافت زمانی که امریکا ی.پ.گ را تشویق کرد که شهر عفرین را به ترکیه واگذار کند و نفت این منطقه را استخراج کرده و به سوریه و عراق و ایران بفروشد و اجازه ندهد که محصولات کشاورزی این منطقه کرد نشین که بسیار فراوان می‌باشد به سایر نقاط سوریه برسد.
کردهای گروه ی.پ.گ که در شهرهای الحسکا، رقه و دیرالزور مستقر بودند به زودی حاضر بودند که برای نیروهای امریکا مزدوری کنند به امید تشکیل یک حکومت مستقل به اسم روژاوا اما ترکیه همراه با امریکا و اروپا گروه ی.پ.گ و قسمت سوری پ.ک.ک را به عنوان گروه تروریستی اعلام کرد.

ولی امریکا و برخی از کشورهای غربی بدون حکم/ اجازه سازمان ملل و یا سوریه ارتش خود را در سوریه دارند و به این دلیل نیروی اشغالی حساب می‌شوند. کردهای. ی.پ.گ مایل است که نیروهای نظامی امریکا در سوریه برای چندین سال پایدار بمانند که اجازه دهد که کردها قوی تر شوند و یا حتی دولت مرکزی سوریه را ضعیف کنند.
مقامات در الحسکا بیان کردند که کردهای ی.پ.گ رابطه بسیار گرمی با امریکا ‌اسراییل را دارند با اینکه امریکا و‌موساد اسراییل هر دو در دستگیری عبدالله اوجالان رییس پ.ک.ک در سال ۱۹۹۹ در کنیاهمکاری داشتند. اوجالان مارکسیست سابق بود ولی پ.ک.ک علامت داس وچکش‌را از پرچم خود برداشت چون عقیده داشتند که کمونیزیم نابود شده و امریکا عامل توسعه و پیشرفت می‌باشد. به اوجالان اجازه داشتن کمپ آموزش در منطقه بکا لبنان در سال ۱۹۹۱ داده شده بود و این کمپ آشکارا ضد صهیونیستی و در پشتیبانی کامل فلسطین بود. اوجالان بر ضد برقراری‌یک دولت مستقل کرد بود و عقیده داشت که این اتفاق مانند صیهونیسم دوم می‌شود و از این دولت کرد بر علیه ایران و ترکیه استفاده می‌شود. اوجالان بیان کرد که من تلاش کردم تا از این عمل جلوگیری کنم.
ی.پ.گ سوریه و حکومت اقلیم کردستان ( ک.ر.گ) به اشتباه عقیده دارند که اسراییل پلی به سوی کردستان بزرگ می‌باشد. روابط کردها و  اسراییل در سال ۱۹۳۰ زمانی که اولین رییس موساد رئوبن شیلواخ به عراق و مناطق کردنشین به عنوان نماینده یهودی فرستاده شد آغاز شد. کردستان راه یهودستان( خاک یهودان) را ادامه میداد با ادعای اینکه کردها و یهودها از نظر قومی از عربها و ایرانی ه و ترکه‌ای همسایه تفاوت دارند. کردها، به خصوص کردهای عراق متحدان طبیعی اسراییل میباشند واین در طی شش دهه اخیر این‌طور می‌باشد. روابط بین دو گروه از لحاظ تاریخی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد.

کردهای یهودی که به اسراییل در سال‌های ۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰ مهاجرت کردند برای کردهای عراق به عنوان نماینده شناخته شدند و تقاضای کمک به آنها را  از مردم اسراییل درخواست کردند. در سال‌های ۱۹۶۰، کردها کمک کردند تا یهودیان عراقی از کشور خارج شوند. حدود ۳۰۰۰۰۰ یهودی کرد در اسراییل زندگی می‌کنند. در سال ۱۹۶۶، وزیر دفاع عراق کردهای عراق را متهم به ایجاد اسراییل دوم در خاور میانه نمود.

در سال ۱۹۶۳، رییس جمهور اسراییل گلدا مایر ۱۰۰۰۰۰ دلار به کردها اهدا کرد، رافایل ایتون به کردستان سفر کرده. در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ مصطفی بارزانی دو بار به اسراییل 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

سفر کرد تا با نخست وزیران اسراییل در آن سال‌ها، لوی اشکول و مایر مذاکرات انجام دهد. نخست وزیر اسراییل، مناخیم بگین اعتراف کرد که اسراییل، نیروهای نظامی کرد را در کردستان و اسراییل تعلیم می‌دهند. در زمان شورش کردها در عراق در سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵، اسراییل به کردها تسلیحات نظامی ارایه کرد هم چنان موساد از مناطق کوهستانهای کرد نشین عملیات گسترده بر علیه کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه انجام داد.
در سال ۱۹۷۵، این رابطه پس از امضای عهد نامه الجزایر بین ایران و عراق به پایان رسید، این عهدنامه با موافقت شاه ایران بود و ایران قبول کرد که راه اسراییل به عراق را ببندد. در سال ۱۹۸۰، نخست وزیر اسراییل مناخیم بگین اعتراف کرد که اسراییل در شورش کردها علیه عراق در سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ به آنها کمک نظامی داشت. در ۲۰۱۳، حکومت  اقلیم کردستان  ، کوسرت رسول علی  به اسراییل سفر  نمود تا از راهبردهای کشاورزی اسراییل  آموزش یابد. در ژوئن ۲۰۱۴، اسراییل محموله صادراتی نفت از کردستان عراق را خرید که کردها بتوانند علیه داعش مبارزه کنند و این کمک بزرگی برای دولت کردستان در زمان مشکلات اقتصادی بود.
در می و اوگوست ۲۰۱۵، اسراییل ۱۴ میلیون بشکه نفت که ۷۷ درصد احتیاج اسراییل می‌باشد از کردستان وارد نمود. این مهم است که توجه کنیم‌که‌کردستان برخلاف میل حکومت مرکزی عراق نفت را به اسراییل صادر میکند. در ۲۰۱۷، اسراییل تنها کشوری بود که از همه پرسی برای استقلال کردستان عراق حمایت کرد حتی با وجود اینکه امریکا با این عمل مخالفت کرده بود.

چند روز پس از توییت ترامپ راجع به خروج امریکا از مناطق کرد نشین نخست وزیر اسراییل نتانیاهو پیام داد که اسراییل آمادگی کمک به مردم شجاع کردستان می‌باشد. ولی کردها از سه کشور که به طور علنی مخالف اسراییل میباشند یعنی ایران، عراق و سوریه و یک کشور ترکیه که رابطه چندان دوستانه با اسراییل را ندارد میباشند در ۲۰۱۹، زیپی هوتولی معاون وزیر خارجه اسراییل بیان کرد که ما از طریق های متفاوت به کردها کمک می‌کنیم و از جایگاه خود پیش کردها راضی هستیم.

رابطه اسراییل و کردها فقط زمانی می‌تواند به اقلیم کردستان عراق منفعت داشته باشد اگر امریکا به تقسیم بندی عراق و سوریه عمل کند ، عملی که اتفاق خیلی کم دارد. اما حمایت امریکا از کردها به نظر نمی آید که همیشگی باشد به دلیل اینکه ایران و ترکیه به شدت بر ضد یک دولت مستقل کردستان میباشند. ترکیه می‌تواند قدم های جدی بردارد و به جای ناتو روابط خود را با روسیه قوی تر کند واین را هیچ دولت امریکایی نمیتواند قبول کند. ایران هم می‌تواند مرزهای خود با اقلیم کردستان را ببندد و از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق می‌توانند استان‌های شمالی خود را محاصره کنند، در این اتفاق، اسراییل و امریکا توان پشتیبانی کامل از دولت اقلیم کردستان را ندارند.
عبدالله اوجالان یک بار فرمود که تغییر دادن رفتار های سنتی کردها از شکافت هسته ای آسان‌تر می‌باشد. رویای کردها همیشه یک رویا خواهد ماند، کردها به مزدوری و مورد سوء استفاده قرار گرفتن ازطرف  نیروهای خارجی ادامه خواهند داد. چه زمانی کردها متوجه خواهند شد که راه حل مشکلات خود با همکاری و صلح با کشورهای میزبان می‌باشد که بتوانند جزوی از جامعه این کشورها باشند.

Advertisements
Advertisements
Advertisements