Kurdernes valg: “Ingen andre venner enn fjellene … og absolutt ikke Israel.”

Av Elijah Magnier

oversatt av Abu Huda

Mange stater har brukt kurderne (som opprettholder samme språk og kultur over landegrensene med andre kurdiske stammer i Iran, Irak, Syria og Tyrkia) gjennom moderne historie – som et våpen mot forskjellige land i Midtøsten. Dette fortsetter å være tilfelle, spesielt etter USAs invasjon av Irak og okkupasjonen av det nordøstlige Syria der de syriske kurdernes dominerende gruppe, YPG (det vil si den syriske grenen av USA-EU kategoriserte terrorgruppen PKK) er basert. Men kurderne i Irak, Syria, Iran og Tyrkia er ikke homogene grupper, og deres skjebne og lojalitet spriker også i ulike retninger.

Til tross for en unik drøm som ville bringe alle de kurdiske befolkningsgruppene sammen og håpet om at Washington ville bidra til å oppfylle denne drømmen, vil ikke USAs støtte til de syriske og irakiske kurderne føre til at visjonen realiseres – kostnadene er for høye. Selv om USA ønsket å gi kurderne en stat og “omstokke Midt-Østen”, kan de berørte landene forene krefter og forhindre Washington i å oppnå det ønskede målet. Det kurdiske forholdet til Israel vil i liten grad tjene til å endre den kurdiske statusen i Midtøsten. Spørsmålet er fortsatt: når vil kurderne, som opptrer som USAs skjold og framskutte poster i Syria og Irak, forstå at deres “eneste venner (fremdeles) er fjellene” og at verken USA eller Israel eller samfunnet de bor i, eller landene der de har plantet røtter (og absolutt ikke Israel) – kan være deres beskyttelse mot fremtidig forfølgelse, eller deres frelse?

Den israelske normaliseringen overfor arabiske stater avlaster kurderne fra byrden med å skjule hemmelige bånd med Tel Aviv. Den irakiske kurdiske lederen Masoud Barzani sa allerede at han “ikke har noen innvending mot å etablere diplomatiske forbindelser med Israel”, selv om utenrikspolitikk er Bagdads sentralregjeringen ansvarsområde, som avviser ideen. Kurdistan-provinsen er en del av Irak og det vil få alvorlige konsekvenser hvis de våger å bevege seg åpenlyst mot Israel. Også de irakiske kurdiske lederne trenger et godt forhold til de arabiske landene, Iran og Tyrkia. De er ikke i posisjon til å sette det i fare til fordel for PR-relasjoner med Israel, som kan fortsette uten nødvendigvis å bli hånet.

For å utløse vestlig solidaritet og medfølelse med kurderne, presser Israel fortellingen om at det eksisterer emosjonelle bånd mellom kurderne og jødene på grunn av “den urettferdigheten de begge opplever”. Imidlertid har israelerne utøvd det mest usigelige massedrap, overgrep og folkemord mot palestinerne siden 1947. De blir beskyldt av FN for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og fortsetter å føre kriger og trakassere nærliggende land i Midt-Østen. De begår vilkårlige angrep og krigsforbrytelser i Libanon og Syria, bombet Irak og gjennomførte ulovlige attentater i Iran og andre steder, i strid med internasjonale lover. Kurderne flørter med Israel for å styrke sin posisjon med USA. Den israelske lobbyen har en sterk innflytelse i den amerikanske administrasjonen og “kontrollerer” i det vesentlige mediene, eller så er dette allment antatt i Midtøsten. Og Israel støtter kurderne fordi disse kan skape ustabilitet for deres fiender og motstandere i Iran, Tyrkia, Irak og Syria: de representerer et fordelaktig operativt fotfeste for Israel.

Da kurderne gjorde opprør mot vertslandet de bodde i, i eldre og moderne historie, og deres opprør mislyktes, krysset de de ubevoktede grensene til et naboland. De søkte ly med de kurdiske stammene som bodde i det landet. Nå er kurderne hovedsakelig, men ikke utelukkende samlet i Iran, Tyrkia, Irak og Syria. Da “Den islamske staten” (IS) var i ferd med å okkupere Ain al-Arab (Kobane), spurte de USA og fikk Tyrkias tillatelse til å sende en irakisk Peshmerga-styrke gjennom det tyrkiske territoriet for å forhindre den syriske byens fall.

De syriske kurderne spilte en positiv rolle i å hjelpe byene Nubbl og Zahraas med å møte beleiringen som ble pålagt av al-Qaida. I bytte tilbød den syriske hæren støtte til kurderne i Sheikh Maqsoud i Aleppo under krigen. Da Tyrkia angrep og okkuperte den kurdiske byen Afrin, fikk et stort antall av den kurdiske befolkningen en varm velkomst og ly i Nubbl og Zahraa. Forholdet mellom YPG og Damaskus endret seg imidlertid da USA oppfordret YPG til å overlate Afrin til Tyrkia i stedet for å la Damaskus gjenoppta kontrollen med byen, samt å utvinne oljen, selge den til den syriske regjeringen (Irak og Tyrkia) og forhindre den rike jordbruksformuen i de kurdiske området fra å nå resten av Syria.

YPG-kurderne utplassert i provinsene al-Hasaka, Raqqah og Deir-Ezzour har tatt muligheten til å fungere som et skjold for de amerikanske okkupasjonsmaktene i håp om å ha en egen stat under navnet “Rojava”. Tyrkia, et nærliggende land, sluttet seg til USA og europeere når de klassifiserte de syriske kurdernes YPG (People’s Protection Units) og PKK (Kurdistan Workers Parti) sin syriske gren, som en terrororganisasjon. Ankaras soldater forhindret YPG fra å etablere deres Rojava ved å okkupere Afrin, og andre syriske byer i de arabisk-kurdiske nordlige provinsene, til de amerikanske og vestlige styrkenes misnøye. De tyrkiske militsene ble distribuert over hele nordøst-Syria.

Imidlertid har USA og enkelte vestlige land sine styrker på bakken uten FN- eller Damaskus-regjeringens mandat. Som en konsekvens betraktes de vestlige troppene som okkupasjonsstyrker. Kurderne har ikke noe imot å fungere som et skjold mot USA og andre vestlige tropper i håp om å beholde kontrollen over det syriske territoriet så lenge USA og landets allierte er stasjonert i Syria, ulovlig. YPG-ledelsen håper USA vil forbli i mange år i Syria og la kurderne bli sterkere og til og med utfordre sentralregjeringen i Damaskus.

Kilder i al-Hasaka bekreftet at YPG-kurderne har et utmerket forhold til USA og Israel til tross for USA og israelske Mossads hjelp (offisielt benektet) med å overvåke bevegelsen, som førte til at PKK-lederen Apo Abdullah Öcalan ble fanget i Kenya i 1999. PKK-lederen var en tidligere marxist (på den femte kongressen i januar 1995 fjernet PKK hammeren og sigden fra flagget fordi de mente kommunismen hadde kollapset og at det var USA som representerte utvikling). Öcalan fikk lov til å trene i leirer i den libanesiske Bekaa-dalen i 1991 og var åpent antisionistisk og i full støtte og harmoni med den palestinske saken. PKK-lederen var imot å bygge en kurdisk nasjonalstat. Han sa: “den kurdiske nasjonalstaten vil bringe massakrer, som den andre sionismen … Den ble etablert slik at den kunne brukes mot Iran og Tyrkia. Jeg prøvde å forhindre dette. “

Syriske YPG (og den regionale regjeringen i irakisk Kurdistan – KRG) anser feilaktig Israel som en bro til “Stor-Kurdistan”. Det kurdisk-israelske forholdet går tilbake til 1931 og Reuven Shiloah, første direktør for Mossad, som ble sendt til Bagdad og Kurdistan som den første utsendingen fra jødene i landene i Midt-Østen.

Kurdistan imiterte framgangsmåten til “Yahudistan” (“Jødelandet, Jewishstan”) og hevdet at både kurderne og jødene skiller seg etnisk fra nabo-araberne, perserne og tyrkerne. Kurderne, hovedsakelig de irakiske kurderne, er naturlige allierte av Israel og har vært det i seks tiår. Båndene mellom de to gruppene er historiske, politiske og økonomiske.

Kurdiske jøder som migrerte til Israel på 1940- og begynnelsen av 1950-tallet, ble ambassadører for kurderne i Irak og snakket deres sak i den israelske offentligheten. På 1960-tallet hjalp de irakiske kurderne med å smugle de gjenværende jødene ut av Irak. Rundt 300 000 jøder av kurdisk opprinnelse er bosatt i Israel. I 1966 ga Iraks forsvarsminister Abd al-Aziz al-Uqayli skylden på kurderne i Irak for å etablere “et andre Israel” i Midt-Østen.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.


I 1963 tildelte Israels statsminister Golda Meir kurderne 100.000 dollar. Israels stabssjef Rafael Eytan har besøkt Kurdistan. I 1968 og 1973 besøkte Mustafa Barzani Israel to ganger for å møte israelske tjenestemenn, inkludert Levi Eshkol og Golda Meir, statsministerne dengang. Israels statsminister Menachem Begin innrømmet at israelere trener kurdiske styrker i Israel og Kurdistan. Under det kurdiske opprøret mot irakerne i 1965–1975 leverte de våpen, antitank- og luftvåpen og ammunisjon. Mossad brukte det fjellrike området til å starte operasjoner i Irak, Iran, Syria og Tyrkia.

I 1975 ble det satt en stopp for denne relasjonen etter at Irak og Iran undertegnet Algeravtalen for å få slutt på det kurdiske opprøret (støttet av sjahen i Iran), og Iran aksepterte å stenge Israels tilgang til irakisk Kurdistan. I 1980 innrømmet Israels statsminister Menachem Begin at israelerne bisto kurderne under deres opprør mot irakerne mellom 1965 og 1975. I 2013 besøkte KRGs visepresident Kasart Rasul Israel med en delegasjon for å lære om israelske jordbruksteknikker. I juni 2014 vedtok Israel en stor kurdisk-israelsk oljehandel. Kjøpet var en betydelig hjelp for den kurdiske regjeringen i en tid med økonomisk krise, og kamp mot IS.

I mai og august 2015 importerte Israel 14 millioner fat kurdisk olje, som omfattet 77% av den israelske etterspørselen. Det er viktig å merke seg at kurderne eksporterte olje til Israel mot den irakiske sentralregjeringens ønsker. I 2017 var Israel det eneste landet som støttet en kontroversiell kurdisk folkeavstemning offentlig, og den kunngjorde sin støtte til den kurdiske uavhengigheten i motsetning til USA. I 2018 besøkte delegasjoner fra Kurdistan Israel for å møte israelske ledere og akademikere.

Dager etter tidligere president Donald Trumps tweet om USAs tilbaketrekning kunngjorde Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel var forberedt på å gi humanitær hjelp til det “galante kurdiske folket.” Likevel er kurderne borgere i tre land som er åpent fiendtlige mot Israel, nemlig Iran, Irak, Syria og ett land, Tyrkia, hvis forhold til Israel er lunkent. I 2019 sa Tzipi Hotovely, Israels viseadministrerende utenriksminister: “Vi bistår dem (kurderne) gjennom forskjellige kanaler …”. Han var stolt av at de tok stilling ved siden av det kurdiske folket.

Det israelsk-kurdiske forholdet kan være til fordel for KRG kun hvis USA kan forplikte seg til oppdelingen av Irak og Syria, et usannsynlig og uønsket grep. Kurdernes amerikanske støtte forventes imidlertid ikke å være ubegrenset på grunn av den absolutte avvisning av en kurdisk stat fra Tyrkia, Iran og sentralregjeringen i Bagdad. Tyrkia kan ta drastiske skritt og øke sitt partnerskapsnivå med Russland på bekostning av NATO og USA, en posisjon som ingen amerikansk administrasjon ønsker å være ansvarlig for. Iran kan stenge Kurdistans grenser, og de irakiske sikkerhetsstyrkene kan utøve en blokade over den nordlige provinsen. Og økonomisk kan verken USA eller Israel oppfylle Erbils økonomiske behov, eller dekke lønn til de offentlig ansatte.

Abdullah Öcalan sa en gang: Det er vanskeligere å endre de tradisjonelle kurdiske normene enn å splitte atomet. Den kurdiske drømmen er laget for å forbli en drøm. Kurderne fortsetter å tilby seg selv som leiesoldater og som et skjold for utenlandske tropper. Når vil kurderne øke sin bevissthet og vende seg mot sine respektive vertsregjeringer for å konsolidere forholdet og integrere seg fullt ut i sine forskjellige land?

Advertisements
Advertisements
Advertisements