Hvorfor Zarif skylder på Soleimani for regjeringens fiasko

Av Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Lekkasjen av det tre timers intervjuet med Irans utenriksminister Javad Zarif med økonomen og den iranske presidentrådgiveren Saeed Laylaz har skapt storm i Iran og utlandet. Den innenlandske reaksjonen på samtalen mellom de to mennene – som skjedde i mars i fjor og skulle forbli i et arkiv i Utenriksdepartementet – gjorde både Zarif og president Hassan Rouhani forlegne, og de bestilte en umiddelbar etterforskning. Hjelper eller skader lydlekkasjen utenriksminister Mohamad Jawad Zarif og Sheikh Rouhanis regjering? Oppstod lekkasjen på presidentens kontor eller i Utenriksdepartementet mens utenriksministeren var på tur utenfor landet, i Qatar og Irak? Lekkasjen er absolutt avslørende og det er verdt å dykke ned i noen av de vesentlige detaljene i den.

Ingenting er tilfeldig i Iran, og hvert trekk er gjennomtenkt. En ting er sikkert; det dreier seg om total svikt i atomavtalen, kjent som “JCPOA” (Joint Comprehensive Plan Of Action), signert av president Barack Obama i 2015 og ensidig tilbakekalt av Trump-administrasjonen i 2018. Det handler også om Zarifs popularitet og prestasjon eller mangel på prestasjon mens han er ved makten. Var den iranske utenriksministeren på jakt etter sine egne interesser, til fordel for den politiske linjen (pragmatister) han tilhører, eller til fordel for Iran?

Målet var å rettferdiggjøre svikt i den nåværende regjeringen til president Rouhani, så Zarif valgte å anklage avdøde brigadegeneral Qassem Soleimani, som ledet en “regjering i felt” (en parallell regjering til den ledet av president Rouhani). Irans utenriksminister valgte å ikke klandre Donald Trumps administrasjon, som opphevet atomavtalen. I motsetning til det som ble sagt i lekkasjen, gjentok Zarif at han “møtte Soleimani ukentlig for å koordinere”.

I løpet av hele sin lekkede samtale var den iranske utenriksministeren fokusert på atomavtalen og uttrykte bekymring for hans “popularitet som ble nedgradert fra 85% til 60% og hvordan Soleimani hadde overgått Zarifs popularitet og flyttet seg fra 70% til 90%.” Det betyr at det iranske folket støttet det Soleimani oppnådde i felten, til tross for Zarifs kritikk. Zarif sa at han «fulgte statistikk fra University of Maryland» og ga inntrykk av å være opptatt av denne type konkurranse med Soleimani.

Den iranske utenriksministeren sa: “Folk stemte på denne presidenten og regjeringen (godkjent av parlamentet)”. Imidlertid var den iranske ministeren ikke sammenhengende, og klarte ikke å forklare hvordan de fleste iranere støtter Soleimanis handlinger mer enn hans egne. Rouhanis regjering klarte ikke å registrere noen prestasjoner under hans mandat. Iransk diplomati klarte ikke å bryte isolasjonen rundt Iran. Og Irans økende innflytelse i Midt-Østen skyldtes militære inngrep orkestrert av IRGC/Revolusjonsgarden, som ga allierte i regionen og tillot Iran å bli en regional makt.

Zarif hevdet å ha liten innsikt i hendelsene i Syria, angrepet mot den amerikanske basen i Ayn al-Assad og nedskytingen av det ukrainske flyet. Han klaget over at han var den siste personen som ble informert om statlige forhold fordi “felten bestemte”. Men den iranske utenriksministeren bagatelliserer det faktum at svikt i JCPOA skyldtes hans feilvurdering av vestens manglende engasjement. Zarif trodde på JCPOA og signerte en avtale basert på myk grunn, som selvfølgelig raskt smuldret opp. Da president Barack Obama signerte avtalen, ga han Iran noen av sine frosne eiendeler og ingenting mer som Zarif kunne kapitalisere som sin prestasjon. Avtalen holdt sammen til Trumps ankomst til Det hvite hus endelig makulerte den.

“Atomavtalen var en konsekvens av revolusjonen og ofrene for titusenvis av martyrer. Den tilhører ikke minister Zarif. Siden feltens fremganger  ofres for suksess med diplomati bare for å tilfredsstille utenriksdepartementet? Diplomati er et verktøy, ikke et mål, og minister Zarif ser ut til å ha savnet dette poenget. Intelligent diplomati drar nytte av suksess i felten først, før forhandlingene. Bare på grunn av Iran og landets alliertes gevinster i felten, og prestasjonene til Qassem Soleimani vil USA og deres europeiske og arabiske partnere diskutere med Iran om deres innflytelse i Palestina, Libanon, Syria, Irak og Jemen, kommenterte en beslutningstaker i Teheran.

Intervjuet indikerer hvor frustrert utenriksministeren var og hvordan atomavtalen, sett på som hans prestasjon, for ham var av største betydning. Når atomavtalen ble inngått, ble Zarif faktisk mottatt i Iran som en helt, og en statue ble støpt til ære for hans dyktige forhandlinger. Var det en prestasjon av pragmatikerne over hardlinerne? Ikke i det hele tatt. Sayyed Ali Khamenei var president mellom 1981 og 1989 og forsto hvordan en stat fungerer. Da Rouhani ble valgt, tillot Sayyed Khamenei utenriksdepartementet sitt å forhandle med amerikanerne. Da USA trakk seg fra avtalen, gjentok Sayyed Khamenei overfor Zarif hva han sa før forhandlingen om at vestens forpliktelser var upålitelige. Den iranske utenriksministeren mente han kunne stole på at europeerne holdt fast i avtalen og fylte opp gapet. Sayyed Khamenei tillot Zarif å prøve,

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

men gjentok at europeerne er villedende, som amerikanerne. Den iranske utenriksministeren forestilte seg aldri at Vesten kunne forråde ham.

Zarif prøver alltid å oppføre seg som en beslutningstaker, i mange tilfeller. For eksempel, før de siste Wien-samtalene, sa han at Iran ville møte et hvert positivt skritt fra USA med et tilsvarende. Sayyed Khamenei var fast bestemt på politikken som skulle vedtas: ingen små trinn var tillatt i Wien. Enten skulle alle sanksjoner oppheves eller ingen avtale. Zarif ble satt tilbake på plass og ble fortalt at hans forhandlingsevner ikke lenger var nødvendige for improvisasjoner, fordi han har en tydelig retningslinje å følge uten endringer tillatt.

La oss anta at målet med å lekke intervjuet var å diskreditere Zarif og fjerne ham fra kretsen av pålitelige beslutningstakere. Utifra det Zarif sa om sin manglende innsikt, var han allerede ikke inkludert i den kretsen. For eksempel, fram til dagen for intervjuet, ser Zarif – som sa i den lekkede lydfilen at Iran sendte tropper til Syria i 2015 – å ignorere det faktum at Iran var til stede i Syria siden 1990-tallet og aldri hadde tropper, men bare militære rådgivere, og at tallet svingte mellom 100 og 150. Videre var IRGC-brigadegeneral Qassem Soleimani den som overbeviste president Vladimir Putin om nødvendigheten av å delta i krigen i Syria, og sendte iranske allierte tropper til å stadfeste det russiske luftvåpenets erobringer. Russland sendte ikke tropper til Syria de første årene, men bare en liten styrke for å beskytte sine luft- og marinebaser.

Videre hadde ikke Russland tenkt å frigjøre hele Syria da de entret krigen, men ønsket å gjøre små og raske erobringer for å stoppe krigen og inngå en avtale med USA. Den amerikanske avvisningen av enhver avtale med Russland presset styrkene deres til å koordinere med Iran og landets allierte for å fortsette kampen. Den syriske arenaen var veldig dynamisk og raskt i endring. Zarifs uvitenhet om hendelsesforløpet i Syria er overraskende. Dette bekrefter også hans reduserte tilgang til informasjon.

Zarif har alltid snakket med Sayyed Ali Khamenei om hans mening om forhold knyttet til Vesten, hovedsakelig forholdet til Europa og USA. Han ville ha lykkes med å innføre dype endringer i Iran hadde Trump og Pompeo ikke kraftig – og tåpelig sett, fra deres synspunkt – bidratt til å svekke Zarif og Rouhani og pragmatistene. Suksessen til Zarif med JCPOA ville ha skapt et pragmatistisk flertall i parlamentet og presidentskapet i 2021 uten problemer.

Videre ønsket Rouhani og Zarif ved flere anledninger å redusere den økonomiske støtten til Irans allierte. Sayyed Khamenei og Soleimani blokkerte disse reduksjonene. Videre hadde Zarif ingen informasjon om hva IRGC gjorde i Syria og Irak. Utenriksdepartementet ble ikke informert om taktiske detaljer (som er veldig viktige), men bare om det større bildet.

Kanskje IRGC hadde et poeng: en iransk politisk kommentator dukket opp på en IRGC-tilknyttet statlig TV-kanal og beskyldte noen i Rouhanis regjering (Jawad Zarif) for å inspirere USA til å myrde general Qassem Soleimani. Dette antyder at Zarif kan ha gitt ufrivillig for mye informasjon til amerikanerne: “hvis forslaget om at Soleimani var hindringen for forholdet mellom Iran og USA ble overført til amerikanerne gjennom Zarif, ville det ha vært den mest ekstraordinære invitasjonen til attentat.”

Quds-Brigade-sjefen var virkelig en beslutningstaker på bakken, i stand til å forsyne sine allierte innen få timer for alle deres behov og justere Irans militære evne på bare noen få telefonsamtaler. Det er derfor det er enighet om at Iran ble rammet veldig hardt ved å drepe Soleimani.

Zarif så ut til å ha alvorlig skadet iransk nasjonal sikkerhet og var ikke forsiktig med hva hans venn og motstykke, John Kerry, avslørte. Innenriks fortalte utenriksministeren verden om hvordan det innenlandske iranske flyselskapet Iran Air ble brukt av IRGC, og gjennomførte seks flyreiser om dagen av militære årsaker. Han sa også at Kerry videreformidlet denne informasjonen og avslørte den amerikanske utenriksministeren som avslørte klassifisert informasjon til et ikke-vennlig land og utenriksministeren deres. Også Zarif avslørte at Israel bombet 200 iranske mål i Syria da Teheran aldri anerkjente noen direkte treff mot sine posisjoner. Disse avsløringene viser ikke den profesjonaliteten som en iransk minister forventer, og setter Irans nasjonale sikkerhet i fare og utsatte den amerikanske kollega John Kerry for avhør hjemme. Zarif begikk en annen feil og sa at “sikkerhetspersonell kontrollerer utenriksdepartementet”, og bekrefter som et eksempel: USA som påstår at den iranske ambassadøren i Jemen Hasan Irlu er en IRGC-offiser.

Iran var i en svært krevende situasjon med USA, Israel og landets arabiske naboer som Soleimani håndterte. Soleimani konfronterte disse utfordringene uten å telle den lange listen over kompliserte forhold til Irans allierte, hovedsakelig i Irak, og den følsomme situasjonen i Syria og Russland. Dermed antas det at det ikke var tid for noen i Den islamske republikk å passe Zarifs fullmakter.

Noen medlemmer av det iranske parlamentet sies å vurdere å erklære en nødsituasjon, og påberope seg artikkel 234 for å anklage utenriksminister Jawad Zarif for å avsløre informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet. Imidlertid sier kilder i Teheran at det neppe vil skje fordi regjeringen bare har noen få uker igjen ved makten.

Sayyed Ali Khamenei satte grensen høyt: ingenting vil bli akseptert, enn Atomavtalen/JCPOA fra 2015 uten endringer og implementeringen av den må bekreftes. Det betyr at hvis avtalen blir signert en gang i den kommende måneden, trenger Iran flere måneder på å sikre at USA hever alle sanksjoner og sikrer at de frosne iranske midlene er tilbake. Derfor vil ikke dette telle som en seier for pragmatikerne i det kommende presidentvalget i sommer fordi Rouhanis regjering forventes å trekke seg tidligere.

Zarif ønsket at lytterne skulle tro at IRGC hadde som mål å sabotere JCPOA som startet på tidspunktet da president Ahmadinejad satt ved makten. Imidlertid ville 2015-undertegnelsen og Wien-samtalene i 2021 aldri ha skjedd uten enighet fra Sayyed Khamenei. Å løfte sanksjonene er en nasjonal strategisk forespørsel. Iran er fornøyd med å forhandle tilbake sin frosne rikdom og løfte alle sanksjoner i bytte mot en atombombe de ikke ønsker å bygge i utgangspunktet.

Advertisements
Advertisements
Advertisements